Voorbeelden en ervaringen uit regressietherapie/reïncarnatietherapie

A

B

C

 • Chronische ziekte

D

E

F

G

H

I

 • Identiteit

 • Innerlijk kind(eren)/Innerlijk kind therapie

K

L

 • Laag zelfbeeld

 • Levensbedreigende ziekte

 • Lichaamspijnen

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Z

Allergieën/wolallergie

wol allergie.jpg

Een vrouw van 28 jaar had vanaf haar 15e een allergie ontwikkeld voor wol. Ze kon het niet verdragen. Het voelde alsof ze langzaam dood ging en alsof het leven geen zin had. Wanneer ze er niet bewust van was dat iemand wol aan had, had ze er niet zoveel last van. Pas als ze er bewust van was, begon haar lichaam te jeuken. Alsof ze haar huid wilde uittrekken.

Als 15-jarig meisje in Rusland in wolfabriek

Ze kwam in het leven terecht van een jonge meid van 15 in Rusland. Omdat ze niet meer thuis wilde wonen en de grote wereld wilde verkennen, besloot ze om met haar spaargeld een treinkaartje te kopen richting de grote stad op zoek naar werk. Op het koude treinstation stond een man met een bord. Hij zocht vrouwen voor een fabriek. Zij sprak hem aan en ze raakten in gesprek. Het was werk in een wolfabriek en het verdiende goed. Ze besloot met hem mee te gaan.

Eenmaal bij de fabriek aangekomen, schrok ze van de omstandigheden. Het was er donker en smerig en ze zag de gezichten van de andere dames. Deze namen geen notie van haar. Ze kon de eerste maand daar slapen, zodat ze de maand daarop een kamer kon huren. En hoewel ze liever rechtsomkeer had gemaakt, deed zij zich stoerder voor en ging in op het aanbod. Het zou toch mooi zijn als ze geld voor thuis meenam.

 Machine in fabriek voor wol

Machine in fabriek voor wol

6 dagen per week, 12 uur per dag werken

Ze leerde en werkte, 6 dagen per week, 12 uur per dag met in haar hoofd het geld wat zij zou verdienen, maar vaak moest ze 7 dagen werken. Dat geld bleek minder te zijn dan ze had gedacht en was voorgeschoteld. Ze moest ook betalen voor de slaapplaats en daar was niets over gezegd. Het geld wat ze over had kon ze vrijwel niet uitgeven omdat ze zulke lange dagen maakte. Altijd was ze bij wol en met wol bezig en het werd kouder. In een wollen trui bleef ze daar werken, terwijl ze door een raam keek en droomde van iets anders. Maanden gingen voorbij en er veranderde niet veel in haar leven. Ze kon geen ander werk vinden en ze moest blijven werken voor geld, maar haar energie werd minder en minder, ze werd zieker, depressiever, haar huid begon pijn te doen, het begon haar allemaal naar de keel te staan.

In wol en omringd door wol gestorven

In een wollen trui, in de hoek van de fabriek, ziet zij haar lichaam liggen en beseft dat ze overleden is. Ze háát wol. Wol heeft haar hele leven verziekt. Alleen maar ellende heeft het gebracht. Onderbewust legde ze de koppeling "Als ik met wol in aanraking kom, ga ik dood". Iedere keer dat zij met wol in aanraking kwam, werd die overtuiging actief en begon zij last te krijgen van haar lichaam en gedachten.

Overtuiging ‘In contact met wol ga ik dood’ zorgde voor allergie

Ze ontkoppelde de overtuiging 'wol' en 'doodgaan'. Haar allergie werd minder en minder. Ze wilde het nog steeds niet dragen, (13 jaar geleden had ze het voor het laatst gedragen en ze was eraan gewend) maar had er geen last meer van als andere mensen het aanhadden en zij zich er bewust van was. Alleen als het een smerige trui was, kreeg zij nog een beetje last, maar wist dan altijd de plek te verlaten, waarna de klachten snel weer verdwenen. Ze heeft verder geen therapie meer gedaan om ook dit laatste stukje los te laten.

ADHD

Vloek of een zegen?

ADHD wordt in deze tijd vaak als een probleem/aandoening beschouwd en wordt vaak behandeld met medicamenten. Vaak is het drukke gedrag het meest vervelend voor de omgeving. De personen zelf hebben er niet zoveel problemen mee. Echter, als ze mee moeten komen met de anderen, wordt er van alles uit de kast gehaald om ze in dat stramien te krijgen met alle problemen van dien.

Het talent van veel mensen met ADHD is dat ze creatief zijn, zaken anders bekijken en benaderen. Daarnaast kunnen ze heel goed 'in het moment' zitten. Hun brein werkt net even iets anders. Simpel stampwerk en lange dagen stilzitten op school is vaak niet aan hen besteed. Liever leren ze door te doen. En hier is helemaal niks mis mee. Alleen onze maatschappij is daar (nog) niet op ingericht. Medicatie wordt dan al snel vanuit school of vanuit de ouders voorgesteld. Deze medicatie zorgt enkel voor onderdrukking en in sommige gevallen is er ook echt vooruitgang te zien. Echter veel kinderen en volwassenen hebben het gevoel dat iets wat natuurlijk is, niet mag zijn en onderdrukt moet worden, zodat ze ergens bijpassen. Hun talent om juist anders te zijn en dingen anders te doen, wordt niet gewaardeerd. Dit kan voor problemen op latere leeftijd zorgen op het gebied van hun persoonlijkheid.

Wat men ook vaak bij de nieuwere generaties (en dus ook adhders) ziet, is dat zij veel meer informatie tegelijkertijd te verwerken krijgen. Hun brein is meer ontwikkeld dan de generaties voor hen. Dit proces is een natuurlijk proces van evolutie. Echter, de vorige generatie heeft moeite om hen bij te houden (en te begrijpen). Het is eigenlijk alsof een oude Mercedes zonder snufjes een nieuwe Mercedes met allerlei snufjes wil duidelijk maken dat al die nieuwe snufjes nooit ergens toe zullen bijdragen. Uiteindelijk is onbegrip van de oude generatie het grootste probleem. Daarom is het nodig dat ouders ook in therapie gaan of nieuwe vaardigheden leren om met zichzelf en hun kind om te gaan. In de praktijk zie je vaak dat ouders er zelf niet aan willen en het probleem volledig bij hun kind leggen. Het kind heeft immers het probleem. Hierdoor verliest het kind vaak de emotionele verbinding met de ouder(s), waardoor er opnieuw 'moeilijk' gedrag ontstaat en dus een vicieuze cirkel ontstaat. 

ADHD bij jongeman (25)

Een jongeman van 25 kon zich niet concentreren, was snel afgeleid en maakte eigenlijk bijna nooit iets af. Eigenlijk had hij er zelf niet zo'n last van. Naar eigen zeggen, had hij zijn lagere en middelbare schooltijd altijd goed doorlopen, vond hij. Een 6 was ook voldoende. "Als hij het maar haalde". Totdat hij in zijn werk er continu op aangesproken werd, omdat hij opdrachten die "te lang duurden", continu afraffelde en het allemaal niet 'je van het' was. Zijn manager vond dat hij zich van de groep (zijn collega's) onttrok. Ook zijn partner begon steeds meer moeite te krijgen met zijn rusteloosheid. Eigenlijk was alles om hem heen 'niet goed', terwijl hij dat zelf niet zo ervaarde.

In zijn eerste regressie ging hij terug naar (het moment vlak voor) zijn geboorte. Het was druk in de ziekenhuiskamer. Veel mensen waren er aanwezig en moeder werd zenuwachtig, kon zich niet concentreren, omdat er 'zoveel tegelijkertijd' gebeurde. Ze kon zich niet én bezig houden met haar ademhaling en weeën en ook nog eens alle aanwijzingen opvolgen van haar man, de zusters en de arts. Het liefste was het voor moeder snel over en voorbij. Eigenlijk wilde ze ergens anders zijn. In haar eigen wereld zitten, iets anders doen. Ook werd ze onzeker en jumpy van de reacties om haar heen. Wat wilden al die mensen toch van haar? Ze was toch goed bezig? Maar ze gaven haar de indruk dat het anders moest. Ze moest 'luisteren' naar de aanwijzingen. En ook haar man gaf haar de indruk dat zij iets niet goed deed. Zoveel indrukken en ze wist niet meer wie of wat ze moest pleasen om het maar goed te doen. Als het kind maar gezond ter wereld kwam, dan was alles goed en voorbij en was iedereen van haar nek af.

Cliënt begreep dat hij veel energie van moeder had overgenomen en dat hij bij alle belangrijke taken, het er zo snel mogelijk vanaf wilde brengen, zodat hij weer tijd had voor 'iets anders' had dan de opdracht die voorhanden lag. Hij kwam ook tot het besef dat hij maar al te graag moeder wilde pleasen door het te doen, zoals het hem onbewust tijdens de geboorte aangeleerd was. Na alles doorgewerkt te hebben, besefte hij dat hij het 'op zijn eigen manier' mocht doen, maar dat het soms ook belangrijk was om datgene te doen wat van hem gevraagd werd en dat dat helemaal niet erg hoefde te zijn. Goed op zijn ademhaling letten, zou goed voor hem zijn. Simpelweg altijd net aan slagen was niet altijd de weg. Hij besefte dat het niet erg was om een opdracht af te maken of er wat langer over te doen als het maar 'goed' gebeurde (geen 6 ,7,8,9 of 10 maar gewoon 'goed'). Uiteindelijk zou hij er altijd komen, maar hij zou wel bewust 'nieuw' gedrag moeten trainen.

In de 2e sessie wilde hij werken aan 'iets' met zijn baas. Hij had moeite met hem, met wat hij van hem verwachtte. En hij twijfelde er aan of zijn baas wel wist wat haalbaar was. Eigenlijk voelde hij dat er teveel van hem werd verwacht en dat hem dit de kop ging kosten als hij het niet zou doen. Maar als hij het zou uitvoeren (de opdracht) had hij ook het gevoel dat het hem de kop zou kosten. Hij snapte niet wat hij met dit tegenstrijdige gevoel aan moest.

In deze 2e sessie kwam hij in het leven van een 25-jarige soldaat uit Amerika, tijdens de oorlog met Vietnam. Zijn ouders waren trots dat hij voor 'zijn land' ging strijden. Hijzelf wist geeneens waar Vietnam lag en wat het doel daar eigenlijk was. Maar hij was 'gedraft', uitgekozen om te gaan. Van tevoren had hij een heel slecht gevoel hierover, hoewel de berichtgevingen uit het nieuws hoopvol waren. De vijand werd continu aan alle kanten verslagen. Natuurlijk vielen er slachtoffers, maar niet zoveel. Zijn twijfel die hij uitte naar zijn ouders werd simpelweg weggewuifd door zijn ouders. Dit is wat je te doen stond. Hier moest je niet over nadenken. Hij zou als een trots man terugkeren en het land zou trots op hem zijn. Eenmaal in Vietnam aangekomen kwam hij er al gauw achter dat dit niet zijn ding was. Hij moest en opdrachten uitvoeren en proberen in leven te blijven op een terrein wat hij helemaal niet kende. Eigenlijk had hij ook helemaal geen vertrouwen in zijn bataljonleider, die enkel maar orders aannam over de telefoon. Elke seconde ging de vraag door zijn hoofd heen, wanneer de oorlog afgelopen zou zijn en of hij het aan iets zou kunnen merken wanneer 'de doelen' waren gehaald. Hoewel ze terrein veroverden, had hij niet het gevoel dat de 'doelen' behaald werden. De praatjes van de bataljonleider kwamen niet aan, maar hij kon niet weglopen, omdat hij dan voor de krijgsraad zou moeten komen en zijn ouders onnoemlijk teleurgesteld in hem zouden zijn. Hij zat vast in het geen keuzes kunnen maken. Zijn gevoel en verstand zeiden het een en de wijze raad van mensen die boven hem stonden zeiden iets anders. Dit gevoel werd versterkt omdat zijn leider nerveuze trekjes begon te vertonen. Er was iets gaande waar hij niet de vinger op kon leggen. Echter discussie of doorvragen hadden geen zin, werkte alleen maar averechts. Die dag kwam hij erachter wat er aan de hand was. De taak voor die dag was helemaal niet haalbaar, maar moest uitgevoerd worden. Ze kwamen in onbekend, dicht gebied te zitten, waar ze geen overzicht hadden. De stilte was angstaanjagend. Ieder moment kon er iets gebeuren. En vanuit die stilte klonken er geweerschoten. En alles stond stil. Hij lag dodelijk gewond op de grond, te wachten totdat hij zou sterven. In die laatste ogenblikken bleef hij maar denken dat hij anders had moeten kiezen. Dat dit niet zijn leven was, dat hij nooit had moeten luisteren naar zijn ouders en bataljonleider, dat hij had moeten "vluchten", dat hij hier niet stilletjes had moeten zitten. Stilstand is doodgaan, dus hij besloot daar voor altijd 'on te move' te blijven, bezig te zijn, anders zou het zijn dood betekenen. Iets afmaken zou zijn dood betekenen, zeker wanneer het te lang ging duren. Hij begon te begrijpen waarom hij bepaald gedrag had en wat zijn 'verborgen' motivatie was.

Die onnoemlijke angst voor stilzitten zat er nog steeds in. Wanneer hij op de bank zat thuis, stil te zijn, leek het altijd alsof er iets ergs ging gebeuren, alsof hij ieder moment doodgeschoten kon worden.

Na dit leven doorgewerkt te hebben, besefte hij dat dit leven nog niet was afgelopen en dat hij nog altijd met de naweeën hiervan rondliep. In de weken hierna ging het steeds beter met hem en kon hij al langer op de bang zitten, een film kijken, en ook in stilte, denkend aan hoe het leven in elkaar zit. Ook ging het met zijn werk beter en kon hij zich beter loskoppelen van zijn baas en op zijn eigen werk te vertrouwen. Hij vond dat hij al vorderingen maakte en zag dat hij nog meer vorderingen zou gaan maken als hij bewuster met het nu-moment zou leren om te gaan.

Anorexia

Strijd tussen leven en niet meer willen leven

Een jonge vrouw wil graag naast haar reguliere therapie, ook regressietherapie doen om te zien wat het haar kan brengen mbt haar anorexia wat op 12-jarige leeftijd begon. Van alles had ze al op dit gebied geprobeerd, maar ze had uiteindelijk enkel het gevoel dat ze "bleef hangen in hetzelfde", de strijd tussen leven en niet meer willen leven. Ze kon geen keuze(s) maken, die werden voor haar genomen. Geen "controle" over zichzelf, alsof ze "niet van zichzelf was".

Ze ging terug naar een vorig leven waarin ze een meisje van 12 was, die op het punt stond om uitgehuwelijkt te worden. Haar ouders stonden achter haar en duwden haar naar voren, naar de veel oudere man die haar vader had kunnen zijn. Alles voelde fout aan deze man en alles in haar leven werd en ging ook fout, op het moment dat zij door haar ouders naar voren werd geduwd en losgelaten werd. Fysiek, emotioneel en mentaal. Het meisje was nooit opgehouden met iets onder controle te krijgen, zelf te beslissen over haar leven. Ze was niet van zichzelf, maar van haar ouders, die zich vooral niet mochten schamen voor haar omdat hun aanzien niet geschaad mocht worden, en van haar echtgenoot, van wie ze ook niet het aangezicht mocht schaden. Ze kreeg een hekel aan haar eigen aanzien, haar lichaam en wilde eigenlijk dood, maar voelde ergens dat dit niet juist was. In het huidige leven herkende ze dit gevoel en de onderbewuste overtuiging: Wellicht als ik lelijk ben, dan hoeft niemand mij. Dan krijg ik geen partner die van alles van mij wil. En onderbewust wilde ze haar ouders uit haar vorige leven straffen voor wat haar was aangedaan.

Nadat zij doorkreeg dat dit vorige leven "over" was en die ouders niet meer leefden en ook dat zij nu zelf een eigen partner kon uitkiezen, begon zij haar eigen, liefdevolle ouders, die altijd voor haar klaar stonden, anders te zien en te ervaren. Ze kreeg een stukje terug van haarzelf, een veranderde relatie met haar lichaam en buitenwereld en een vernieuwd enthousiasme om zichzelf te leren verkennen. In de reguliere therapieën die zij naast regressietherapie bleef volgen, kreeg zij meer geloof dat dit haar nu wel zou gaan helpen.

Onderliggende blokkades gerelateerd aan anorexia

Anorexia is een lastig probleem, omdat het vaak uit meerdere problemen bestaat met een hele diepe werking. Enkele onderliggende problemen zijn:

 • In een strijd verwikkeld zijn van leven en dood

 • Controle over zichzelf terugkrijgen (en de omgeving)

 • Afkeer van lichaam

 • Afkeer van voedsel (Vergiftiging in vorige leven, controle over leven en dood)

 • Zelfhaat

 • Onvergeeflijke zonden waarvoor geboet moet worden

 • Inprenting door ouders of tijdens narcose

 • Identificatie met één van de ouders of beide

 • Aanhechtingen, geesten/lifters, die bij zich gedragen worden

 • Manipulatie

 • Ziektewinst

Iemand met deze ziekte is gebaat bij veel therapie, echter in de praktijk is vaak te zien dat veel therapie te kort is (half uur of een uur) of te heftig is, omdat het gericht is op de symptomen, wat ervoor zorgt dat bepaalde verdedigings- en zelfsabotagemechanismes in werking worden gezet. Belangrijk is daarom om eerst entiteiten/aanhechtingen te verwijderen, zodat de persoon weer beschikking krijgt over zijn/haar eigen gedachten en niet beïnvloed wordt. Vervolgens is het belangrijk om te gaan fantaseren over de toekomst, over fantastische scenario's, omdat men vaak de hele dag lang gekweld wordt door negatieve gedachten en cirkeltjes. Hiermee krijgt het onderbewustzijn nieuwe informatie en sturing.

Altijd maar strijd moeten leveren

Ik wil dat ze mij respecteren! 

