Volledig inzicht in wie je bent

inzicht en overzicht in Het waarom van jou en jouw leven

 
Volledig inzicht in het probleem en de oplossing

Volledig inzicht in het probleem en de oplossing

Zingeving en de antwoorden op de grote levensvragen

Wanneer jij op zoek bent naar zingeving in je leven of je zoekt antwoorden op de grote levensvragen, zoals ”Wie ben ik (nu echt)”, “Wat is het doel van dit alles?” of “Waarom lukt mij maar iets niet?”, dan is regressietherapie en reïncarnatietherapie bij uitstek één van de mooiste therapieën voor jou om steeds grotere, diepere en volledigere inzichten te krijgen in de - prachtige, maar soms o zo moeilijke en onoverzichtelijke - complexiteit van jou, de wereld om je heen en het waarom en waarvoor (het doel) van alles.

Terug in de tijd, terug in jezelf

Met regressie- en reïncarnatietherapie kan je terug in de tijd reizen (in jouw persoonlijke geschiedenis) naar de belangrijkste momenten van onvrede, van momenten die ‘onaf’ zijn, waar jij nog steeds hinder van ondervindt, ongeacht waar of wanneer ze ook gebeurd zijn. Maar dat niet alleen: je reist ook terug naar momenten dat de dingen wel goed gingen en waarin je wel had en deed wat je nu zou willen (hebben) om erachter te komen, waardoor dat nu niet meer zo is.

Door te begrijpen hoe een bepaalde trauma voor een bepaald probleem in je leven zorgde, ga je steeds meer begrijpen hoe ‘ervaringen’ en de ‘beleving’ ervan doorwerken in jouw hier en nu. Maar ook door al je beslissingen te bekijken krijg je goede inzichten in hoe je met keuzes bent omgegaan en hoe die keuzes voor jou hebben uitgepakt.

Hierdoor word jij je meer een meer bewust van het hier en nu en hoe jij daar bewust invloed op hebt. Met andere woorden begin jij je tijdens regressie- en reïncarnatietherapie bewust te worden van de overige 90% van je onderbewustzijn of je ziel.

 

Het mooiste VERHAAL ben JEZELF

Maar je kan ook ‘eindeloos’ terug reizen in de tijd, net zolang totdat je bij het allereerste ontstaan van jezelf uitkomt. Bij de Bron: Tijdloze, Eeuwige Liefde voor Jezelf en de Ander. Jij bent de ander en de ander is jij. Alles is direct en indirect verbonden met elkaar en alles is altijd goed. En toch ben je uniek.

Dus door terug te gaan in ‘de tijd’, ga je terug in de diepere lagen van jezelf. De waardevollere lagen van jezelf om je steeds meer en meer die bron te herinneren. Tijdens het herbeleven kom je er dus ook achter dat tijd niet bestaat. Dat het altijd hier en nu is. Precies zoals Albert Einstein zei. Dus de toekomst met al je wensen en verlangens bestaat ook nu al. Want alles bestaat nu. Je hoeft je het dus alleen te herinneren of je ermee te verbinden en dan zal het zijn omdat het eigenlijk al is. Volg je me nog?

 

EEN steeds DIEPERE VERBINDING MET JEZELF en de bron

Hoe zou je het vinden als je al je vorige levens af zou kunnen gaan? Zou je verrast zijn over wie en wat je allemaal zou zijn geweest? Zou je jezelf erin herkennen? Moet je eigenlijk bekennen dat niets menselijks je vreemd was? Hiervoor is het belangrijk dat je bereid bent om de overige 90% van je onderbewustzijn met een open mind en waarachtig te onderzoeken. En die overige 90% is niet enkel en alleen 90% meer ellende, verdrukking, pijn, trauma’s en bad karma. Je krijgt ook levens te ervaren waarin je extreem getalenteerd was, enorm goed was in relaties, grootse daden deed die de koers van de wereld en de geschiedenis ingrijpend veranderde.

Iemand die in een vorig leven als slaaf in Mississippi stelselmatig werd geslagen en mishandeld, bleek in een nog vroeger leven een landeigenaar geweest te zijn, zonder enig gevoel voor de (beproevingen van de ) arbeiders op zijn land. De cliënt die dit ervaarde kreeg een ontzettende boost in zijn bedrijf. Zijn irritatie richting zijn personeel verdween zo goed als en hij ‘zag’ de mens achter het personeelslid. Zijn bedrijf werd gevoelsmatig 10x groter en mooier.

Maar net zo goed heb je precies het tegenovergestelde gedaan in je vorige leven. En dan ook precies het tegenovergestelde, energetisch. Grootste daden! Maar daar teer je vandaag de dag niet meer zo op, toch? Met reïncarnatietherapie kan je terug naar die levens waarin jij grootste daden hebt verricht en waarin je zelfs wellicht invloed hebt gehad op de wereld waarin wij allen nu leven. Door terug te gaan naar dit soort vorige levens kan jij het weer ‘energetisch’ herinneren én activeren in jezelf waardoor het in het hier en nu vóór je gaat werken.

 

TIjd en De dood bestaan niet meer

Het gevolg van meerdere vorige levens ervaren is dat tijd steeds minder belangrijk voor je wordt alsmede ‘de dood’. Want je bent al zo vaak dood gegaan en nog steeds ben je. Dus je bent altijd. En wat ‘daar’ in een vorig leven nog steeds aan het gebeuren was, is nu ook nog steeds aan het ‘gebeuren’. En daarom gaat het alleen maar om ‘ZIJN’.

Dus het verlangen van jou naar juist iets of juist iets niet, gaat juist over zijn. En dan ben je met reïncarnatietherapie aan het goede adres. Met deze therapie herstel jij je eigen, tijdloze, eeuwige ik (IK BEN) en word je je steeds bewuster dat alles voor je werkt en juist niet tegen je werkt. Met andere woorden herstel jij jezelf meer en meer in volle glorie. De volle glorie van waaruit jij ontstaan bent: de bron.

Toeval blijkt niet te bestaan, alles gebeurt met een reden en de reden dat ben jij. Door het besef dat alles om jou draait, krijg jij bewust weer controle en sturing over jezelf en je leven in plaats van dat het geregeerd wordt door wat er allemaal verborgen zit in je onderbewuste en wat tegen jou ingaat. Het enige wat het van jou vraagt is een oprecht verlangen te hebben om jezelf echt te leren kennen en te ontdekken.”