Fobieën

spin fobie.jpg

Echt meegemaakt of symbolisch

Een fobie voor iets leidt iemand terug in de tijd naar het moment dat er een levensbedreigende situatie ervaren werd of uiteindelijk ook werd. Middels deze therapie ga je rechtstreeks terug naar de allereerste keer dat je met dit probleem in aanraking kwam, hetzij in dit leven of in een vorig leven. Want sommige mensen hebben nog nooit een slang in het echt gezien, maar zijn wel bang als ze het zien op tv. En toch zit er ergens iets in het onderbewuste wat bang is voor slangen.

Het leidt je altijd naar meer dan dat je denkt

Je onderbewuste leidt je altijd precies naar die ervaring. En vaak komt daarna juist een omkering in het gevoelsleven. Zo kan een spin uiteindelijk leiden naar een ervaring waarin een kind bang was voor ‘iets’ in het donker en niet gehoord werd in zijn angst voor het ‘iets’/beestje. De ouders kunnen bijvoorbeeld afwijzend gereageerd hebben op de angst, waarna het kind opeens een logica ging aanbrengen in het feit dat de ouders vlak daarna besloten uit elkaar te gaan. "Iemands hele leven begon daarna uit elkaar te vallen." De spin komt dan symbool te staan voor de problemen in het gezin en de ongeziene en ongevoelde kanten in zichzelf waar iemand onbewust logischerwijs bij vandaan wil blijven. En dan blijkt dus de spin de ingang geweest te zijn voor het overwinnen van heel iets anders.

Alert zijn om in leven te blijven

In een vorig leven kan iemand omgekomen zijn door een spinnenbeet, zomaar, opeens, terwijl die een mooi leven ervoer. De spin betekende het einde van dit alles. En dit einde van alles kwam door onachtzaamheid. Maar vanaf dat moment is het onderbewuste continu in angst en dus alert als er signalen van spinnen ontvangen worden. "Doodsbang" is iemand. Angst is dus eigenlijk ‘in leven willen blijven en controle over het eigen leven houden’.

Zo geldt dit ook voor bv watervrees, hoogtevrees, smetvrees, enz. Ergens in het onderbewuste zit er een ervaring die met die bepaalde angst te maken heeft. En soms ook meerdere ervaringen.