Een vrouw van 55 ervoer haar hele leven als een strijd. Een strijd om gerespecteerd te worden. Die strijd begon al in haar jeugd met haar ouders. Die waren zo druk bezig met van alles en nog wat en zij moest zichzelf maar zien te vermaken. Later verschoof dit naar haar eigen gezin en kwam ze in een strijd om gehoord en gezien te worden door haar partner, haar kinderen en haar ouders en schoonouders. Daarnaast gebeurden er ook altijd ‘dingen’ op haar werk, waardoor zij iedere keer ‘in het verdomhoekje’ kwam. Ze moest zo hard knokken voor haar recht en ze merkte dat alle zachtheid in haarzelf bijna volledig verdwenen was. Haar spieren begonnen continu pijn te doen, ze sliep niet goed meer en eten smaakte haar ook steeds minder. Waar deed ze het nu allemaal voor? Veel therapie had ze al gedaan. Reiki, voetreflexologie, readingen, edelstenen en nog wat andere therapieën. Het hielp allemaal maar eventjes. Als ze thuis kwam, begon alles weer van voor af aan.

Ze kwam in de buik van haar moeder terecht, die enorme problemen had met de zwangerschap. Alsof ze van binnen op ontploffen stond, net als haar emoties en haar humeur. Elke verandering in de omgeving deed haar irriteren. Kon het niet zachter? Iedereen zag toch wel dat ze zwanger was? Maar iedereen ging door met z’n leven. Een vrouw moest maar zelf de zwangerschap dragen en alles wat daarmee te maken had, vond haar man. Zijn familie en vooral zijn moeder keek met argusogen naar moeder en controleerde elke stap.

Astma

gaskamer joods jongetje astma regressie reincarnatie.jpg

Niet volledig kunnen inademen betekent overleven

Een jongeman van 28 wilde van zijn astma af. Vanaf zijn 4e kreeg hij injecties van de huisarts als hij benauwd was. Later kreeg hij ventolin en becotide hiervoor. Zijn astma werd beter maar bepaalde periodes kreeg hij een terugval. Terugdenkend aan wanneer het begonnen was, wist hij van zijn ouders te herinneren dat het op zijn vierde was begonnen in Spanje, op een oververhitte hotelkamer. 

Ervaring als 4 jarig Joods jongetje in concentratiekamp

In regressie ging hij terug naar een vorig leven als Joods jongetje, Max. Hij was een van de 2 zonen van een bankdirecteur en zijn vrouw in München. Hij lag op de grond te tekenen en had het naar zijn zin, totdat hij zijn vader naar boven hoorde rennen en hoorde schreeuwen "verstop je en geen geluid maken". Meteen ging hij in een kast zitten. In de kast hoorde hij harde geluiden van beneden komen. Even later hoorde hij zware voetstappen op de trappen. Hij bleef zich stil houden en hield zijn adem in. Een paar momenten later ging de kast open en werd hij gevonden. Onderbewust was hij ervan overtuigd dat hij niet had moeten ademen, anders hadden ze hem niet gehoord. 

Overleven door bijna niet adem te halen

Hij werd getransporteerd naar Dachau, waar het enorm koud was. Na enkele dagen van veel ellende, was er dan opeens leuk nieuws: hij mocht een warme douche gaan nemen. In de douche werd hij vergast. Vlak voordat hij stierf dacht hij dat wanneer hij maar heel weinig zou ademen, dat hij misschien door het gas kon heen ademen en dan precies net genoeg lucht zou krijgen om te overleven. De jongeman van nu wist dat het jongetje gestorven was, maar nog steeds bezig was om te overleven door bijna niet te ademhalen of maar net genoeg lucht binnen te krijgen.

De cliënt begreep dat hij door bijna niet te ademhalen bezig was te ‘overleven’. Bijna geen lucht krijgen betekende leven! Wat een rare koppeling die zijn onderbewuste automatisch had aangenomen. Hij liet de kleine jongen van 4 naar het licht gaan en voelde een rust over zich heenkomen, wetende dat hij nu niet meer zou sterven in kleine kamertjes of met veel mensen om zich heen. Hij besefte dat als hij in een kamer was, er een oneindig reservoir aan lucht was om in te ademen.

Autoriteitsproblemen

Alles wat met autoriteit te maken heeft wil ik kapotmaken

Een man van rond de 45 jaar wil in therapie voor zijn problemen met autoriteiten. Van jongs af aan had hij een hekel aan leraren, politie, officieren, rechters, leiders, managers, etc. Kort gezegd: iedereen die autoriteit had en zeker die personen die hun autoriteit misbruikten voor ‘hun zielige zelf’. Gelukkig had hij zijn eigen bedrijf en was hij daarin gelukkig, want werken voor een baas ging niet zo goed. In zijn leven had hij veel problemen ondervonden door zijn autoriteitsprobleem. In het leger deed hij er alles aan om zijn commandant ‘te zieken’. Ook wanneer die bekeurd werd door de politie, probeerde hij zo ver mogelijk door te gaan, zonder dat hij opgepakt kon worden. Het was alsof hij een “waas voor zijn ogen” kreeg, wanneer iemand autoritair ging lopen doen.

Doen wat gevraagd wordt levert uiteindelijk niks op

Hij ging terug in de tijd naar zijn jeugd, waarin zijn vader hem continu klusjes liet doen. Afwassen, de tuin, de auto: alleen dan kreeg die dat kleine beetje waardering waar hij zo naar zocht. Maar als hij er eerlijk naar keek, kreeg hij eigenlijk helemaal geen waardering. Het moest gewoon gebeuren, omdat vader dat wilde. Meer niet. En dat deed hem enorm verdriet.

Iets verder terug in de tijd, kwam hij in een vorig leven waarin hij een gat aan het graven was. Hij was 10 jaar oud en zijn vader stond boven de grond, iets aan het eten was. Hij moest het zware werk doen en kreeg niks te eten, maar moest wel 'doorgaan’ met graven, want daar lette vader wel op. Uiteindelijk kwam hij uit het gedolven graf en zag hij dat vader geld in ontvangst nam van de eigenaar van de begraafplaats. Geld waarvan hij dus nu doorhad, dat hij daarvan nooit wat kreeg. In het volgende moment was hij waar aan het graven terwijl vader iets at. De schop die hij in zijn handen had vervormde tot iets waar hij zijn vader mee kon (en wilde) slaan. Het liefst wilde hij zijn vader doodslaan, maar hij deed het niet. Loyaal als hij was.

Hij begreep dat hier een gedeelte van zijn haat tegen autoriteiten kwam, maar het was voor hem nog niet volledig. “Wat heeft dit met het leger te maken?” en “Ik voel ook een soort haat naar mezelf toe.” Daarop ging we een stukje verder terug in de tijd: Hij kwam in een indianenkamp terecht en terwijl hij om zich heen keek naar alle stamleden, besefte hij dat hij de leider was, de big chief. Iedereen had respect naar hem, mede doordat hij heel dominant kon zijn en heel veel macht tot zijn beschikking had.

Beloften

Belofte maakt schuld

Er is maar één echte belofte

Er is uiteindelijk maar een belofte: dat je in de kern God bent, of anders gezegd ‘IK BEN’. Maar mensen willen graag, uit goedheid, dingen beloven. Uiteindelijk werken al deze beloften tegen ons. Belofte maakt schuld, is dan ook volledig waar. Maar is het dan alleen maar slecht? Nee, uiteindelijk niet:

Beloften zijn een deel van het plan (leerproces) om dualiteit te ervaren. Door de ‘Niet-kant’ van iets te ervaren, komt op een gegeven moment de keuze om juist de andere kant te ervaren ‘de Wel-kant’ of ‘ZIJN-kant’.

Veel mensen maken, in hun vorige leven (of anders je voorouders), beloften die te maken hadden met religie. Want van oudsher was religie erop gericht om mensen van vrijwel alles wat met ‘het leven’ te maken had te ontdoen, omdat je anders (angst) niet in de hemel kwam.

Een belofte kan mbt de volgende zaken genomen worden:

 • Afgescheidenheid (zodat we waarlijk kunnen leven voor God)

 • Eenzaamheid (zodat we kunnen hongeren en dorstig kunnen zijn naar God)

 • Stilte (zodat we God kunnen horen)

 • Armoede (omdat alles wat van de mens is, slecht is)

 • Kuisheid (zodat we puur kunnen zijn voor God en hem kunnen aanbidden)

 • Celibaat leven (zodat we puur op onszelf gericht zijn voor God)

 • Lijden (zodat we schoongemaakt en verheven kunnen raken voor God)

 • Gehoorzaamheid (zodat we aan God kunnen laten zien dat we hem dienen)

 • Opoffering (zodat we net als God kunnen zijn, niks hebben maar alles zijn)

 • Ziekte (zodat we aan God kunnen laten zien dat we alles ondergaan om maar in de hemel te komen)

 • Paniek (zodat we altijd God moeten zoeken in onze moeilijkste momenten)

 • Angst (zodat we niet te ver van God afdwalen en geen andere Goden zoeken)

Leuk, maar hoe kom je er vanaf?

Soms kunnen gemaakte beloften zo diep in ons zitten dat we geeneens weten dat we ze hebben. Wanneer iemand zegt:”Ik ben altijd arm geweest”, kun je er 100% vanuit gaan dat er ergens in het verleden een belofte gemaakt is met betrekking tot armoede. Het gros van de therapieën zal nooit op deze oerovertuiging stuiten, simpelweg omdat ze het niet kennen. In regressie- en reïncarnatietherapie sporen we ze júist heel makkelijk op. Door het inzicht waarom je ze hebt genomen, kun je het ook loslaten en je weer verbinden met het tegenovergestelde ervan en het voor je laten werken in plaats van tegen je. En dat inzicht is niet enkel mentaal, maar juist vaak gebaseerd op emotie. Wanneer we de emotie hiervan raken (de luchtbel doorprikken) kunnen we de belofte loslaten.

 

Bezweringen en vervloekingen

Wel of niet vervloekt?

Er zijn mensen die echt het gevoel hebben dat ze op een of andere manier en om een of andere reden vervloekt zijn. Vaak heeft men eerder het gevoel vervloekt te zijn dan dat men zichzelf vervloekt heeft. Voor buitenstaanders en mensen die zich nog nooit hierin verdiept hebben, klinkt het allemaal als een grote fantasie uit een sprookje. Met andere woorden: mensen die denken vervloekt te zijn, leven eigenlijk nog een beetje in een Disneyfilm of in een sprookje. Gelukkig voor die mensen die dat denken, dat ze geen therapie doen, omdat ze anders er altijd achter zouden komen dat ook zij in een droom leven, in een zelfgecreëerd sprookje, waarin bepaalde wetten, normen en waarden alleen voor anderen gelden en niet voor zichzelf. Een zelfgecreëerd sprookje dus.

Vervloeking: een overgenomen imprinting

Een vervloeking (of imprint) is niets anders dan dat een suggestie van iemand buiten zichzelf aangenomen is. Een imprint is een geloof of overtuiging die overgenomen is door het onderbewuste tijdens een emotioneel geladen gebeurtenis. “Jij zult nooit een vriendin krijgen”, kan het als waar aangenomen worden. Het kan zelfs zo voor waar aangenomen, dat wij er soms zelf niet meer bij kunnen komen. Voor de persoon die ons de suggestie deed, kunnen wij een enorm respect hebben, hoog aanslaan. Hoger dan onszelf. Deze vervloeking wordt 1 op 1 overgenomen en verbasterd tot “Ik zal nooit een vriendin krijgen”. De focus in het krijgen van een relatie zal dan niet liggen over verbinding, maar op afwijzing. “Zie je wel, als ze echt van mij zou houden, had ze dit of dat gedaan.” Het wordt een self-fulfilling prophecy. Het onderbewuste gelooft het en moet het dus in het dagelijks leven iedere keer duidelijk en zichtbaar maken voor degene met deze overtuiging.

Is er iets aan te doen? Jazeker en heel gemakkelijk. Soms duurt het iets langer, omdat iemand meerdere van dit soort momenten heeft meegemaakt. De basis is altijd dat iemand meer waarde hecht aan de mening van een ander dan die van zichzelf. En sommige mensen hebben daar meer last van dan een ander. Door middel van regressie- en reïncarnatietherapie gaan we terug naar het allereerste moment dat deze vervloeking/bezwering/suggestie gedaan werd. Dit kan overal gebeurd zijn. In de puberteit, in de jeugd, in de kinderjaren, tijdens de zwangerschap, tijdens de conceptie, in een vorig leven.

Buitenaardse wezens/Aliens

Steeds vaker zijn er mensen die bijzondere ervaringen meemaken, die niet 1,2,3 geduid kunnen worden. Zo zag een jongen een keer een lichtbol voor hem in de lucht hangen. Deze lichtbol leek met hem te communiceren en op dat moment begreep hij het, alleen later was hij alles vergeten en twijfelde hij eraan of het nu wel of niet echt gebeurd was.

Verschillende ervaringen

Andere mensen kunnen zich momenten herinneren dat ze met buitenaardse wezens contact hadden over wat zij hier op aarde kwamen doen en dat ze geopereerd werden om zodoende beter hun taak te verrichten. Vaak kunnen ze het zich niet meer herinneren of dat ze het hebben beleefd met hun wakende bewustzijn of dat het in hun slaap, tijdens een droom, is gebeurd. Het komt ook echter voor dat dat mensen denken dat ze contact hadden met buitenaardse wezens, maar dat bleek dat het om een operatie ging in het ziekenhuis. De lichten en mensen in witte pakken, plus de narcose, zorgden voor een regressie naar een andere tijd, waarin ze ook geopereerd werden.

Niks is raar. Alles is uiteindelijk volkomen logisch.

Niks is raar. Alles is uiteindelijk volkomen logisch. Echter om deze ervaringen te delen met de intieme cirkel wordt vaak als een drempel gezien, uit angst om ‘raar’ gevonden te worden of wellicht erger "dat je rijp bent voor de psychiatrie”. De ervaringen die deze mensen hebben, leiden vaker wel dan niet, naar een nieuwe fase in hun leven. Vaak wordt er van hen gevraagd om te geloven in het universum, in het ongeziene, in nieuwe kennis die soms nog een te ver van mijn bedshow is voor de omgeving. Het gaat over het unieke in jezelf omarmen en nieuwe wegen te bewandelen.

Enkele onderliggende redenen van waarom iemand ‘contact’ heeft met buitenaardse wezens

 • Groot trauma/grote trauma’s in de jeugd waarin een diep gevoel van onveiligheid optrad
  Buitenaardse wezens kunnen het kind dan bijstaan en hen ‘tijdelijk’ meenemen om zo de allerdiepste pijn niet te hoeven voelen. Wanneer zij er niet waren geweest, dan zou het kind zo’n mate van onveiligheid in het leven, de mensen om zich heen en/of in zichzelf ervaren, dat er gekozen wordt om afstand (of zelfs afscheid) te nemen van zichzelf en het leven.

 • Activering van universele (niet-menselijke) vermogens/multi dimensionaal leven
  In de blauwdruk van dit leven van de desbetreffende persoon staat dat men dit leven boven het normale, alledaagse, menselijk leven wil uitstijgen. Dus niet meer geloven en denken in tekorten, in niet, in afgescheidenheid, in onmogelijkheden, in ‘wat je ziet en kan aanraken, dat is het.’. Korter, maar moeilijker gezegd: Iemand wil zijn ongekende vermogens en zijn eigen multi-dimensionaliteit ontdekken, activeren en integreren. Alles met het uiteindelijke doel van Liefde. Liefde voor het zelf, liefde voor de ander, liefde voor het gehele universum. Vaak zit er een transitie periode aan vast waarin men erachter gaat komen dat men niet gek is (dus wat het gros van de mensen denkt en vindt) en dat men dus volledig kan leren vertrouwen (en houden van!) op zichzelf en het ‘ongeziene’.

 • Door angsten leren gaan, leren vertrouwen en verbinden met hogere energieën
  Contact met buitenaardse wezens resulteert vaak in het begin in grote angsten. Men snapt het niet en is logisch gezien bang hiervoor, omdat men onderbewust weet (of aangenomen heeft) dat deze buitenaardse wezens meer macht, kracht en wat nog meer hebben, waardoor ze dus ‘boven’ hen staan. Met andere woorden: men kan zich in het begin heel klein en nietig voelen. Logisch, omdat ze natuurlijk niet zo eruit zien als wij eruit zien. De boodschap die later geleerd wordt is dat ze niet bang hoeven te zijn, maar dat ze geholpen en gedragen worden en dat er grote plannen met hen in verschiet liggen. Kort gezegd: uiteindelijk is men het meest bang voor die onnoemlijke grote kracht in zichzelf die geactiveerd gaat worden.

 • Samen is niet alleen/Join the force
  Een ander aspect van buitenaardse wezens is dat ze ‘samenwerken’ wat ten goede komt van het grotere geheel (het gehele universum). Mensen die contact hebben met buitenaardse wezens leren om ‘samen te werken’. Ze hoeven niet zelf al het werk te doen (zoals veel mensen je wel leren), maar leren om samen te werken en om de kracht/hogere energieën via hen te laten stromen. Met andere woorden, ze leren dat kracht niet opgebouwd hoeft te worden, maar dat er enkel met een energie of kracht contact gemaakt wordt en dat deze energie of kracht door hen stroomt en door hen werkt, zonder dat het hen energie kost.

Wanneer gebeuren ‘dit’ soort dingen het meest en waarom?

