Volledig inzicht in wie je bent

Het waarom van jou

Eén van de mooiste dingen aan regressietherapie (of reïncarnatietherapie) is dat veel mensen steeds diepere inzichten krijgen in de (prachtige maar soms o zo moeilijke en onoverzichtelijke) complexiteit van zichzelf, de ander, de wereld om hen heen en het waarom van alles. Toeval blijkt niet te bestaan, alles gebeurt met een reden (en de reden dat ben jij). Hierdoor krijg je bewust weer controle en sturing over je leven in plaats van dat het geregeerd wordt door wat er allemaal verborgen zit in je onderbewuste.

volledig inzicht in wie je bent.jpg

Een diepere verbinding met jezelf

Herbelevingen in het huidige leven geven inzicht in de beweegredenen van jezelf, maar ook van anderen. Herbelevingen in een vorig leven halen de angst voor de dood weg en alles wat daarna volgt (dag des oordeels, straf, hel). Daarnaast krijg je een diepere verbinding met je eigen unieke ik en jouw relatie met jezelf en de wereld (anderen).

Zo zullen levens en ervaringen waarin je slachtoffer was hun kern vinden in een leven waarin juist daderschap de boventoon voerde. Iemand die in een vorig leven als slaaf in Mississippi stelselmatig werd geslagen en mishandeld, bleek in een nog vroeger leven een landeigenaar geweest te zijn, zonder enig gevoel voor de (beproevingen van de ) arbeiders op zijn land. Mensen geven aan dat hun problemen sneller geneutraliseerd worden, wanneer ze ook hun 'daderlevens' onder de loep nemen. Daarbij krijgen zij juist meer inzicht en respect voor zichzelf en hun medemens, maar wordt ook vergeving naar de ander en naar henzelf makkelijker. Krachten en talenten verbonden aan het daderleven (veel rijkdom, geld, vrouwen, aanzien, fysieke kracht, goed met woorden, etc.) worden niet meer ontkend en werken niet meer tegen je in, maar worden weer wakker gemaakt in jou. Wat uiteindelijk het doel is, is dat je jezelf niet meer ziet en ervaart als slachtoffer of dader, waarbij het leven je overkomt, maar juist als de meester van je eigen leven om jouw ware, volledige potentieel te verwezenlijken.

Regressie is het verhaal van jezelf, door alle eeuwen heen, richting het allereerste moment van ontstaan. Diepgaande inzichten in jezelf, het leven en de wereld leiden tot diepgaande liefde voor jezelf en de wereld. Het besef dat je vrijwel alles geweest bent in een vorig leven, van koningin tot prostituee, van steenrijk tot straatarm, van kerngezond tot een melaatse, een leven vol vrienden tot een leven als kluizenaar of monnik, kan ervoor zorgen dat iemand sneller kan aanhaken op het leven dat hij of zij voor ogen had. Waar er vroeger nog naar dat ideale leven gekeken werd en gezien werd als een onmogelijke opgave, weet de cliënt nu dat hij het al een keer eerder heeft meegemaakt en dat het dus ook weer mogelijk is.