Naar de kern van je probleem met regressietherapie

Bij veel problemen die zich voordoen kan je ervoor kiezen om alles in handen te leggen van iemand buiten jou, zoals een partner, een ouder, een dokter, een therapeut of iemand op youtube waarvan je het idee hebt dat die het wel weet, etc. Dit is het meest gemakkelijk en soms kan het ook makkelijk en dus goed gaan, waardoor het probleem zo verholpen is. Maar vaker nog komt het probleem later terug, omdat de geboden antwoorden en oplossingen niet toereikend zijn. Er is dus nog iets wat er mist, wat onaf is en dus nog werk aan de winkel. Rechtstreeks naar de kern van het probleem gaan, is dan wellicht een logische vervolgkeuze.

 Op zoek naar de verborgen boodschap van problemen en ziekten

Op zoek naar de verborgen boodschap van problemen en ziekten

Problemen en ziekte bieden kansen

Een probleem of ziekte biedt juist hele grote kansen en is een zegen in vermomming, wanneer we open durven te staan voor de (verborgen) boodschap(pen) erin. Uiteindelijk gaat ziekte juist over gezond zijn en een probleem over juist de oplossing. Onze ziel, wie we diep van binnen zijn, wil met ons communiceren over al datgene wat tegen onszelf ingaat. Met andere woorden: wat niet vóór ons werkt, maar tégen ons werkt. En als iets niet werkt, zoeken we bewust en onbewust een strategie om met het probleem om te gaan of het te omzeilen. En daar is altijd energie voor nodig, energie die gebaseerd is op verdriet en/of boosheid. Uiteindelijk blijft het probleem het probleem en heb je er uiteindelijk nog een probleem bij. Hiervan, en van de enorme hoeveelheid energie die hierin gaat zitten, zijn we vaak echter niet bewust van. Met regressie ga je rechtstreeks door alle strategieën heen naar het allereerste moment dat je probleem zich begon voor te doen. Vervolgens word je op een dieper niveau bewust van alle strategieën en trucjes die je ingezet en gebruikt hebt om het probleem te omzeilen of te beteugelen.

Waar ontstond het probleem en waar zit het allemaal?

Een probleem kan op heel veel vlakken, lagen en niveau’s zitten in iemand. Bekijk onderstaand lijstje en dan begrijp je wel dat het vaak wel belangrijk is om te weten wat de oorsprong van het probleem was:

-Overerving (van ouders, voorouders)
-Identificatie
-Imprint
-Ervaring of trauma
-Tussenbestaan (de plek tussen leven en dood)
-Conceptie
-Zwangerschap
-Geboorte
-Conflict
-Zelfbestraffing
-Organen
-Vorige levens
-Parallelle levens
-Vorige levens in andere dimensies
-Toekomstige levens
-Entiteiten
-Angst
-Dood
-Transitie

Een probleem heeft vaker meerdere vertakkingen

Zo zal iemand die altijd de verkeerde mannen tegenkomt, bewust worden van het feit dat die juist dit opzoekt, omdat er iets onaf is zijn/haar leven. Respect naar zichzelf, grenzen aangeven, verdriet in de relatie met een of beide ouders en bijvoorbeeld zelfsabotage zouden onder het probleem kunnen zitten. Bij een auto-immuunziekte keert het lichaam zich tegen zichzelf. Hier zou in de kern een mate van zelfhaat ten grondslag kunnen liggen, als een soort straf voor iets wat zij een ander hebben aangedaan. Maar daarnaast zou ook de koppeling gelegd kunnen zijn dat 'ziekte juist leven betekent' en dat ziekte betekent dat men niet volledige verantwoording hoeft te nemen voor zichzelf. Zolang ik ziek ben, hoef ik niet door een bepaald verdriet heen te gaan wat te heftig zou zijn voor mij.

Hetzelfde probleem is voor iedereen totaal anders

Iedereen lijkt op elkaar, maar we zijn ook allemaal verschillend. De cliënt dient dan ook zelf, met behulp van de therapeut, op zoek te gaan naar datgene wat hem of haar in de kern tegenwerkt. Hapklare antwoorden kunnen nooit gegeven worden. Evenmin kan iemand in een hokje gestopt worden, waarna er een standaardprocedure uitrolt. De cliënt zal zelf vele inzichten krijgen in zijn/haar drijfveren en verkeerde koppelingen. De cliënt heelt, uiteindelijk, zichzelf, wanneer deze echt naar de kern van zijn/haar probleem durft toe te gaan. De therapeut dient enkel als hulpmiddel voor cliënt door deze middels trance naar dat punt te begeleiden. Hierna komen de meeste inzichten en antwoorden vanzelf.