Buitenaardse wezens kunnen niet zo makkelijk contact met je maken als je lekker in je wakkere bewustzijn zit. In dat wakkere bewustzijn zit heel veel twijfel, en zelfveroordeling. Alles wat niet in het dagelijkse, normale, menselijke plaatje past wordt eerst afgewezen. Daarom zijn het vaak de momenten vlak voordat iemand gaat slapen of net na het wakker worden, tijdens het dromen of tijdens een trance toestand, zoals meditatie, dagdromen, etc. Vaak ook is men niet meer bewust van de tijd of hoe lang het geduurd heeft (wat een kenmerk van een diepe trancestaat is). Veel mensen die contact hebben of beginnen te krijgen, zijn vaak, in het begin, het meest bang voor die momenten dat ze uit hun wakkere bewustzijn gaan, richting de droomstaat. Hun eerste strategie, logischerwijs, is om ‘wakker’ te blijven. Maar zoals iedereen weet, is dit onmogelijk en treedt er altijd een moment op dat men richting de droomstaat toegaat. Geen uitvlucht dus eigenlijk voor wat uiteindelijk de grote doorbraak van hun zelf zal zijn.

contact buitenaardse wezens therapie.png

Burn-out (ervaringen)

“Ik blijf in mijn hoofd zitten”

Een man (45), werkend voor een groot bedrijf, zit al enkele maanden thuis met een burn-out, wachtend totdat het vanzelf over zou gaan en hij weer terug zou kunnen keren in zijn functie. Even thuiszitten, goed dingen op een rijtje zetten en dan weer op een maandag aan het werk. Dat was zijn enige doel. Weer terugkeren in dezelfde functie, in dezelfde omgeving met een nieuwe mindset. Hij was al een paar keer naar een psycholoog gegaan, maar hij bleef maar 'in zijn hoofd zitten' en 'zijn lichaam werkte maar niet mee'.

Andere zijn niet met mijn lot begaan

Wanneer hij besluit om het probleem op een andere manier aan te pakken en in regressie gaat, komt hij in een leven als soldaat terecht, vlak voor een grote veldslag in Frankrijk. Als soldaat geeft hij om zijn medesoldaten en vindt hij het belangrijk dat er een eenheidsgevoel is en dat iedereen weet hoe belangrijk deze veldslag is, omdat zij in de minderheid zijn. De avond voor de veldslag, drinken veel van zijn medesoldaten erop los, alsof het hun laatste dag is. Hij probeert hen nog te waarschuwen en op te peppen, maar zijn medesoldaten hebben er geen geloof in dat het allemaal goedkomt. Sterker nog, ze vinden het vervelend dat hij hen probeert op andere gedachten te krijgen. Die nacht kan hij de slaap niet vatten en bleef hij maar in zijn hoofd malen. Hij had het gevoel dat hij iets kon veranderen, maar het had niet gebaat. Had mij meer zijn best moeten doen? Anders moeten reageren? De ochtend erna verschijnen de meeste soldaten niet nuchter en uitgerust om de strijd aan te gaan. Waar de soldaat bang voor was, gebeurt: de veldslag wordt verloren. Totale overmacht. Vlak voor zijn dood, terwijl hij uit zijn lichaam gaat en alle lichamen op het veld ziet liggen, neemt hij de overtuiging mee, dat anderen niet met zijn lot begaan zijn, dat andere mensen niet snappen waar het om gaat en dat anderen helpen, hen focussen, geen zin heeft, en zelfs voor nare reacties zorgt. Als medesoldaten niet willen en bereid zijn om te knokken, is alle hoop verloren. En toch bleven zijn gedachten maar denken of er niet iets was wat geholpen zou kunnen hebben om alles om te draaien. Hij kwam er echter niet uit. Het bleef in zijn hoofd zitten. En zijn lichaam bleef dood op de grond liggen (werkte niet meer mee), vol met boosheid wat zijn 'collega's' hem hadden aangedaan.

Teveel energie in andere mensen gestopt

Hij beseft aan het einde van de regressie dat hij teveel energie in anderen stopte wat er niet uit kwam en dat hij zich meer op zichzelf en een kleiner kringetje mag storten. Ook zijn boosheid en irritatie richting zijn collega’s verminderde. Hij besefte dat hij in dit huidige leven wel een nieuwe keuze kon maken. Enkele maanden later heeft hij een nieuwe baan op een kleiner kantoor, waar wel gemotiveerde mensen werken die met elkaar begaan zijn en vindt hij het heerlijk om zijn talent ten volle te ontplooien.  Ook kwam hij er, na de therapie, achter waarom hij nooit naar Frankrijk op vakantie wilde. Zijn vrouw wilde altijd al naar Frankrijk toe. Hij zei er nu wat makkelijk tegenover te staan en het wellicht een kans te geven.

Lees hier over enkele onderliggende oorzaken van burn-out

Burn-out

burnout-regressie.jpg

De spirit vinden om door te gaan

Burn-out betekent ‘opgebrand’ en dat beschrijft heel goed hoe veel mensen met een burn-out zich voelen. Veel mensen met een burn-out hebben het gevoel ergens 'uit' te moeten komen, of zijn op zoek naar de spirit om weer door te gaan. Maandenlang kunnen mensen (mentaal, emotioneel en/of lichamelijk) moe thuis zitten, of hun werk doen met het laatste beetje energie, wetende dat ze het niet lang meer 'volhouden en in een 'uitzichtloze' situatie zitten. 'Iets laadt niet meer van binnen op'.  Iemand zit ‘vast’. Tevens hebben mensen het gevoel 'het maar niet op te kunnen lossen.' of 'om verder te komen' of zien ‘geen licht aan het einde van de tunnel’.

‘Verborgen ankertjes’

De redenen zijn, 'figuurlijk gezien', ankertjes die de boot op een bepaalde plaats houden. Wind en hard roeien hebben dan geen effect. Met deze therapie spoor jij deze 'verborgen' ankertjes op, waardoor de boot weer gaat varen in de richting waar jij naartoe wilt gaan.

Lees hier een voorbeeld van Burn-out met regressietherapie

Enkele van de meest voorkomende oorzaken:

Ervaren problemen bij Burn-out

1. Teveel op het bord hebben/door de bomen het bos niet meer zien

Wanneer iemand veel dingen tegelijk doet (bv. werk en gezin en vrienden) of teveel tegenslagen heeft gehad op een of meerdere levensgebieden en niet voor zijn gevoel goed aan deze dingen kan voldoen, kan iemand in een spiraal komen waardoor iemand slecht over zichzelf en het leven gaat denken en ervaren. Er wordt steeds minder of geen levensvreugde hieraan ontleend, waardoor lichaam en geest verzwakken en moe worden. Wanneer de situatie aan blijft houden, treedt er iets op wat gekenmerkt kan worden onder de noemer 'burn out' op.

2. Problemen met collega's

Bij andere mensen ligt de oorzaak van een burn-out meer richting de omgeving en niet zozeer het werk wat zij doen. Vervelende collega's die een omgeving creëren die als vijandelijk ervaren wordt schapen, waardoor iemand in een stresssituatie kan komen en continu het gevoel heeft zich te moeten wapenen.

3. Problemen met werkgever/manager

Iemand kan problemen hebben met de persoon die 'over hen gaat'. Een gevoel van machteloosheid zorgt ervoor dat iemand zijn kracht verliest en 'de zin' in zijn werk verliest. Het lichaam krijgt een stressreactie dat elk moment het doek kan vallen of dat ie 'aan de beurt is'. Onderdanig gedraag kan er vertoond worden, waardoor iemand controle over zichzelf verliest. Allemaal factoren waardoor iemand depressief kan raken en zich niet meer kan opladen.

4. 'Teveel' van het werk houden

Wanneer iemand heel erg 'opgaat' in zijn/haar werk kan er weleens een 'plafond' optreden: de max is bereikt. Dit hoeft juist niet vervelend te zijn. Het lichaam kan rusten en de geest kan zich voorbereiden op het nieuwe 'plafond. Wanneer dit niet gebeurt, kan iemand in een stressreactie raken. Onderbewust kan er iets spelen, waardoor er niet gestopt mag worden. Het moet nu, meteen. Dit kan overslaan in zelftwijfel en zelfhaat. Belangrijk is dan om zoek te gaan naar die onderliggende oorzaken, waardoor deze positieve eigenschap omslaat naar iets wat negatief uitwerkt.

5. ‘Teveel’ druk opleggen om te slagen

Wat we nu veel in de Verenigde Staten zien is dat veel mensen ‘all the way’ gaan om hun droom in een zo kort mogelijke periode te realiseren. Men wil het ‘allemaal’. En in die toestand worden er vaak dan belangrijke signalen over het hoofd gezien of weggedrukt, wat eindelijk opeens kan resulteren in ‘niet meer verder kunnen’.

6. Niet het juiste beroep uitoefenen

Sommige mensen zijn in een beroep beland omdat bijvoorbeeld vader dit werk deed. Hierdoor kan iemand hopen op erkenning en gezien worden door bv vader. Echter de erkenning weegt niet op tegen het onvervullende van het beroep wat ze uitoefenen

Er zijn ook mensen die het bedrijf van (een van) hun ouders heeft overgenomen, omdat ze bv de oudste waren, of omdat het hele familiekapitaal hierin zit en voor de familie veiliggesteld moet worden. Iemand kan dan deze taak op zich nemen en komt er later dan achter dat ie meer bezig is voor de ouders en de familie dan dat ie echt ‘voor zichzelf’ aan het werk is. Op langere termijn kan dit wrikken en iemand het gevoel hebben helemaal de verkeerde weg in geslagen te zijn (die dood loopt).

 


Burn Out

 “Ik moet werken”

Een vrouw van 50 jaar ziet er tegenop om nog te werken. Ze heeft altijd haar baan leuk gevonden, maar van de ene op de andere dag niet meer en het 'leuke' is nooit meer teruggekomen. Ze had een goede baan, vond het belangrijk dat ze werkte, omdat dit haar een bestaan in het leven gaf, ze vond het gezellig met haar collega's, maar ook de financiën had ze altijd belangrijk gevonden. Diep van binnen (“ergens”) wilde ze eigenlijk stoppen en voor haar man zorgen, maar thuiszitten gaf haar zo'n negatief gevoel, terwijl ze er toch echt naar verlangde. Volgens zichzelf had zij last van een burn-out. Nu probeerde zij zich op te peppen om weer 'zin' in haar werk te krijgen. Ze was ook bevoorrecht volgens haar vrienden, want veel mensen verloren hun baan en kwamen niet meer aan de bak. Haar man werkte met plezier als manager in een bedrijf en verdiende goed. Ze leiden een druk bestaan en moesten soms naar elkaar zoeken in de relatie. Ook in de relatie wringde het een beetje. Ze had het gevoel 'iets' niet goed te doen of te hebben gedaan.

Ze kwam in een vorig leven terecht als bediende van een telefoniecentrale, waarbij zij mensen met elkaar verbond middels draadjes. Het was een fijn leven en ze was vrijgezel. Ze ging keurig naar haar werk en kwam keurig weer thuis. Ondertussen had ze gelachen met haar collega's en vond ze haar werk heerlijk om te doen. Totdat ze verliefd werd op een man. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze trouwde met hem en kwam thuis te zitten. Kinderen kwamen er niet. Er was iets mis met haar, volgens de dokter. Het huwelijk werd saai en de man begon meer te werken en zij begon van alles te bedenken om het huis uit te kunnen. Haar man kreeg een affaire en zij bleef doodongelukkig thuis zitten, verslagen, totdat ze op haar 50ste overleed.

‘Thuis’ bleek angstaanjagend te zijn

De vrouw begreep dat 'thuis' zitten voor haar angstaanjagend was, omdat ze bang was dat er iets mis met haar zou zijn en er iets mis zou gaan tussen haar en haar man. Ze besefte dat zij altijd vrij is om te kiezen en dat het voor haar juist voelde om 'thuis te gaan zitten'. Dat ze boeken wilde lezen, leuke dingen doen. Ze besloot minder te gaan werken, van 5 naar 3 dagen. Haar werk ging ze weer als leuk zien. Samen met de collega's. Thuis had ze weer de durf om er iets moois van te maken ipv op de bank te zitten.

Lees hier over enkele onderliggende oorzaken van burn-out

Depressie

In het probleem zit ook de oplossing

Iedereen heeft wel ergens een depressie zitten

Vrijwel iedereen heeft op bepaalde vlakken in zijn leven ‘een depressie’, een vlak wat somber gestemd is. Zo’n depressie kan zich op alle gebieden, lagen en niveau’s in het klein of in het groot afspelen, zoals relaties, school, geld, familie of werk. En vrijwel iedereen gaat af en toe door langere periodes heen waarin een gevoel van somberheid overheerst en waarin men kan denken:“Is dit het nu?”, “Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?”, “Ik kom er niet uit”, “Ik zit vast”, “Ik heb (er) geen zin meer (in)” of “Ik zie het (effe) niet meer zitten”. Dit zijn hele normale ‘depressieve’ gedachten die iedereen weleens gehad heeft en bij de meeste mensen gaat de depressie vanzelf over of heeft men een manier gevonden om hier mee om te kunnen gaan: een strategie (die vooralsnog werkt).

Echter, bij mensen die lijden aan een depressie werken al hun (overleving)strategieën niet meer, waardoor de depressie groter wordt en steeds meer ruimte kan innemen. Wanneer je merkt dat je zelf niet meer uit een depressie kan komen, is op zoek gaan naar hulp in de vorm van een therapeut, coach of psycholoog de beste stap die je kan zetten. En dat is niet iets om je over te schamen, omdat het uiteindelijk meer zal opleveren dan wat je je van tevoren had kunnen bedenken. In therapie gaan is daarom ook een mooie tijd om te beginnen met de grote schoonmaak van jezelf en om alle onnodige ballast die je in je leven hebt opgelopen van je af te werpen.

 Bedolven onder een dikke depressie? Doe wat werkt. Test het uit!

Bedolven onder een dikke depressie? Doe wat werkt. Test het uit!

Reguliere therapieën en depressie

Volgens de regulier zorg is een depressie een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten. Depressie wordt dus als een ‘ziekte’ gezien, wat in de basis ook klopt. Echter, de reguliere therapieën en medische wereld beschouwen ziekte vaak puur en enkel als negatief, iets waar je zo snel mogelijk vanaf moet.

Alternatieve therapieën en depressie

Depressie kan ook een fantastisch moment zijn om juist meer over jezelf en het leven te leren en je met je diepste zelf te verbinden. Alternatieve therapieën’ zien daarom depressie juist als een kans om nog meer contact en verbinding te krijgen met wie wij echt zijn en wat wij echt voelen. En op dit proces staat geen tijd, aangezien we ons hele leven blijven ervaren en leren. Als vanzelf komen we op een bepaald moment (het juiste moment) onder de depressie vandaan. Hoe meer druk je iemand met een depressie oplegt, hoe sneller iemand met een depressie zal opgeven.

Wanneer de depressie zodanig vormen aan begint te nemen dat je er een enorme hinder van ondervindt, is het eigenlijk een mooie tijd om te beginnen met de grote schoonmaak van jezelf en om alle onnodige ballast die je in je leven hebt opgelopen van je af te werpen.

Depressie: een mooi moment om echt jezelf te worden

Het voordeel van regressietherapie

Tijd om dat wat niet meer voor je werkt te veranderen

Depressie is ook een fantastisch moment om erachter te komen dat wat je geleerd hebt van je ouders of de mensen om je heen, de strategieën die zij gebruikten om het leven te kunnen handelen, niet meer voor jou werken. De vecht- of vluchtreacties helpen niet meer, waarna bevriest, stil komt te staan. Deze vlucht- en vechtreacties hebben wij van onze ouders overgenomen en we hebben ze keer op keer gebruikt, totdat iets in ons zei:”Dit werkt totaal niet, laat maar zitten.” En eigenlijk is dat het begin van jouw nieuwe leven, alleen begin je op de bodem van jezelf.

Door je ouders strategieën te begrijpen en te begrijpen waarom ze de dingen deden die ze deden, met andere woorden, door achter het theatergordijn te kijken van iemand, ontstaat er vaak heel veel begrip voor de manier waarop de ouders de dingen gedaan hebben zoals ze gedaan hebben en dat het puur voortkwam uit o.a. verdriet, angst en gebrek aan zelfliefde.Door terug te gaan in de tijd naar momenten waarop er diepe onvrede optrad of waarin men het gevoel kreeg dat men totaal geen invloed op gebeurtenissen had (machteloos) had en door die momenten van veel meer hoeken en onder de oppervlakte te bekijken, wordt de stagnerende, indolente energie van de depressie vrijgemaakt. En dit kan soms heel snel gaan in de praktijk. Vaak is er met 4 sessies al zo’n vooruitgang geboekt die op zoveel vlakken tegelijkertijd doorwerkt, dat de persoon met depressie het gevoel heeft, eindelijk controle over zichzelf en het leven te krijgen.

Werkwijze reguliere therapieën en depressie

Wat in mijn praktijk voor mijn gevoel begint op te vallen, is dat de cliënten van mij die ooit met de GGZ in aanraking zijn gekomen daar eigenlijk niet of nauwelijks het profijt van hebben gehad als waar ze van tevoren op hoopten. Sterker nog, ze voelen dat ze uiteindelijk nog meer patient zijn gemaakt en in de hoek van slachtoffer/machteloos zijn, geduwd werden. Het belangrijkste op dat moment was dat iemand er voor hen was, naast ze stond, hun diepste nood zagen. Vervolgens ‘kwamen ze er maar niet of maar niet verder’.

En wat mij soms erg aangrijpt is dat sommige cliënten binnen een half uur mij vertellen dat de psycholoog met wie zij gewerkt hebben in enkele jaren niet zo ver en diep is gekomen als wat ik in een half uur voor elkaar kreeg. Mijn vraag aan hen is:”Maar wat ik doe ik anders dan zij dan?”, wordt steevast beantwoord met: ”Jij vraagt door naar mijn gevoel.”

Daarom kan praten over hun depressie, over wat zij echt voelen en ervaren, al enorm helend werkend. Sommige van mijn sessies bestaan volledig uit praten. 2 uur lang kan er eindelijk verteld worden over alles wat iemand ervaren heeft. 1 uur is te kort. Als iemand net lekker op gang komt, moet deze alweer stoppen, iets leren wegdrukken, leren wachten, totdat het volgende moment zich aandient om te kunnen praten en hun emoties te uiten.

Alleen zien, horen of merken we het vaak niet op bij andere mensen (of maar een klein gedeelte), omdat veel mensen meesters geworden zijn in het wegpoetsen van gevoelens en sociaal aangepast gedrag te vertonen. Daarbij is het ook niet makkelijk om echt openlijk te delen dat je het even niet ziet zitten. Vaak wil iemand met een depressie er niet over praten omdat het bijvoorbeeld sociaal niet geaccepteerd wordt of omdat ze dan zogenaamde goedbedoelde adviezen krijgen (“Joh, je hebt zoveel om van te genieten”), of omdat men bang is dat andere mensen verkeerd over hen gaan denken of niet meer met hen willen omgaan. In de zin die men uitspreekt over hun depressie zit eigenlijk al het probleem én de oplossing. Ergens in het verleden is er een moment geweest, wat maar niet geëindigd is. Een stukje ik is daar blijven hangen. Nog steeds op zoek naar het antwoord, naar rust, naar heling. Door dit weer terug te gaan naar dat exacte moment, kan de energie die in het probleem is gaan zitten voor andere zaken gebruikt worden. Soms is het maar één ervaring die een diepe, langdurige depressie kan veroorzaken, zoals bij seksueel misbruik of een overval.

Veel therapeuten en coaches gaan hier aan voorbij en gaan in gevecht met de Hele Depressie of proberen iemand weer in het zadel te helpen door structuur in hun leven aan te brengen. Voor de persoon met de depressie wordt dan juist de depressie soms nog groter gemaakt (een bijna onmogelijke taak), waardoor het geloof in eigen kunnen om een positieve verandering te maken afneemt.


Oefening: Jezelf uit een depressie halen

 • Ga ergens rustig zitten of liggen waar je niet wordt gestoord

 • Word je bewust van je probleem

 • Wat is precies het tegenovergestelde van je probleem?

 • Nee, geen ja maar… Wat is precies het tegenovergestelde van je probleem?

 • Goed zo! En…Hoe zou je leven eruit zien, voelen en verlopen als dit zo zou zijn?

 • Blijf minimaal een minuut bij het tegenovergestelde. Je onderbewuste zal zich aanpassen aan deze nieuwe manier van kijken naar je leven, door manieren te vinden om daar te komen wat je je net voorstelde. De eerste 17 seconden probeert je onderbewuste het idee/voorstelling af te wijzen, aan te klagen, te vervagen. Na 17 seconden begint het langzaamaan te accepteren en het nieuwe te verkennen. Na 60 seconden heeft je onderbewuste het voorgestelde als waar of bijna helemaal als waar aangenomen. Vaak is het het moeilijkst om in het gevoel en de voorstelling te blijven, omdat we dat niet gewend zijn en omdat we nooit geleerd hebben wat een enorm voordeel dit met zich meebrengt. Het andere probleem is de diepte. Omdat we vaak geleerd hebben ons gevoel uit te schakelen, te controleren of niet helemaal te vertrouwen, blijven we soms steken op een bepaalde diepte in het gevoel en voorstellingsvermogen. Het enige wat het behoeft is dat je het later nog een keer doet. En nog een keer. En nog…


Wil jij van je depressie, depressieve gevoelens of somberheid af? Doe dan wat werkt. Deze therapie biedt vele voordelen die de reguliere coach of psycholoog niet heeft. Deze therapie brengt je rechtstreeks daar waar de depressie ontstaan is.

Mijn praktijk in Noordwijk is perfect gelegen en op korte afstand goed bereikbaar vanaf de N206 via Leiden of Den Haag.   

Depressie

Jonge vrouw met depressie

Een jonge vrouw van 32 zag het allemaal niet zitten. Ze kwam maar niet vooruit, alles koste haar moeite, ze zag het ook allemaal niet meer zitten. Sombere gedachten had zij, over alles. Alles ging toch wel kapot, verloren of was het niet waard. Tel je zegeningen, of zoek de zonnestraaltjes op, werd er in haar omgeving goedbedoeld geadviseerd. Ze zag het allemaal niet meer. De zon ging maar niet schijnen.

Zij ging in regressie terug naar het moment dat moeder haar vliezen braken. Het moment was eindelijk daar! Vader was trots en rende naar de auto om even later terug te keren en moeder te melden dat de auto het niet deed. Grote paniek! De telefoon was nog niet aangesloten. Ze waren pas in het nieuwbouwhuis getrokken en er was nog geen telefoonkabel aangelegd. Vader rende naar buiten, naar de buurman, die niet thuis was. Wel de buurvrouw, maar die kon de autosleutels niet vinden. Vader ging samen met de buurvrouw door de zakken van haar man. Vele zakken werden omgekeerd, totdat de buurvrouw wist te melden dat haar man altijd alle sleutels aan 1 bos meenam. Voor moeder leek het een eeuwigheid te duren. De pijn was ondraaglijk. Ze kon nauwelijks adem halen. Vader had haar het slechte nieuws van de sleutels medegedeeld en wist niet meer wat te doen in de paniek. Moeder schreeuwde dat hij de straat op moest gaan en iemand roepen met een auto. Vader rende de straat op en hield een auto aan, die hen maar al te graag naar het ziekenhuis bracht. Wat fijn! Echter in het ziekenhuis leek ook alles te duren. Het kwam maar niet. Alles duurde zolang. Moeder kreeg het gevoel alsof ze lastig was voor haar omgeving en kreeg sombere gedachten over de naderende bevalling. Wat restte was wachten, weer moest moeder wachten. Uiteindelijk leek kwam haar dochter na een hele lange bevalling.

Cliënt begreep dat 'haar komst' in dit leven lang had geduurd en met heel veel wachten, sombere gedachten en waarin dingen kapot gingen of verloren/kwijt waren, gepaard ging. Precies zoals zij zich had gevoeld. Eigenlijk was ze klaar om in het hier en nu opnieuw geboren te worden. Opeens 'zag ze het licht' en voelde ze dat ze zin in dingen kreeg, om dingen te ontdekken, nieuwe wegen in te slaan. De zwaarste energieën waren losgekoppeld, waardoor ze meer energie kreeg. Ze bleef hierna in therapie en begon daarnaast aan een nieuwe studie met o.a. Bach bloesems. Haar medicatie bouwde ze in snel tempo af door te gaan werken met deze Bach bloesems.

De dood

Wat kan reïncarnatietherapie voor iemand betekenen?

Het onvermijdelijke einde

De dood is voor velen een eindpunt en liever denken we daar niet teveel over na, omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen wat er daarna gebeurt of omdat we ons daar moeten verantwoorden voor onze daden. Wanneer we volop aan het leven zijn, komen er geen gedachte aan de dood. Vaak komt de dood pas om de hoek kijken als er iemand in onze nabije omgeving sterft, wanneer we zelf ziek worden of wanneer we het gevoel hebben ‘binnenkort’ te sterven.

Kort samengevat zijn er vier meningen over wat er na de dood is:

dood overgaan regressie.jpg
 • Er is niets

 • We laten het open/We zien het wel wat erna is

 • Hemel of hel

 • Het hiernamaals

Mensen die een bijna dood ervaring (bde ervaring) hebben gehad, vertellen vrijwel allemaal een lichttunnel te hebben gezien, waarna men in prachtig wit licht kwam, waar men zich heel voelde, geen pijn en verdriet, en waar men het liefst voor eeuwig in zou blijven.

Hoe dan ook, als iemand vrede heeft met wat hij of zij verwacht wat er na de dood komt, hoeft men hen niet op andere gedachten te brengen. Dit komt wanneer iemand angst heeft voor de dood of men er onrustig van wordt.

Wat komen we in de reincarnatietherapie tegen wanneer iemand sterft?

2 manieren van ‘sterven’

 • Iemand sterft en gaat naar het witte licht, waarna men in het ‘hiernamaals’ komt

 • Iemand sterft, maar kan het aardse leven niet loslaten en blijft 'vastzitten'

In het tweede geval, iemand blijft vastzitten, worden er heel veel problemen, overtuigingen en emoties meegenomen naar het volgende leven. Vaak gehoorde teksten bij mensen waarbij een vorige persoonlijkheid nog niet gestorven is, zijn dat ze 'vastzitten' of 'niet kunnen loslaten'.  Men is ontevreden over hoe hun (vorige) leven geëindigd is en blijven met al deze emoties zitten, omdat ze geen vrede kunnen vinden. Zo kan het zijn dat ze bv onterecht in de gevangenis gekomen zijn en daar gestorven zijn. In hun huidige leven blijven ze dan bv de verantwoordelijke zoeken die hen dit (pijn, verdriet, onrecht) aangedaan heeft. Mensen in hun omgeving die hen energetisch herinneren aan deze ervaring, zullen vaak het object zijn van hun boosheid. Door middel van regressie kan zo iemand terug naar deze vorige persoonlijkheid om deze dit keer te laten sterven/over te gaan om zodoende alle energie rondom de nare ervaring los te laten, waardoor ze de energie die in boosheid en verdriet en onrecht is gaan zitten, kunnen gaan inzetten voor wat hun leven dient.

Wat kan reïncarnatietherapie voor iemand met angst voor de dood betekenen?

Het voordeel van regressietherapie en reïncarnatietherapie is dat een vorig leven eindigt in een sterfervaring. Meerdere sterfervaringen in vorige levens zorgen er vaak voor dat iemand meer en meer inzicht krijgt in hoe sterven en 'overgaan' werkt en wat er aan de 'andere kant' is. Dit zorgt vaak voor een ongekende rust en nog meer zin in het leven wat ze hier op aarde leven.

De juiste partner aantrekken

 Destination wedding photo taken at SALA Phuket Resort and Spa in Phuket, Thailand.


Photo by NET-Photography
Thailand Professional Photographer
http://net-photography.com
info@net-photography.com

FOLLOW US ON INSTAGRAM !
https://www.instagram.com/net__photography/

Wat wil je WEL en niet wat wil je niet

We leven in een tijd met veel singles, doordat er vaker gescheiden wordt en omdat stellen sneller uit elkaar gaan. En alhoewel er veel verdriet en desillusie optreedt na het uitgaan van een relatie, is er dan vaak toch weer iets wat men doet besluiten om toch weer open te staan voor een nieuwe partner. De juiste partner dit keer…

De grootste kill voor een nieuwe relatie: Lijstjes waaraan iemand moet voldoen

Waar sommige mensen in blijven hangen, na een mislukte relatie, is in wat ze NIET (meer) willen in plaats van wat ze WEL willen. Daarnaast zit er ook heel vaak een MOET in: hij mag (moet) niet roken, hij (moet) mag niet onverzorgd zijn, hij móet sportief zijn, hij móet goed met de kinderen opschieten, móet een gezonde levensstijl hebben, etc, etc. Of wanneer iemand bedrogen is in een vorige relatie vertaalt de nieuwe wens zich in:"hij mag niet liegen” of “hij móet trouw zijn.". En dan hebben we het nog geeneens gehad over hoe de relatie met die persoon zou voelen, wat er allemaal daardoor ten positieve zou veranderen in iemands leven en wat iemand zo gelukkig, blij en verbonden doet voelen met deze partner. Nee, liever delen we het op in stukjes.

Kort gezegd: Wanneer iemand sterker verbonden is met wat die NIET wil dan wat die wel wil, is therapie een goede eerste stap om al het verdriet, boosheid en deceptie door te werken, alvorens men begint met open te staan voor die nieuwe, juiste partner.

Kort gezegd: Lijstjes zonder gevoel zorgen er in de kern al voor dat een mogelijke partner nu of in de toekomst weerstand krijgt of afgeserveerd wordt, omdat het indirect impliceert dat er niet van een relatie sprake is als er volledig aan het lijstje voldaan wordt. Zeker met dating apps zoals Tinder wordt er op de buitenkant en bijgevoegde info een beslissing genomen. Hoe jammer is het dan dat deze persoon van vlees en bloed en met een eigen geschiedenis in het echt later toch op heel wat vlakken teleur gaat stellen.

Test jezelf: Doe deze oefening om je onderbewuste in te stellen op de juiste partner

Allereerst is het belangrijk om naar het einde te gaan, naar het moment dat de juiste partner in je leven is.

 • Waardoor voel jij je goed met deze partner?

 • Waardoor voel jij je fijn in zijn of haar buurt?

 • Wat maakt dat je met deze partner een heel leven samen kan zijn?

 • Wat maakt dat deze partner zo goed met jou kan praten?

 • Wat maakt dat deze partner betrouwbaar is?

 • Wat maakt dat jullie een match made in heaven zijn?

 • Als je aan de toekomst met je nieuwe partner denkt, hoe gaan jullie om met tegenslagen?

 • Kan je bij je nieuwe partner je diepste dieptes kwijt en voel je je volledig gezien en gehoord?

Over sommige vragen zal je misschien niet hebben nagedacht of ooit hebben ingevoeld. Deze worden dan niet door je onderbewuste overgenomen, die over alle automatismes gaat (zoals bv je ademhaling), waardoor er een oude magnetische werking blijft op het oude, datgene wat je al kent.

Daarom beginnen we bij het einde, bij het moment dat je de juiste partner hebt, die aan jouw wensenlijst voldoet. Vanuit het beantwoorden van deze vragen krijg je meer inzicht in datgene wat je nog niet natuurlijk afgaat. Wanneer het je niet lukt om je te kunnen voorstellen en invoelen dat je nieuwe partner bijvoorbeeld helemaal eerlijk zal zijn, zit er dus in jou iets wat nog niet geheeld is. Wanneer dit niet geheeld wordt en in je onderbewuste overschreven wordt met datgene wat je zo graag wil, zal in je nieuwe relatie het thema op een bepaald moment weer voorbijkomen. Vanzelf komen al die zaken naar voren, waarin je het geloof of vertrouwen mist dat het jou zal toekomen. Van daaruit gaan we terug in de tijd naar het moment waarop je dit geloof of vertrouwen bent kwijtgeraakt of waarin het geschaad is. Zo werken we iedere keer van het einde naar het begin van het probleem, zodat je onderbewust alle weerstanden op het krijgen van de juiste partner oplost. Uiteindelijk ga jij (en je onderbewuste) steeds meer het geloof en vertrouwen krijgen dat deze relatie voor jou is weggelegd. Van daaruit wordt als het ware een magneet aangezet voor (of energetisch aangelijnd op) die partner die hieraan voldoet. Het juiste moment zal dan vanzelf komen.

 

 

Dromen verwezenlijken

Veel mensen vandaag de dag zijn bezig om hun dromen te verwezenlijken of te manifesteren of zitten met het probleem dat hun dromen maar niet uitkomen. Ergens in hun verleden zit een blokkade of een "programma", waardoor het allemaal niet wil lukken.

dromen verwezenlijken.jpg

Wat kan jouw droom blokkeren?

Zo kan er een zelfsabotageprogramma in het onderbewuste zitten: Wanneer iemand zijn doel bijna bereikt, gebeurt er onderbewust of om hen heen iets, waardoor het doel niet gehaald wordt. Er komt bv angst naar boven, dingen gaan er fout of men wordt opeens ziek.

Er kan een identificatieprogramma lopen in het onderbewuste, waardoor iemand bv een van zijn ouders kopieert. Moeder zat altijd vol met plannen, maar verwezenlijkte er geen een in haar leven. De zoon of dochter kopieert dit 1 op 1, zodat er een verbinding is tussen kind en ouder.

Er kan naast of onafhankelijk van bovenstaande ook een inprenting ergens in het verleden te zijn geweest. Een ouder of een buitenstaander kan op een bepaald moment iets gezegd hebben, wat rechtstreeks in het onderbewuste wordt opgenomen, zoals bv:"Het gaat je toch nooit lukken." Hoewel iemand gedacht kan hebben "Onzin, het gaat me wel lukken.", kan het toch door het onderbewuste als waar worden ervaren.

Een overtuiging kan ook een erfenis zijn van een van de ouders tijdens de conceptie of tijdens de zwangerschap. De baby is onbewust en neemt alles tijdens de conceptie en zwangerschap letterlijk over van de ouders en vooral de moeder. Wanneer moeder tijdens de zwangerschap het geloof heeft dat "het nooit gaat zoals zij willen.", wordt dat vaak 1 op 1 door het ongeboren kind overgenomen.

Je doel niet verwezenlijken kan ook voordeel bieden: Je kent wat je nu kent. Het verwezenlijken van je droom betekent ook een heel nieuw leven, met nieuwe mogelijkheden. Dit kan als angstig ervaren worden. Het oude bekende krijgt dan de voorkeur voor het onbekende en soms angstige nieuwe.

Alles heeft met weerstand te maken

Wanneer iets je natuurlijk aangeleerd is, gaan dingen als vanzelf. Er is geen weerstand. Wanneer je je doel visualiseert en voelt dat het gelukt is, komen vanzelf alle weerstanden naar boven, die jou van je doel afhouden. Luister naar het stemmetje in je hoofd, let op hoe je lichaam reageert wanneer je voorstelt dat je je doel verwezenlijkt hebt. Alles wat tegen dit fijne gevoel ingaat, is jouw weerstand op het verwezenlijken van je doel. Dit is waar wij in de therapie mee aan de slag gaan om de wortel van je weerstand(en) eruit te halen.

Entiteiten

/geesten/aanhechtingen/obsessors/spirituele lifters

Voor de een is dit enorme onzin. Voor een andere keiharde realiteit. Feit is en blijft dat je bent wat je gelooft. Hieruit ontstaat je eigen 'realiteit'. Als je nog nooit een vliegtuig hebt gezien, zal iemand je er wellicht nooit van kunnen overtuigen dat ze bestaan. Het onderwerp 'entiteiten' of 'geesten' of alleen al de gedachte eraan roept bij vele mensen angst op. Het liefst blijft men ver bij dit onderwerp vandaan. Wanneer we dieper op dit onderwerp ingaan, draait het altijd om loslaten, (zelf)vergeving en liefde uit. Drie van de mooiste eigenschappen die de mens tot zijn beschikking heeft. Daarom kan het soms weleens een blessing in disguise blijken te zijn.

De weg kwijt zijn, op zoek naar rust en vrede

Entiteiten zijn simpel gesteld zielen die geen fysiek lichaam hebben. Vaak hebben we het echter over zielen die overleden zijn, maar nog ronddwalen op aarde. Met andere woorden: ze hebben niet de transitie gemaakt van dit leven naar het licht/de hemel/hiernamaals. Eigenlijk (en altijd) zijn ze op zoek naar rust en willen ze naar huis. Daarvoor hebben ze zonder dat ze zich hier bewust van zijn iemand nodig om hen hier mee te helpen. Hierdoor klampen zij zich aan iemand vast (we spreken daarom ook over een aanhechting of een spirituele lifter). Ze zijn alleen letterlijk en figuurlijk, om meerdere redenen, de weg kwijtgeraakt. Ze dienen zich nooit zonder reden of zomaar onwillekeurig aan bij iemand. De relatie tussen entiteit en de persoon kan wel zo zijn dat beide personen elkaar nooit en op geen enkel vlak gekend hebben.

entiteiten.jpg

Problemen op dit vlak kunnen zich uiten in bijvoorbeeld:

 • 'Iets', iemand of een bepaalde energie ergens (huis, werk, plaats) voelen, die negatief ervaren wordt.

 • Het gevoel te hebben dat men achtervolgt wordt door 'iets' of iemand.

 • Het gevoel dat iemand in haar/hem zit

 • Het gevoel onder invloed te staan van een ongezien iemand.

Op zoek naar de reden waarom iemand last heeft van een entiteit

Veel entiteiten gaan vanzelf weg als je dit beveelt, enkele niet

Het gros van de entiteiten kan makkelijk en binnen enkele ogenblikken verwijderd worden. Het zijn verdrietige zielen die de weg kwijt zijn en wachten totdat iemand ze toespreekt om weer naar het licht te gaan. Zo simpel als dat is het. De entiteiten die maar niet weg willen gaan, worden hogere machten toebedeeld, omdat wij zelf geen invloed hier op lijken te hebben. Vaak wordt er dan hulp van buitenaf ingeroepen. Op zo’n moment voelt iemand zich meer gesterkt, maar als de hulp van buitenaf weg is, komen er weer angsten en twijfels naar voren. Wanneer dit gebeurt is het tijd om zelf, samen met een gespecialiseerde therapeut, naar het licht te brengen.

Tijdens een regressie maken we contact met dat deel of die persoon die problemen bezorgt. Dit kan zijn in dit leven of in een vorig leven. In een vorig leven kan er iets gebeurd zijn, waardoor men deze persoon 'meeneemt' naar dit huidige leven. Wij gaan dan op zoek naar de reden voor dit 'meebrengen' om vervolgens deze persoon of personen los te kunnen laten en hun weg te laten vervolgen naar het licht.

Entiteit in huidige leven

 • Wanneer het in dit leven ontstaan is, komen we vaak uit bij bv een operatie onder verdoving, tijdens drugsgebruik, een avond flink doorzakken in een kroeg, of een extreem traumatische ervaring. De entiteit blijkt een zelfde ervaring te hebben gehad als de persoon zelf. Als een magneet, zonder bewuste intentie, wordt hij dan door deze ervaring en energie aangetrokken om er vervolgens niet meer uit te komen.

 • Wanneer de persoon in een huis of op een andere fysieke plaats ervaren wordt, heeft het vaak met die plek te maken en een traumatische ervaring die daar heeft plaatsgevonden. De entiteit om wie het gaat zal uiteindelijk altijd vertrekken. Binnen 1 of desnoods 2 sessies. Vrijwel altijd zal je enorm bedankt worden door de entiteit, dat je naar zijn/haar probleem en verdriet hebt geluisterd, hem/haar 'echt' gehoord hebt en hem/haar weer op weg naar huis hebt geholpen. Vaak is er dan iets over het hoofd gezien in het huis. Dingen zijn er voor lief genomen of er is te weinig aandacht aan het huis gegeven, maar vaker heeft het over controle over je eigen leefomgeving te maken. De persoon die last heeft van een entiteit in huis, heeft vaak ook een thema op het gebied van grenzen aangeven en heeft daarmee geen controle over zijn eigen leven of leefomgeving.

Entiteit uit vorige levens

 • Een entiteit die aangehaakt is in een vorig leven, blijft net zolang meeverhuizen naar nieuwe levens, totdat ie ontdekt wordt, aangekeken wordt en losgelaten wordt. Tot die tijd, blijft het probleem wat met de entiteit te maken heeft, actief. Zo kan een entiteit bv aanhaken wanneer die boos is op de persoon bij wie die is. Er is hem iets aangedaan en dat moet onder ogen gezien worden. Je hebt hem iets beloofd of aangedaan in een vorig leven. Uit boosheid blijft hij je net zolang achtervolgen, totdat het uitgesproken is.

 • Het kan ook een reflectie zijn van iemand uit een vorig leven. Je bent iemand tegengekomen in een vorig leven, die zo’n indruk op je maakte en waar je niks tegenin kon brengen. Met andere woorden, deze persoon had macht over je. Hierdoor ontstaat er angst voor sterke persoonlijkheden. Deze persoonlijkheden boezemen in het huidige leven angst in, waardoor iemand heel veel moeite moet doen om deze persoonlijkheden te ontwijken in zijn dagelijkse leven. Door terug te gaan naar dat vorige leven en het probleem aan te kijken, verandert de energie en is men niet meer bang voor sterke persoonlijkheden. Met andere woorden, de les is eigenlijk om zelf een sterke persoonlijkheid te worden.

Deelpersoonlijkheden

Een andere manier om tegen entiteiten of geesten aan te kijken is dat er bepaalde deelpersoonlijkheden of vorige persoonlijkheden of stukjes uit ons leven nog niet 'gestorven' zijn of vrede gevonden hebben. Stukjes in onszelf hebben geen vrede gevonden in een situatie (bv. een verkrachting, een groot verlies, een relatie die niet goed uitgepakt heeft) en blijven op de achtergrond als een soort computerprogramma die continu deze ervaring met de gekoppelde gedachten en emoties blijft 'draaien'. Hoe meer van deze programma's, hoe meer de deeltjes/programma's onze persoonlijkheid overnemen en op de voorgrond gaan draaien. Dit kan leiden tot schizofrenie. Van buitenaf lijkt het alsof iemand met schizofrenie ‘overgenomen’ is, geen eigen wil meer heeft, maar dit is niet waar. Niemand kan ‘overgenomen’ worden. Iemand kan wel onder invloed staan, zoals wanneer iemand dronken is en ‘niet meer weet wat ie doet’. Uiteindelijk is het van belang om onder die invloed uit te komen en daarom zal het monster/de entiteit/deelpersoonlijkheid aangekeken moeten worden, zodat je datgene wat je kwijt bent geraakt weer terug kan halen. Met andere woorden moet de boodschap begrepen worden en de kracht/energie teruggenomen worden.

Talent om het ongeziene op te merken en er contact mee te maken

Vaak schuilt er een bepaald talent in diegene die met deze klachten komt. Talent om te zien, te horen en te ervaren van datgene wat vaak ongezien is. Deze mensen voelen andere mensen vaker op een dieper niveau aan, maar missen de training om dit te begrijpen en om te zetten in iets wat positief is. Het feit dat je entiteiten op je pad tegenkomt moet je daarom ook niet zien als iets negatiefs, juist als iets positiefs als je maar bereid bent om dat onder ogen te komen wat nog 'ongezien' is. Vaak krijgen we een opleiding in het leven door bepaalde problemen. Hier zijn we (continu) mee bezig en we leren een hoop. Uiteindelijk werken we het probleem door, waarna we andere mensen tegenkomen met hetzelfde probleem.

Zelf entiteiten weghalen

Ga rustig op bed liggen. Adem rustig en goed door en stel je voor dat je in een kamer staat met wit licht. Maak contact met alle delen en stukjes in jezelf, die voor onrust zorgen. Weet van jezelf dat jij volledig controle hebt over jezelf. Jij bent de baas van jouw huis. Jij bepaalt voor wie je de deur open doet en wie je je huis uitzet. Zet alle onrustige stukjes buiten de kamer en laat het door het witte licht opgenomen worden. Eventueel kan je aartsengel Michael vragen om met zijn leger van witte engelen de entiteiten weg te halen en ze mee te nemen naar de voor hen beste plek. Zie dat het gebeurt, voel dat het gebeurt, geloof dat het gebeurt. Vaak mislukt het omdat we niet geloven dat het kan (angst). Pas door training met een ervaren therapeut of door het vaker te doen, hervindt men het geloof dat men het zelf kan. De angst wordt steeds minder en maakt plaats voor geloof dat men zelf tot alles in staat is.

 

Entiteit in huis (wegkrijgen)

Hoe kom ik er weer vanaf?

Steeds meer mensen worden gevoeliger voor de sferen om hen heen. Vaak konden mensen al een beetje aanvoelen wat er zich in de kamer had afgespeeld voordat zij binnenkwamen, maar tegenwoordig voelen mensen meer en meer. In onderstaande blog vertel ik wat een entiteit is, hoe je ‘eraan’ komt en ook hoe je er weer vanaf komt. Wanneer je een entiteit voelt of ervaart in huis kan dit een eenmalig iets zijn. Maar wanneer het probleem blijft, wil je er graag natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Nooit zonder een reden

Entiteiten hebben altijd met de persoon die hen ontdekt te maken. Direct of indirect. Wanneer het direct is, is het iemand geweest uit de familie-, vrienden- of kennissenkring. Iets is er nog niet uitgewerkt tussen beide personen en er zijn verbindende factoren en thema’s. Wanneer het indirect is, bv vorige bewoners of een onbekende, gaat het om de verbindende factoor, een thema wat bij beide personen aanwezig is, zoals verdriet, angst, boosheid, gehoord of gezien willen worden, onmacht, etc.

Het verhaal en de boodschap van een entiteit

De entiteit is eigenlijk niet belangrijk, enkel het verhaal van de entiteit. Die gaat over kou, niet weg kunnen, verdriet, boosheid, eenzaamheid, onmacht. De entiteit komt bij iemand om die persoon iets duidelijk te maken en dat is zijn verhaal. Altijd zoekt de entiteit het tegenovergestelde van wat hij uitzendt en vertelt: hij zendt donker en kou uit en zoekt licht en warmte. Hij is ‘verdwaald’, hij zoekt ‘zijn thuis’. Dat is hetgeen wat jij jezelf en de entiteit mag bieden.

Deze entiteiten worden pas opgemerkt wanneer er angst in het spel komt bij de waarnemer van de entiteit(en). En wanneer de entiteit eindelijk opgemerkt wordt, kan de angst bij de waarnemer verlammend werken. En dan begint ‘het spel’ eigenlijk en alle vreemde, rare en enge dingen die erbij komen kijken. Logisch, omdat het niet alledaags is. Pas achteraf is het volkomen logisch en is het een prachtige ervaring in liefde voor een ander en jezelf.

Hoe diep zit de angst?

Belangrijk is het om te weten hoe diep de angst zit bij de waarnemer van de entiteit. Vaak dient er dan bij een therapeut gewerkt te worden aan thema’s en ervaringen in het verleden die te maken hadden met macht en onmacht en begrenzingen van het zelf. Daar zit een onnatuurlijk onbalans, waardoor de persoon teveel macht buiten zichzelf legt, bv in een boze God, of sterkere en slimmere mensen met meer macht. Hoe meer macht deze persoon aan de buitenwereld geeft, hoe meer de buitenwereld voor de persoon gaat bepalen hoe deze zijn/haar leven moet verlopen volgens hun noden en wensen. Ook wordt het bewustzijn veranderd over de duivel, satan, demonen, etc, wat eeuwenlang door de kerk misbruikt is om macht te krijgen. Door dit probleem met de entiteit wordt er een hele mooie kans geboden om te werken aan zichzelf, zodat het leven weer voor iemand begint te werken in plaats van tegen iemand in begint te werken.

Het aankijken van het probleem

Alles valt of staat met het daadwerkelijk aankijken van het probleem. En in dat probleem zit de oplossing en het kadootje voor de persoon. Vaak wordt er, na een ervaring met entiteiten, een begin gemaakt met het ontdekken van het ongeziene en het leven na de dood of het zieleleven.

Helaas dus voor de mensen die last hebben van een entiteit in huis, maar het is iets wat hen heel veel gaat opleveren, wanneer ze het probleem durven aan te kijken en het kadootje durven uit te pakken.


lees hier meer over entiteiten en geesten

Erectiestoornissen

Verloren plezier in verbinding

l.jpg

Een erectiestoornis(probleem) kan op heel veel vlakken doorwerken. Zo kan iemand met dit probleem bijvoorbeeld relaties uit de weg gaan en slecht over zichzelf of over zijn lichaam gaan denken. In de meeste gevallen kan bijvoorbeeld Viagra wonderen doen en in sommige gevallen niet. Het uiteindelijke gevolg kan zijn dat iemand een bepaald gedeelte van zijn leven probeert weg te drukken of dat er een hele lange weg van bezoeken aan artsen wordt afgelegd om inzicht in het probleem te krijgen en uiteindelijk de oplossing. Wanneer er geen duidelijke medische aanwijzing is, kan regressietherapie iemand terugbrengen daar waar het probleem ontstaan is, om zodoende erachter te komen hoe het probleem ontstaan is en waar het is gaan zitten (emotioneel, lichamelijk, mentaal en spiritueel). Dit kan vaak al heel bevrijdend werken voor de persoon in kwestie.

Man van 28 met erectiestoornis had ‘afscheid’ genomen van ‘daaronder’

Een man van 28 met erectiestoornissen wilde weten waar dit probleem vandaan kwam. In zijn (huidige) leven kon wij wel mentaal en lichamelijk opgewonden raken, maar zijn penis werd niet opgewonden. Alsof hij er geen contact mee kon maken, er geen verbinding mee had en het iets slecht was. Op een of andere manier had hij het gevoel dat hij van 'daaronder' afscheid had genomen.

Het beste paard van stal

De man kwam in het leven van een slaaf terecht. Hij was de beste, meest gespierde en mannelijke slaaf van een eigenaar van een plantage in Amerika. Cru gezegd was hij het beste paard van stal. Hij moest de vrouwen bevruchten, zodat er kinderen uit voort zouden komen die later goed werk konden verrichten. Terwijl de vrouw in kwestie huilde en probeerde om geen contact te maken, moest hij proberen om zijn penis stijf te houden en een zaadlozing te krijgen. Dit was een terugkerend ritueel. In zijn onderbewuste nam de slaaf vlak voor zijn dood de beslissing om nooit meer seks te hebben, omdat hij zag wat voor ellende eruit voortkwam. Hij vervloekte zijn penis en nam afscheid van de verbinding met zijn penis.

Eerst luisteren naar mijn wensen en verdriet, dan pas seks

Een andere man kwam bij zijn vader uit tijdens het moment van zijn conceptie. Zijn moeder wilde graag kinderen, maar hij was er nog niet klaar voor. Zijn moeder verleidde vader en manipuleerde vader tot het hebben van seks, terwijl vader op dat moment eigenlijk verdrietig was, omdat het niet zo goed ging op zijn werk en zijn moeder erg ziek was. Uiteindelijk heeft hij toegegeven en kreeg hij onderbewust een afkeer van seks hebben, omdat het met verdriet gekoppeld was. Hij deed het voor haar, maar niks voelde echt, alsof hij van buitenaf naar zichzelf keek. Op het dieptepunt van zijn leven had hij seks gehad en daarmee zijn eigen grenzen overschreden. De cliënt kreeg onderbewust van zijn vader mee dat seks verdriet en zichzelf weggeven (geen grenzen meer hebben) was. Cliënt begreep dat het voor hem (en vader) belangrijk was dat hij zich eerst echt gezien en gehoord wilde voelen door een partner, voordat hij plezier aan seks kon beleven. Hij besefte dat het in de allereerste plaats belangrijk voor hem was dat hij zich eerlijk zou durven te openen over wat hij van binnen voelt en dat hij ten alle tijden eerst naar zijn gevoel en lichaam zou luisteren. In zijn beleving sprak vader zijn diepste zielenroerselen uit, over wat hij miste op dat moment en moeder sprak uit dat ze zo gek van vader op dat moment was, dat zij zichzelf niet meer kon beheersen en zo haar liefde voor hem wilde laten zien. Ze omhelsden elkaar en client moest een traantje wegpinken bij het feit dat zijn ouders ontzettend veel van elkaar hielden, maar dat ze niet zo goed waren in hun gevoelens uit te drukken.

 

(van) Financiële (geld)problemen (afkomen)

Jij bent niet afhankelijk van geld, geld is afhankelijk van jou

Financiële (geld)problemen kunnen zich op heel veel niveau nestelen. Zo kan iemand steeds minder over zichzelf gaan denken en over zijn directe invloed op zijn omgeving. Zo kunnen stress en spanning rondom deze problemen overslaan naar het lichaam en kan iemand er echt letterlijk ziek van worden. Ook kan het invloed hebben op relaties en op de omgeving. Zo kunnen andere mensen die deze problemen niet hebben, gezien worden als de vijand of worden deze irritaties indirect in onderling contact uitgespeeld. Geld maakt niet gelukkig, maar als je het hebt, heb je in ieder geval wel een bepaalde mate van rust in jezelf. En die rust is belangrijk, omdat geld dan vóór je gaat werken in plaats van tegen je gaat werken (weerstand).

Ben je een ondernemer en heb je moeite met of problemen door te weinig inkomsten? Deze therapie of coaching ++ voor ondernemers is dan wellicht bedoeld voor jou.

Aan het einde van de maand nooit genoeg geld over

Een jongeman had er schoon genoeg om altijd maar geldproblemen te hebben. Nooit hield hij aan het einde van de maand geld over. Alles was altijd aan het einde of vlak voor het einde op, terwijl hij volgens zichzelf toch een goed salaris verdiende. Wanneer een vriend geld nodig had, leende hij dit altijd. En meer vaker niet dan wel kreeg hij het nooit terug, mede doordat hij het ook niet durfde te vragen. Ook vond hij het vreemd dat hij, terwijl hij een van de betere was op zijn werk, zijn collega's wel loonsverhogingen kregen, omdat ze hierom vroegen of het ging vanzelf, en hij nooit. Zelf durfde hij op een of andere manier niet om loonsverhoging te vragen. Dat voelde heel 'raar' om dat te doen. Dat zou toch vanzelf moeten gaan, vond hij.

Kloosterling met een hart voor bedelaars

Hij kwam in het leven terecht van een kloosterling. Over geld hoefde hij nooit na te denken. Hij had altijd te eten en te drinken. De "Here' zorgde hiervoor, wat in de praktijk betekende dat geld van de kerk naar het klooster ging. Hier kwamen ook de aalmoezeniers. Deze voorzag hij van eten en drinken en soms kleding. En soms gaf hij hen ook geld, wat hij stiekem stal uit de kas. Hier voelde hij zich enorm schuldig om, maar hij voelde zich ook genoodzaakt om hen te helpen, omdat dat naastenliefde was. Zo ging het enkele jaar 'goed'. Het ontbrak hem aan niks, maar hij had ook niks. Wel had hij veel aan het geloof, maar ook een knagend schuldgevoel, omdat zijn medebroeders geld misten. Hierna kwam hij in een moment terecht waarin hij geld uit de kas nam (hij had het gevoel altijd al dat het een keer fout zou gaan), omdat er iemand voor de poort zou staan met wie hij zo'n medelijden had. Een medebroeder betrapte hem op heterdaad en hij werd gestraft. Hij werd verbannen uit het klooster en bevond zich op hetzelfde niveau als de bedelaars. Maar de bedelaars konden en wilden hem niet helpen. Ze konden alleen zichzelf helpen. Hij voelde zich ook gestraft door God en wellicht ook terecht, immers de mensen die hij probeerde te helpen wilden hem niet helpen, dus moest het wel een grote straf zijn van God. Hij merkte ook dat hij niet gemaakt was voor het harde leven op de straat en stierf een eenzame dood. Vlak voor zijn overlijden besloot hij de overtuiging op zich te nemen dat geld slecht was en dat hij ten alle tijden dankbaar moest zijn voor wat hij had en hij zijn medebroeders altijd moest helpen wanneer zij erom vroegen. Ooit zou hij zijn beloning wel krijgen.

Zichzelf tekort doen en niet op ‘waarde’ schatten

Hij kwam erachter dat hij zichzelf 'tekort' deed en zichzelf niet op waarde wist te schatten door zichzelf zo klein en afhankelijk op te stellen. Ook kwam hij erachter dat hij nog steeds boetedoening aan het doen was voor het feit dat hij stal uit de kas. Hij besloot zichzelf te vergeven en nee te leren zeggen tegen zijn vrienden wanneer die weer geld wilden lenen. Ze zouden niet doodgaan van de honger. Ook besloot hij om een loonsverhoging te vragen, omdat hij 'goed' werk deed. Verfrist en vol enthousiasme over zijn nieuwe toekomst opende hij zijn ogen. Geld kreeg vanaf dat moment een nieuwe betekenis en rol in zijn leven.

 

Fobieën

spin fobie.jpg

Echt meegemaakt of symbolisch | Het leidt je altijd naar meer dan dat je denkt

Een fobie voor iets leidt iemand terug in de tijd naar het moment dat er een levensbedreigende situatie ervaren werd of uiteindelijk ook werd. Middels deze therapie ga je rechtstreeks terug naar de allereerste keer dat je met dit probleem in aanraking kwam, hetzij in dit leven of in een vorig leven. Want sommige mensen hebben nog nooit een slang in het echt gezien, maar zijn wel bang als ze het zien op tv. En toch zit er ergens iets in het onderbewuste wat bang is voor slangen. Je onderbewuste leidt je altijd precies naar die ervaring. En vaak komt daarna juist een omkering in het gevoelsleven. Zo kan een spin uiteindelijk leiden naar een ervaring waarin een kind bang was voor ‘iets’ in het donker en niet gehoord werd in zijn angst voor het ‘iets’/beestje. De ouders kunnen bijvoorbeeld afwijzend gereageerd hebben op de angst, waarna het kind opeens een logica ging aanbrengen in het feit dat de ouders vlak daarna besloten uit elkaar te gaan. "Iemands hele leven begon daarna uit elkaar te vallen." De spin komt dan symbool te staan voor de problemen in het gezin en de ongeziene en ongevoelde kanten in zichzelf waar iemand onbewust logischerwijs bij vandaan wil blijven. En dan blijkt dus de spin de ingang geweest te zijn voor het overwinnen van heel iets anders.

Alert zijn om in leven te blijven

In een vorig leven kan iemand omgekomen zijn door een spinnenbeet, zomaar, opeens, terwijl die een mooi leven ervoer. De spin betekende het einde van dit alles. En dit einde van alles kwam door onachtzaamheid. Maar vanaf dat moment is het onderbewuste continu in angst en dus alert als er signalen van spinnen ontvangen worden. "Doodsbang" is iemand. Angst is dus eigenlijk ‘in leven willen blijven en controle over het eigen leven houden’.

Zo geldt dit ook voor bv watervrees, hoogtevrees, smetvrees, enz. Ergens in het onderbewuste zit er een ervaring die met die bepaalde angst te maken heeft. En soms ook meerdere ervaringen.

 
 

Geen zakelijke klanten kunnen aantrekken

Vaak gehoord probleem

Een vaak gehoord probleem bij zelfstandigen is dat ze moeite hebben om klanten aan te trekken en/of te behouden c.q. genoeg omzet te generen. De problemen hierin kunnen heel divers zijn: klanten haken af, klanten betalen niet, klanten komen simpelweg niet, etc. Voor een zelfstandig ondernemer zijn zijn inkomsten de basis van zijn bestaansrecht. Eigenlijk valt of staat alles hiermee. Daarnaast kunnen er extra factoren druk zetten op de psyche en de gesteldheid van een zelfstandig ondernemer, wanneer deze bv niet verzekerd is bij arbeidsongeschiktheid of personeel langdurig ziek is, terwijl de inkomsten achterblijven en er geen extra personeel ingehuurd kan worden.

Wanneer een zelfstandige er zelf niet uit komt, kan regressie wellicht uitkomst bieden. Net als bij een rivier halen we alle grote keien en stenen eruit, waardoor de rivier kan stromen. Wat voor de meeste ondernemers die bij mij therapie doen geldt, is dat ze op oorzaken komen (voor hun problemen met betrekking tot hun onderneming), die ze in eerste instantie waarschijnlijk nooit gelinkt zouden hebben aan het probleem.

Wat ik geregeld bij ondernemers tijdens therapie tegen kom:

 • Overtuiging(en) overgenomen van vader en/of moeder
  Vader (of moeder) heeft een enorme invloed gehad op de manier hoe naar inkomsten, geld verdienen en omzet gekeken wordt. Vaak zijn overtuigingen van de vader en/of moeder met betrekking tot geld 1 op 1 overgenomen, zonder dat zij zich daar bewust van waren.

 • Zelfbestraffing
  Ergens in de jeugd is er een ervaring geweest met betrekking tot geld, waardoor de ondernemer zichzelf is gaan straffen. Zo had een ondernemer geld van vrienden geleend en nooit terug betaald, omdat hij dacht:”Die hebben genoeg geld, die zullen het nooit terug vragen.” en zag het gewoon als ‘gratis’ geld. In zijn onderneming had hij heel veel afnemers die pas na vele aanmaningen betaalden of in stukjes. Ook had hij twee afnemers die failliet waren gegaan, nadat hij had geleverd. “Maf” vond hij het, “Dat je hier dan op uitkomt, op deze ervaring.” En:”Hoe gek het ook is, maar opeens wordt het heel duidelijk.”
  In een vorig leven bleek een ondernemer een koning te zijn en iedere keer de belasting te verhogen om zo zijn feestjes en oorlogen te betalen. Het volk werkte zich te pletter en kwam bijna om van de geeuwhonger. Precies hetzelfde gevoel als wat de ondernemer nu had.

 • De gewenste toestand is erger dan het probleem
  In een vorig leven bleek een ondernemer in Perzië als handelaar te werken. Zijn imperium werd steeds groter en hij de kringen waarin hij verkeerde waren niet meer de kringen als waar hij uit kwam. Maandenlang was hij van huis, van zijn kinderen. Wanneer hij thuis was, voelde hij zich verloren, wanneer hij op reis en aan het werk was, voelde hij zich God. In zijn huidige leven was hij volstrekt gelukkig thuis met zijn vrouw en drie kinderen, maar hij stond met zijn onderneming op de rand van een grote uitbreiding. Van een eenmanszaak naar meerdere zaken en dat zou betekenen dat hij veel van huis zou zijn…

 • Negatieve koppeling
  Een zelfstandige had problemen met klanten aan te trekken. Hij had een mooie website, datgene wat hij aanbood was prijstechnisch goed geprijsd en van hoge kwaliteit. Jaren had hij hierin gestoken. Alles was goed doordacht. Dacht hij... Alles stond klaar, maar klanten kwamen maar niet. Het zat hem niet lekker in zijn maag.  In zijn onderbewuste was geprogrammeerd dat "Als iets te mooi is om waar te zijn, dan zal dat wel zo zijn." Dit is wat hij constant uitzond en waardoor hij eventuele klanten van zich wegduwde. Het nare gevoel in zijn maag werd doorgewerkt en vervangen door een rustig en content gevoel over zichzelf en zijn bedrijf. De woorden 'te mooi om waar te zijn', verving hij door "Dit is precies wat iemand zoekt en daarom koopt." Binnen 2 dagen kwamen de eerste orders en hij merkte dat het gevoel in zijn maag volledig begon te verdwijnen, totdat hij er geeneens meer bewust van was. In plaats van mensen van zich af te duwen, trok hij ze nu aan.

 • Imprint
  Met imprinting wordt verstaan dat het van buiten iemand komt. Iemand van buiten zorgt ervoor dat de boodschap die zij verkondigen wordt aangenomen door de ander. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand tegen wie wij vroeger enorm opkeken op school ons op enig moment duidelijk maakte dat het niks met ons zou worden. En dat die boodschap er nog steeds ‘in’ zit bij je. En omdat wij die persoon zo hoog en groots hebben gemaakt, kunnen wij niet anders dan falen, dan dat het niks met ons wordt.

Samen bespreken we eerst het specifieke doel om het probleem in kaart te brengen en naar de voorgrond te brengen. Hierna komt vrijwel alles wat met het doel te maken heeft en wat dat blokkeert vanuit het onderbewuste naar boven.

Een zelfstandige had problemen met klanten aan te trekken. Hij had een mooie website, datgene wat hij aanbood was prijstechnisch goed geprijsd en van hoge kwaliteit. Jaren had hij hierin gestoken. Alles was goed doordacht. Dacht hij... Alles stond klaar, maar klanten kwamen maar niet. Het zat hem niet lekker in zijn maag.  In zijn onderbewuste was geprogrammeerd dat "Als iets te mooi is om waar te zijn, dan zal dat wel zo zijn." Dit is wat hij constant uitzond en waardoor hij eventuele klanten van zich wegduwde. Het nare gevoel in zijn maag werd doorgewerkt en vervangen door een rustig en content gevoel over zichzelf en zijn bedrijf. De woorden 'te mooi om waar te zijn', verving hij door "Dit is precies wat iemand zoekt en daarom koopt." Binnen 2 dagen kwamen de eerste orders en hij merkte dat het gevoel in zijn maag volledig begon te verdwijnen, totdat hij er geeneens meer bewust van was. In plaats van mensen van zich af te duwen, trok hij ze nu aan.

 

 

Hoogtevrees

Af van Hoogtevrees regressie noordwijk bollenstreek.png

Zweethanden en knikkende knieën

Een man van 45 met een jong gezin had sinds jonge leeftijd al last van hoogtevrees. Dit loste hij op door niet op een ladder te gaan staan en geen gebouwen te beklimmen. Ook had hij er op kantoor niet zo'n last van, als hij maar niet vlak tegen het raam ging staan om naar buiten te kijken. Dan kreeg hij zweethanden en knikkende benen en had hij het gevoel dat hij zou gaan vallen. Nu kwam hij op een punt in zijn leven dat het hem ging tegenstaan om dit alles iedere keer te ontwijken. Zijn jonge kinderen wilden ook graag naar de Efteling en dan het liefst in iets wat hoog de lucht in ging. Hij wilde niet meer eromheen draaien of liegen. Ook had hij ergens in zijn achterhoofd een droom om nog een keer met zijn vrouw en kinderen de alpen in te gaan, omdat hij zag dat zij daar zo leuk en positief op reageerden als zoiets op tv was.

Over de rand geduwd

Hij kwam in een vorig leven terecht, waarin hij een briefbode was. Met zijn paard was hij, met een verzegelde brief van zijn meester in zijn tas, op weg naar een kasteel, naar de koning. Toen hij de brief in ontvangst nam, merkte hij een geïrriteerd gevoel bij zijn meester, die landerijen bezat. Achteloos en met de enige woorden 'Voor de koning' werd hem de brief gegeven. 

Heerlijk vond hij het om op zijn paard door alle landerijen te rijden, door alle landschappen en heuvels. Hij zou graag nog een keer grote bergen willen berijden. Wellicht dat hij ooit nog ergens een brief zou mogen bezorgen, waardoor hij door de bergen zou moeten rijden. Een paar dagen later kwam hij aan bij het kasteel en werd hij toegelaten. De koning liep op de binnenplaats en hij mocht het dit keer rechtstreeks overhandigen. Meestal gaf hij het af en wachtte hij op een brief die hij mee terug kon nemen. Dit keer last de koning de brief ter plekke, alsof hij meer dan benieuwd was naar het antwoord. Er werd niks gezegd, maar aan het gezicht van de koning te zien was het slecht nieuws. De koning wenkte iemand en liep met die persoon naar binnen. Even later werd hij opgehaald en naar de koning gebracht, bovenop de  kasteelmuren. De koning begon hem te ondervragen, wat hij ervan wist. Maar hij wist niks. Hij kwam erachter dat zijn meester niet wilde betalen voor een oorlog. Een bewaker van de koning liet hem naar het landschap kijken. Hij begon het warm te krijgen en knikkende knieën. Hij wist niet wat er ging gebeuren en verloor elk gevoel voor controle. De koning sprak hem toe, dat zijn koninkrijk ervoor zorgde dat mensen zoals zijn meester voort konden bestaan. Hij probeerde achteruit te stappen, maar werd geduwd, over de rand. Hij voelde dat hij zich nergens meer aan vast kon houden. De paar seconden dat hij viel, flitste heel zijn leven door hem heen. Vlak voor zijn val besloot hij nooit meer iets met hoogtes te maken willen hebben, niet met mensen 'boven' hem, en niets met dromen zoals bergen.

Tijd om zijn ‘droom’ af te maken

Hij begreep dat hij nog steeds in het hier en nu last van had en vond het frappant dat alles wat in hem 'rondspookte', zo duidelijk werd in dit leven. Hij besloot om zijn 'droom' af te maken, omdat hem dit in dit huidige leven nooit meer zou overkomen. Hij besloot naar de Efteling te gaan. Met knikkende knieën kwam hij een attractie uit. Levend. De vakantie naar de Alpen  ging hij hierna plannen.

Hooggevoeligheid (HSP/Hoogsensitiviteit)


Het verborgen talent

Hooggevoeligheid: Men kan het zien als een vloek en een zegen.  Echter, men is zich vaak in eerste instantie bewust van de ongemakken ervan, zoals niet tegen "drukke" plekken kunnen en dat "alles" van anderen bij hen binnen komt. Heel vaak ligt er echter een enorm talent in verscholen, maar dienen eerst de problemen en ongemakken ervan doorgewerkt worden, alvorens men van het positieve (diepe connectie met de wereld om hen heen) kan genieten. Hooggevoeligheid is vaak niet enkel maar 1 iets waar aan gewerkt dient te worden, maar is meer een proces.

‘Alles kwam zo hard binnen’

Een vrouw zocht hulp voor haar problemen. Alles kwam ‘zo hard binnen’, ze nam dingen van andere mensen over, en ervoer dingen welke zij niet kon duidden of snappen. In eerste instantie wilde zij het liefst zo ver weg mogelijk bij mensen vandaan blijven. Haar onderbewuste stuurde haar terug naar de baarmoeder, de tijd dat zij nog in de buik van moeder zat, en ervoer hoe moeder paniekaanvallen had, omdat ze bang was dat er "iets van buiten" haar kind (en haar zwangerschap) schade zou kunnen berokkenen. Mensen die in haar omgeving rookten, ruzies uitvochten waar zij bij was, problemen op het werk tussen collega's en klanten, de problemen van haar moeder met instanties, met wie zij dagenlang aan de telefoon moest zitten om haar verhaal aan te horen. Zoals een ieder had cliënt in de baarmoeder als baby geen filter om zich tegen deze angsten en problemen van moeder te beschermen en nam het allemaal 1 op 1 over van haar moeder. Later in haar leven ging ze het onbewust gebruiken om contact met haar moeder te krijgen, omdat enkel in een angstige staat, of enkel door over angsten te praten, ze ‘gehoord’ en ‘gezien’ werd door haar moeder. Hoewel ze dan 'eindelijk' contact had met haar moeder, was dit niet het contact wat zij graag wilde hebben. Liever wilde zij een dieper emotioneel contact waarbij zij echt werd gezien en begrepen. Aan het einde van de sessie heeft ze de angsten van haar moeder losgelaten, omdat ze inzag dat het helemaal niet nodig was om dit op zich te nemen (het diende haar niet) en dat het niet de juiste manier was om op deze manier contact met haar moeder te hebben.

Zij bleef echter boos op haar moeder, omdat haar moeder dit haar had aangedaan en zij zo op deze manier een hoop levensvreugde heeft moeten missen. In de volgende sessie wilde zij weten, hoewel zij niet in reïncarnatie geloofde, waarom zij dit moest ervaren en haar zusje, wat anderhalf jaar ouder was, niet. In deze sessie kwam zij in een vorig leven terecht, waarin zij een moeder overste was op een internaat. Met tomeloze energie en met heel haar hart stond ze voor iedereen klaar. Echter er werden nare spelletjes gespeeld, het geloof werd in haar ogen misbruikt en de kinderen kregen letterlijk en figuurlijk alle klappen te verwerken. Ze probeerde dit aan te kaarten bij alle andere verantwoordelijke mensen, maar ze kwam voor een gesloten deur te staan. De vrouwen op het internaat deden wat de mannen zeiden en de mannen wilden op geen enkele wijze naar haar luisteren. Ze diende enkel te gehoorzamen. En wanneer ze dit niet deed, maakte zij haar fijntjes duidelijk dat er 'iets mis' met haar was. Ze ondervond, nadat ze het had aangekaart, enorme tegenstand. Het liefst wilde ze bij mensen vandaan blijven, maar haar hart vertelde haar dat ze ook de 'zielige' kinderen wilde helpen en bijstaan. Maar omdat ze vrijwel, voor haar gevoel, niks voor elkaar kreeg, verloor ze meer en en meer haar vertrouwen in haarzelf.  Uiteindelijk stierf zij met een enorm schuldgevoel naar haar omgeving en naar haarzelf en was ze er boos op dat ze nooit een 'goede' keuze had weten te maken. In het tussenbestaan (de periode tussen haar vorige leven en dit leven in) kwam zij in een soort computerkamer terecht, waarin zij keuzes kon maken. Ze voelde de vreugde om weer met haar moeder (de enige zuster die ook haar hart op de goede plaats had, maar hetzelfde moest doorstaan als zij) en met haar zus (die wel haar 'eigen' leven kon leiden en geen moeite had om voor zichzelf te kiezen en dan wellicht iets teveel) te reïncarneren en zag dat ze dit leven haar eigen wilde gaan.

Ze besefte dat haar zus haar eigenlijk op een bepaald niveau liet zien dat het niet erg was om voor jezelf te kiezen en je niet zoveel aan te trekken van anderen en ze kreeg in haar hart dat diepe gevoel wat ze in het vorige leven met haar 'medezuster' had voor haar moeder. Zij besefte dat ze nog een paar obstakels had te overwinnen/lessen had te leren (losmaken moeder, losmaken van constante vergelijking zus). Nu kon zij op een diepere laag dit probleem loslaten, en kon zij op een andere, meer ontspannen, manier met haar moeder en haar zus omgaan. Tijdens bezoeken naar de supermarkt en naar andere drukke plekken, merkte ze dat ze minder vaak last had van alle indrukken, als ze maar bewust bleef van haarzelf.

Kanker en regressietherapie

Waarom moest mij dit overkomen?

Wanneer kanker in iemands leven binnendringt, kan het lijken alsof de tijd in een keer sneller gaat lopen en waarin verdriet, wanhoop en woede elkaar afwisselen, terwijl men zich onmachtig voelt en men (wellicht) een hele carrousel aan ziekenhuisbezoeken en onderzoeken moet ondergaan…

regressietherapie en kanker.jpg

Hoewel de wetenschap kanker niet ziet als een auto-immuunziekte (omdat kanker een fout is in het dna, waardoor cellen zich verkeerd delen en niet eigen cellen vernietigd) is kanker, in mijn ogen, een reactie tegen het eigen lichaam en het leven van de desbetreffende persoon. “Iets” in het lichaam is zich tegen de eigenaar gaan keren met alle gevolgen van dien. Een van de vragen van iemand die door kanker getroffen is, is:”Waarom ik? Waarom moest mij dit overkomen?” Een vraag waar men vrijwel nooit echt een antwoord op krijgt. Wellicht zat het al het DNA en genen in de familie…

Wat kan deze therapie voor iemand met kanker betekenen?

Door middel van regressietherapie gaan we terug naar het allereerste ontstaan van de kanker. Met andere woorden: waar het zaadje geplant is. Van daaruit krijgt iemand inzicht hoe dit zaadje heeft kunnen ontluiken, welke factoren hierop van invloed waren, welke zaken zich tegen de cliënt keerde, welke onderdrukte emoties en trauma’s er zijn, die invloed hebben op de kanker.

In elke vorm van kanker zit dus een verhaal wat enkel bedoeld is voor diegene die het heeft. Dit verhaal gaat over de ziel, het leven en zelfliefde.

Kanker gaat over LEVEN, zelfliefde en zelfbehoud

Het universum gaat over leven. Onze ziel gaat over leven. Ons leven als mens gaat over leven. Alles leeft. Niets bestaat niet en iets kan niet opeens zomaar weg zijn/niets zijn. Kanker is spiritueel gezien een laatste eye opener voor LEVEN. Vaak heeft iemand iets zover weggedrukt, omdat het te pijnlijk is om aan te kijken en te doorvoelen, waardoor het op een gegeven moment tegen de persoon gaat keren in de vorm van een ziekte of een levensbedreigende ziekte als (meeste gevallen van) kanker. Deze therapie duikt rechtstreeks middenin de kanker om het rechtstreeks aan te kijken en te doorvoelen en doorleven. Hierdoor kan energie weer gaan stromen en kan er ‘licht’ in de cellen gebracht worden. De boodschap is overgebracht en aangenomen, het lichaam kan zich nu weer meer gaan richten op herstellen, regenereren of doen waarvoor het bedoeld is.

Het voordeel van de dood (alvast) ervaren (hebben)

In deze therapie gaan we er vanuit dat we een ziel zijn, die al meerdere (talloze) levens geleefd heeft om zo te blijven groeien en te ontwikkelen in bewustzijn. In een sessie gaat de cliënt naar een vorig leven toe. Dit vorige leven eindigt altijd met de dood. Door met de cliënt de sterfervaring in te gaan en het proces te volgen van wat daarna gebeurt, kan de cliënt zelf ervaren wat er gebeurt na de/zijn/haar dood. Veel mensen zien een prachtig, liefdevol wit licht of zien zielen die zij herkennen uit andere tijden. Ook kan men helpers en gidsen ontmoeten en krijgt men te zien wat het doel van het leven hier op aarde is. En dit alles niet als straf, maar in liefde. In plaats van wanhoop, komt er hoop. In plaats van woede komt er rust.

Kanker: een diep spiritueel proces aangaan

Het hebben van kanker kan een diep spiritueel proces zijn, waarin alles soms niet 1,2,3 in elkaar valt op de meest positieve manier. Door meerdere sessies te doen kan het probleem van kanker omcirkeld worden, zodat er licht op de meest donkere plekken kan schijnen en het positieve naar de voorgrond kan komen.

ME: Altijd extreem moe

altijd moe ME.jpg

ME is een ernstige en slopende aandoening. Regressie- en reïncarnatietherapeuten komen vaak bij mensen met deze aandoening uit bij vorige levens als slaaf. Na inspanning kwam er geen of te weinig ontspanning. Het werk wat gedaan werd, werd niet beloond of was nooit goed genoeg. Vaak worden er ook vorige levens aangetroffen waarin overmacht een rol speelde. Iemand geeft op wanneer er niet gewonnen of gevlucht kon worden. Tevens zijn mensen met ME vaak gestorven tijdens het werk, terwijl ze eigenlijk al niet helemaal aanwezig waren in het lichaam.

Werken aan heling mbt ME kan een lang proces zijn, maar desalniettemin een mooi proces om weer in het leven te komen. Het wakker maken van 'vrijheid' en het verbinden met de eigen kracht, is soms zo sterk op de achtergrond komen te staan (afhankelijk van hoelang iemand ME heeft), dat men zich soms geen voorstelling kan maken van een leven zonder ME.

Omdat het lichaam veel te verduren heeft van de ME, verbruikt het veel en daardoor kunnen sommige bronnen leeg raken. Ik raad iemand dan ook aan om naar een natuurgeneeskundig therapeut /orthomoleculair voedingscoach te gaan om zodoende achter de (vitamine- en mineraal) tekorten te komen, zodat die aangevuld kunnen worden en het lichaam zijn natuurlijk herstellende vermogen kan aanspreken.

Tevens kan het goed zijn om meer lichaamsgerichte therapie te volgen om makkelijker weer in het lichaam te komen.

Belangrijker nog is, mijn inziens, eerst volledig inzicht te hebben in het probleem, zodat iemand bewust wordt van alles wat met deze ‘ziekte’ te maken heeft. Van daaruit kan er gerichter gekozen worden voor aan aanvullende therapie.

Migraine

migraine.jpg

Waar is de migraine mee begonnen?

In een vorig leven

In de reincarnatietherapie komen we vaak uit bij publieke stenigingen, waarbij iemand omkomt door een fractuur in het hoofd. In het huidige leven komen deze klachten vaak naar boven als er veel druk van de buitenwereld wordt ervaren, die men niet kan ‘tegenhouden’.

Ook komen we in vorige levens tegen hoe vrouwen geïndoctrineerd zijn door mannen:”Je doet niks goed, je kan niks, je bent niks, je mag niks.” Dit kan op het werk geweest zijn of in een relatie, waarin de vrouw een afhankelijke onderdanig rol had.

 • Een vrouw was gehuwd met een man, waarvan ze niks mocht. Die haar vertelde wat ze wel en niet mocht. Continu was ze zichzelf aan het bijstellen om haar man niet ‘voor het hoofd te stoten’. Ze merkte dat ze moe werd, slechter ging zien, alles waziger werd, ze begreep niet meer wat ze zelf wilde. Haar hoofd was een puinhoop. Ze stierf met heel veel ‘verdriet’ in haar hoofd.

 • Een vrouw werd in haar slaap vermoordt door haar echtgenoot die haar met een hamer op haar hoofd sloeg, omdat hij een ander had. Zij ervoer migraine als een doffe klap op haar hoofd en bleek gelijk te hebben.

 • Een andere vrouw beschreef haar pijn als een stekende pijn. Zij kwam in een vorig leven terecht waarin zij in het midden van haar hoofd een mes kreeg van rovers die haar indianenkamp bestormden om het leeg te roven.

Huidige leven

In de regressietherapie komen we vaak op een onderliggende verbinding tussen moeder en dochter.

 • Moeder legt teveel druk op dochter, die hier niet aan kan voldoen, wat moeder weer zo ontzettend teleurstelt, dat dit weer voor onnoemlijke drama’s zorgt, waarna het ‘zwart voor de ogen wordt’.

Niet los kunnen komen van een relatie

Een relatie die op de klippen was gelopen

De relatie van een vrouw van rond de 50 was enkele jaren geleden op de klippen gelopen. Dit was niet wat zij had gewild. Zij had er naar eigen zeggen alles aan gedaan én voor over had gehad om het te doen slagen. Haar man was er echter klaar mee en had er rigoureus een punt achter gezet. Achteraf bleek dat hij al enige jaren 'klaar' was met de relatie, maar het iedere keer deed doen lijken, alsof hij het toch echt nog een kans wilde geven. Ze scheidden en hij vond al gauw, en volgens haar wel verdacht snel, een andere vrouw. Tot overmaat van ramp bleef hij in hetzelfde dorp wonen en kwam zij hem iedere keer tegen in het dorp. "Alsof de duvel ermee speelt".

Ruziënde ouders waarbij de vonken er vanaf vlogen

In regressie werd zij teruggeleid naar een moment in haar jeugd, waarop haar ouders ruzie hebben. De vonken vliegen er vanaf. Ze had al eerder meegemaakt dat haar ouders weleens ruzie hadden gemaakt, maar nog nooit zo heftig. Ze merkte dat het vanaf dat moment steeds erger werd en ze kon ook niet de vinger erop leggen waar het aan lag, anders had zij er wellicht het juiste kunnen doen om ze weer 'bij elkaar' te brengen en de ruzies te doen laten stoppen. Uit paniek verzon ze allerlei manieren om de aandacht te trekken, positieve en negatieve aandacht. Alles om ze maar bij elkaar te brengen. Maar haar ouders werden ook (steeds vaker) boos op haar. "Ze lijkt wel bezeten door duivel", werd er weleens tegen haar geroepen. 's Avonds in haar bed begon ze steeds vaker te denken dat het allemaal aan haar lag. Alles. Misschien was zij wel het probleem, een duivelskind. Ze besloot te veranderen, nieuw gedrag neer te zetten, maar ook dit werkte niet. Ze was radeloos. Tot op een dag dat ze thuis kwam van school en moeder huilend in de kamer zat. Vader was overleden. Een hartaanval. Vanaf dat moment zag zij haar moeder in een vrije val belanden. Onmetelijk verdriet regeerde haar dagen.

Nog steeds bezig met het redden van de relatie van haar ouders

Ze besefte dat ze (nog steeds) gevangen zat in het redden van haar ouders, hoewel vader al overleden was, en een diepe schuld voelde naar haar moeder toe, omdat zij het gevoel had dat zij de schuld was van haar vaders dood en alle problemen. Ze besefte dat zij niet anders kon dan loslaten en dat zij niet verantwoordelijk was voor haar moeder en vader. Zij waren zelf volwassenen. Ze was ook niet bang meer om haar ex los te laten, omdat ze niet meer bang was voor het onmetelijke (tijdelijke) verdriet en ook niet meer, onbewust, geloofde dat zij hetzelfde zou worden als haar moeder.

Afscheid van relaties en vertrouwen op juiste nieuwe relatie

Na deze sessie heeft zij een brief geschreven naar haar ex, voor zichzelf, waarin ze al het mooie en moeilijke opschreef, en hem uitvoerig bedankte voor alles wat zij mocht ervaren en leren, om deze daarna te verbranden. Ook visualiseerde zij allemaal draadjes tussen haar en haar ex en knipte deze energetisch door. Hierna werkte zij aan het visualiseren en invoelen van een relatie waarin zij (wel) volledig tot haar recht zou komen, met alles wie en wat zij is. Ze ging meer in het leven staan en vertrouwde erop dat ze op een dag vanzelf die juiste partner zou tegenkomen.  

Niet zwanger kunnen raken (geen medische aanleiding)

Een stel van rond de 30, allebei niet rokend, gezond en sporters, wilden graag een kindje. Dit ging echter niet. Na meerdere ivf behandelingen en bezoeken aan verscheidene doktoren, was er geen duidelijk reden aanwijsbaar. Hopeloos en moedeloos werden ze ervan.

Een deel bij hem, een deel bij haar

In de sessies bleek het probleem voor een deel bij haar te liggen en voor een deel bij hem. Tijdens de conceptie van de mannelijk cliënt, was vader bezig om een kindje te maken, omdat moeder hier zo lang over ‘doorzeurde’. Terwijl hij met haar copuleerde, waren zijn gevoelens en gedachtes “Ik wil eigenlijk helemaal geen kind”. Dit bleef in het onderbewuste van de mannelijke cliënt hangen, waardoor zijn lichaam de opdracht overnam. Bij de vrouwelijke cliënt, zat er een ervaring, waarbij ze als klein meisje van 6 jaar getuige was dat de moeder van een vriendinnetje van haar, ging scheiden vlak nadat ze een nieuw kindje had gekregen. Onderbewust legde zij de koppeling,
dat een kindje krijgen, ook scheiden betekende. En daar ze heel veel van haar vriend hield, wilde haar onderbewuste haar voor dit leed besparen en zorgde ervoor dat zij niet zwanger kon raken.

Nadat dit doorgewerkt en gezuiverd was bij beiden, storten zij zich in de hoopvolle verwachting dat het juiste kindje op het juiste moment zou komen. De druk van het kindje krijgen was eraf en anderhalf jaar laten waren ze zwanger. 

Obsessieve compulsieve stoornis/dwangstoornis

4x Gas uit-en aandoen

Een vrouw van 32 checkte elke dag of het gas wel uit stond. Wanneer de knop van het gas uit stond, moest zij de knop nog 4x uit- en aanzetten. Zelf had ze er niet zo'n last van. Het gaf haar een veilig gevoel. Maar toen zij een vriend kreeg, probeerde ze het niet meer te doen. Dit lukte 1 dag. De 2e dag probeerde ze het zo lang mogelijk uit te stellen, maar om 4 uur 's nachts móest ze uit bed, anders kon ze 'niet meer gerust slapen'.

In haar regressie kwam ze in het leven van een jong meisje van 14. Ze woonde met haar ouders en broertjes en zusjes in een houten huis. Overal stonden olielampen, zoals in die tijd gebruikelijk. Die avond was er feest in het dorp en haar ouders hadden haar de opdracht gegeven om op het huis te passen. Dit deed ze dan ook, omdat ze de oudste was. Voor middernacht zouden zij thuis zijn. Wanneer ze naar bed gingen om de gebruikelijke tijd, moest ze een paar lampen aan laten, tegen de inbrekers. Dit deed ze dan ook, tot ze 's nachts wakker werd van de hitte en het felle licht. Meteen besefte ze "Dit is niet goed". Ze keek naar de trap beneden en zag grote vlammen. Ze konden er niet uit. Beneden sloeg de klok vier keer achter elkaar. Haar broertjes en zusjes waren aan het hoesten en proesten en kregen geen lucht. Ze pakte haar broers en zussen en voelde hoe de hitte door de vloer kwam en ze door de rook bijna niks meer kon zien. Uit paniek gooide ze haar broertje het raam uit en toen bezweek ze. Ze is altijd met die schuld blijven zitten, dat het haar schuld was dat al haar broertjes en zusjes gestorven zijn door haar onachtzaamheid. Tijdens de sessie bleef zij zich schuldig voelen. Ze kon het gevoel niet loslaten. Zij was verantwoordelijk. We lieten haar kijken naar wat er gebeurt was. Toen zag ze een inbreker, die door het huis liep, iets hoorde en snel de woning verliet. Hierbij viel er een lamp om en vatte vlam. Haar ouders kwamen die ochtend pas thuis, na lang doorgefeest te hebben. Zij waren hun afspraak niet nagekomen en stomdronken geworden. Ze zag in dat het haar schuld niet was en ontsloeg het kleine meisje in dat leven van haar verantwoordelijkheid. Ze had alles goed gedaan, precies zoals het hoorde. We lieten haar naar de gasknop van het fornuis kijken, net zolang totdat ze vertrouwen had in dat er niks meer kon gebeuren. 1x was genoeg, omdat ze volledig op de knop vertrouwde en ook dat er geen vuur in huis was. Ook leerde ze op de rookmelders te vertrouwen. Daarna heeft ze er nooit meer last van gehad en maakte ze er samen met haar vriend grapjes over.   


Smetvrees

Een vrouw vond vrijwel alles wat ze moest aanraken eng en vies. Ontelbare malen moest zij haar handen wassen.

In een vorig leven is zij in een varkenstal verkracht en vermoord. In dit huidige leven wilde zij nog steeds zichzelf schoonwassen van dat trauma. In een ander leven was zij een Jodin die met andere vrouwen in een barak leefde. Veel mensen werden ziek, er hing iets in de lucht. Ze konden zich nooit wassen. Daar keek zij erg naar uit. Tot de dag dat zij mochten gaan douchen. Wat heerlijk! Eindelijk. Die dag werd ze vergast en vielen alle naakte lichamen tegen haar aan. Als klein meisje lag zij onder andere mensen, te snakken naar adem. Ze voelde de lichamen tegen haar naakte lichaam, hun zwartheid gaf op haar af. Ze was in dit huidige leven nog steeds bezig zich schoon te wassen. Na deze twee leven ging het al stukken beter, maar nog steeds was ze er niet vanaf. We kwamen op een ander stukje dat een belangrijk thema speelde in haar leven. De scheidslijn tussen de ander en haarzelf. Ze voelde alles en iedereen aan. Alle gedachten en gevoelens van iemand anders kwam bij 'haar binnen'. Hierna voelde zij zich vies. Ze ging terug naar de tijd dat haar moeder zwanger was en op het punt stond te bevallen. De bevalling werd traumatisch. Vele mensen zaten aan haar, ze had zichzelf ondergeplast en gepoepte en schaamde zich diep. Iedereen was bezig met schoonmaken, zat aan haar lichaam en haar meest intieme delen.  Cliënt besefte dat zij nog steeds bezig was om haar moeder te bedanken voor alles wat ze heeft moeten doorstaan. Dit kon zij eindelijk loslaten en ze kreeg een betere relatie met haar moeder. Hierna kwam ze erachter dat ze mediamieke gaven had, dat ze mensen heel goed kon aanvoelen en ging hiermee aan de slag door een cursus te volgen. Met tijden was de smetvrees er niet. Wel douchte zij 2x per dag en waste nog een paar keer haar handen. In tijden dat ze veel druk ervaarde, gingen de aantallen omhoog, maar kon ze die later weer terugschroeven.


Getallen

Een vrouw had iets met het getal 3. Veel dingen moest zij drie keer doen. Drie keer werd iets aangeraakt of ze draaide de dop van de fles drie keer los en vast. Gek werd ze ervan en ze snapte maar niet waar het vandaan kwam. Die 3 begon haar hele leven te beheersen.

Zij kwam in een vorig leven uit bij mensen die andere mensen genazen. Met een karavaan trok zij van dorp naar dorp. In zo'n dorp kwamen er mensen met allerlei soorten problemen naar hen toe. Met zijn 3en waren ze om de patient te genezen van zijn kwaal. Ze merkte dat er geen genezing optrad, terwijl dit wel door de hoofdgenezer werd voorgehouden. Ze merkte dat ze begon te denken dat de andere twee niet genoeg hun best deden en begon voor hun te denken. In gedachte nam zij hun taak op zich. 3 keer moest ze de handeling uitvoeren, zodat de patient genezen zou. De jaren gingen voorbij en zij bleef alles wat zij deed extra doen, zodat ze het drie keer deed. Tot het moment dat ze ziek werd en er maar twee genezers over waren. Ze kon niet geholpen worden, omdat er maar twee waren. 2 is te weinig, het moeten er 3 zijn, waren haar laatste gedachten voordat ze stierf. In haar huidige leven was ze nog steeds bezig om het mysterie van de 3 te kraken. Na deze sessie kon ze de 3 loslaten. Enkel wanneer ze heel onzeker was, begon ze eventjes weer aan de 3 te werken, maar al gauw als ze dit door had, moest ze lachen om de onzinnigheid ervan en kon ze het makkelijker loslatne.

Voorbeeld therapiesessie met jonge ondernemer

Jonge ondernemer zonder steady inkomsten

Nú snap ik HET

eindelijk…

Een jonge ondernemer heeft al jarenlang problemen met zijn inkomsten. Het gaat vaak maar net aan en iedere maand komt hij in dezelfde angstige gedachteloop terecht: hoe zal het volgende maand zijn? Kan ik dan mijn rekeningen betalen? Waarom loopt mijn bedrijf niet steady?

Regressie terug naar 6-jarige leeftijd: problemen tussen vader en moeder

De jonge ondernemer kwam in zijn jeugd, als 6-jarig jongetje, uit bij zijn vader. Vader was dag en nacht aan het werk, terwijl zijn moeder alleen thuis was met de kinderen. En wanneer vader thuis was, was hij afwezig. Eigenlijk was hij nooit echt thuis, maar altijd met zijn werk bezig. Zijn moeder werd ongelukkiger en ongelukkiger, hij voelde dat zo sterk, maar hij wist nog niet precies wat er allemaal aan de hand was. Maar dat er wat aan de hand was, was wel duidelijk.

Geld in het gezin leidde altijd tot problemen

Het 6-jarig jongetje groeide op en kwam in een ander moment uit: er moest iets gekocht worden voor school. Hij moest wachten totdat hij het geld mee naar school kon nemen. En tijdens het wachten veranderde de dynamiek tussen zijn ouders. Het ging sneller, er werd meer gepraat, het werd drukker, chagrijnige gezichten. Meerdere momenten kwamen naar voren die lieten zien dat op belangrijke momenten, wanneer het over geld ging, er spanning in huis kwam en vader nog drukker werd.

De jonge ondernemer werd zich er opeens van bewust dat hij in zijn huidige leven iedere keer dezelfde situatie aan het creëren was, omdat dit hem eigenlijk (emotioneel) nog dwars zat. Veel was er onaf in die tijd, veel onuitgesproken, veel niet helder. De manier hoe zijn bedrijf verliep was een opening naar datgene wat nog onaf was in zijn leven: het probleem tussen zijn ouders.

Nieuwe inzichten in beweegredenen ouders

Hij kwam erachter dat zijn vader zijn uiterste best deed om geld te verdienen en extra werkte, maar dat hij daardoor geen energie meer over had voor thuis. Hij zag dat zijn vrouw en kinderen ongelukkig waren en dat deed hem pijn. Hij durfde het alleen niet tegen zijn vrouw te zeggen, openlijk te praten over hoe hij zichzelf voelde, dat hij zich geen goede echtgenoot en vader voelde. Hij had immers van zijn ouders geleerd dat je een man moest zijn en geen emotie moest tonen, want dan ben je zwak. En dat wilde hij niet, maar hij voelde zich wel zo. Hij schaamde zich voor zijn ouders en was bang voor hun afwijzing.

Zijn moeder had ook geleerd om haar mond te houden en zich als vrouw onderdanig op te stellen. Zo hoorde dat. Je ging niet je eigen persoonlijke noden aan je man verkondigen, dus probeerde ze het weg te drukken. Maar iedere keer aan het einde van de maand klopte de cijfers niet, kwamen ze tekort, of was er niet genoeg. Hier begon de tweedeling van de relatie van zijn ouders, wat uiteindelijk resulteerde in een scheiding enkele jaren geleden. Iets wat hij nog niet verwerkt of vrede mee had. En ergens voelde hij zich schuldig over de scheiding van zijn ouders. Immers, indirect had hij voor een hoop problemen gezorgd door geld te vragen.

De jonge ondernemer besefte dat geld zoveel voor hem betekent had: vrijheid, gezien worden, een man zijn. En dat kwam maar niet. Onbewust gunde hij dit zichzelf niet omdat zijn vader het nooit had gekregen. Aan het einde van de maand moest het moeilijk.

Eindelijk vrede met de situatie

Tijdens de sessie loste hij dit voor zichzelf op, net zolang totdat hij vrede met de situatie had en dat hij het juist anders moest doen. We trainden zijn onderbewuste hoe het zou zijn als aan het einde van de maand er genoeg over zou zijn. Hij herschreef het verhaal tussen zijn ouders. Zijn vader kreeg een erfenis, waardoor hij minder druk op zichzelf legde en hij meer met zijn vrouw samen kon zijn. Ook moesten ze meer praten, omdat het zoveel geld was dat ze opeens moesten denken in wat ze wilden in plaats van wat er allemaal niet kon.

Hij kwam tot rust. 2 weken later kwam hij terug voor nog een sessie. De zaken gingen al iets beter en hij dacht niet zo heel veel meer na over het einde van de maand, maar het zat toch op de achtergrond. In deze sessie ging hij dieper in op de relatie die hij met geld had. Wat geld voor hem betekende. Hij ontkoppelde de zogenaamde bevrijdende invloed van geld op zijn leven. Hij wist nu dat geld een natuurlijk uitvloeisel is en hem alleen maar meer en meer op een pad leidt van wat hij nog meer met zijn leven wil. Net als zijn ouders. Na de sessie snapte hij nu opeens waarom geld zo moeilijk was. Hij dacht niet verder dan het einde van de maand. Zoveel dromen had hij niet, omdat hij niet meer geloofde dat ze uit zouden komen. Hij snapte nu dat het leven juist dromen laat uitkomen, wanneer hij het zichzelf weer zou toestaan en contact zou maken met die dromen.

Alsof dingen in een keer beginnen te stromen

2 weken later was hij opgetogen. Hoe het kwam, wist hij niet, maar er gebeurde ‘rare’ dingen. “Alsof dingen beginnen te stromen in een keer.” Hij merkte ook op dat hij anders contact maakte met klanten. Meer op het persoonlijke vlak en wat ze nodig hadden, in plaats van in stiekeme onzekerheid te zitten of de koop wel door zou gaan en hij aan het einde van de maand weer hetzelfde zou ervaren.

Onzekerheid

Altijd al last gehad van onzekerheid

Een vrouw van middelbare leeftijd heeft sinds ze kan heugen eigenlijk al last van onzekerheid. In groepen en op verjaardagen werd ze stil, probeerde ze 'onzichtbaar' te zijn om zo min mogelijk op te vallen. Ook in haar huwelijk was ze onzeker, durfde ze geen ruzie te maken of dingen aan te kaarten. Wanneer ze dit probeerde, ontwikkelde het gesprek of de discussie zich altijd tegen haar. Reden te meer om haar mond te houden. Ook merkte ze dat ze niet echt 'aanwezig' was in haar lichaam. Haar lichaam voelde altijd 'stijf' aan.

Moeder leerde haar dat ‘de ander’ altijd belangrijker was

Vanaf jongs af aan leerde zij van haar moeder dat 'de ander' altijd belangrijker was. Een goed mens was ondergeschikt aan de ander en dienstbaar. Wanneer ze hier bewust of onderbewust tegenin wilde gaan, kreeg ze een standje of de koude schouder van haar moeder, of moeder keerde zich regelrecht van haar af. Dit was verschrikkelijk voor haar. Op een bepaald moment gaf ze de strijd met haar moeder op, omdat ze het contact en de aandacht niet kwijt wilde. Echter van binnen drukte ze haar ware gevoelens weg en zag ze hoe haar leven uiteen begon te vallen.

Gevoelens leren wegdrukken

In regressie gaat ze terug naar een moment waarop ze ruzie heeft met haar broertje, die haar slaat zonder aanleiding. Ze vertelt het aan haar moeder, die haar duidelijk niet gelooft of er geen zin in heeft. Wanneer ze door blijft huilen en getroost wil worden door haar moeder, ziet ze de boosheid in haar moeders ogen, die haar handen van zich af duwt, waarna ze zegt:"Je moet niet zo kleinzerig doen" en zich omdraait. Het verdriet van dat moment zat nog in haar lichaam, wat verstijfde. Eigenlijk verlangde ze naar een knuffel, maar omdat ze die niet kreeg, besloot ze om deze gevoelens weg te drukken. Ze moest immers niet kleinzerig zijn. Vragen om liefde of aandacht, leerde zij zichzelf af, waarna haar lichaam steeds stijver begon aan te voelen. Ze had immers van haar moeder geleerd dat het toch allemaal geen zin had.

Alles wat spontaan was aan moeder is netjes afgeleerd door de nonnen

Ze uitte wat in haar lichaam en emotie vast zat en wat ze eigenlijk had willen doen op dat moment, wat al heling bracht. Hierna stapte ze in haar moeders leven en herinnerde zich dat moeder op de nonnetjesschool had gezeten. Hier leerde zij alles af wat met spontaniteit en je eigen unieke ik te maken had. Ook werd het eruit geslagen. Bij het minste of geringste wat leek op niet dienstbaar zijn of 'egocentrisch of egoïstisch' gedrag, werd ze door de nonnen op het matje geroepen waarna haar duidelijk werd gemaakt dat er voor haar bepaald werd wat goed of fout was. Moeder verstijfde en nam de beslissing om niet meer tegen autoriteiten of mensen boven haar in te gaan. De cliënt besefte dat moeder niet anders kon en zelf nog met zoveel verdriet zat en dat zij probeerde om van haar dochter een goed mens te maken ook al had het een averechtse werking. Ze vergaf haar moeder en merkte op dat ze eigenlijk haar moeder voor het eerst echt zag zoals ze was. Ze had altijd naar haar als moeder gekeken en niet als mens. Veel emotie kwam los en ze besefte dat het juist belangrijk was om de discussie aan te gaan en voor zichzelf op te komen, hoe moeilijk dit ook was.

In een vorig leven onderdanig en niet aanwezig in de relatie

In een andere sessie kwam ze in een vorig leven terecht waarin ze uit een rijk gezin kwam, terwijl andere kinderen niks hadden. Deze kinderen waren in de meerderheid en dat gaf problemen. De dagen op school waren zwaar, vrijwel niet te doen. Ze werd gepest en geslagen. Ze merkte dat hoe minder ze voelde en hoe meer en meer onzichtbaar ze werd, het beter ging en de kinderen iemand anders gingen pesten. Ze begreep nu waarom ze deed wat ze deed in grote groepen en ook waarom ze geen 'ruzie' durfde te maken met haar man. Haar onderbewustzijn zag haar man als heel sterk, alsof hij met een groep samenwerkte. Ze besefte dat ze niet aanwezig was in een 1 op 1 relatie, maar dat ze eigenlijk op afstand een relatie had, waarin ze onderdanig was aan 'de groep'. Ze kon nu haar man meer en meer op gelijkwaardig niveau zien en merkte enorme, liefdevolle veranderingen in haar op. Ze had hem al die jaren een soort van 'stijve en onzichtbare' liefde gegeven. Ze wilde nu ontspannen en zichtbare liefde aan hem geven en met hem delen.

Nieuwe boost in relatie echtgenoot, opnieuw zoeken naar relatievorm met moeder

De relatie met haar moeder werd een tijdje wat moeilijker, omdat moeder zag dat alles wat zij haar dochter had geleerd afbrokkelde, wat haar zenuwachtig en gespannen maakte. Cliënt begreep dat dit bij het proces hoorde. Met haar man kreeg ze juist een boost in haar relatie. Avond aan avond begonnen ze te praten over wie ze waren, wat ze wilden, verwachten en wie ze vroeger waren. Alsof er een hele nieuwe laag in hun zijn en liefdesrelatie open was gegaan.

Hoe kan regressietherapie jou helpen met afvallen?

Van het inzicht in waarom het je maar niet lukt om af te vallen naar de tools om wel af te kunnen vallen

-Je gaat naar de absolute kern toe van het probleem en jouw eigen unieke 'codering' van waarom je maar niet kan afvallen

En die kan weleens totaal anders zijn dan je je had bedacht. Wat voor problemen we ook hebben of welke rare dingen we ook doen, we doen het vanuit een positieve intentie. Het probleem wat we doen is beter of makkelijker dan het andere/het nieuwe. Zo kan het zijn dat je in je onderbewuste de (voor jou positieve) overtuiging hebt dat meer kilo's hebben je het idee en gevoel geeft dat je juist gezonder bent dan 'slank' zijn. Of je hebt de overtuiging dat wanneer je weer slank bent, je al je vrienden en familie zal kwijtraken.

-Je krijgt inzichten in de onderliggende overtuigingen waar je je daarvoor (vaak) niet van bewust was

Door het probleem wat wij hebben, zijn we vanuit het probleem gaan denken. Wanneer je wil afvallen ben je onderbewust vaak bezig met het tegenovergestelde: je hebt trek, maar het mag niet. En als het niet mag, krijg je een verdrietig en verloren gevoel. Je ziet overal mensen wel afvallen, maar bij jou lukt het niet, dus ga je 'minder' over jezelf denken. Je zou moeten sporten om af te vallen, maar het lukt je niet, dus je raakt teleurgesteld in jezelf en gaat snoepen om toch weer een fijn gevoel te krijgen. Of wellicht eet je net zoveel als een ander, maar blijven bepaalde plekken van je lichaam zwaarder dan de rest. Dan is het heel goed mogelijk dat je onderbewuste daar een 'goede' reden voor heeft.

-Je krijgt de mogelijkheid om ze te veranderen

Met deze therapie kan je je onderbewuste opnieuw programmeren, nadat je inzicht hebt gekregen in waarom je dit probleem hebt. Dat kan een programma zijn, maar ook meerdere. Het belangrijkste is dat je jezelf kan verplaatsen in de nieuwe jij, diegene je graag wil worden en zijn. Het draait dan ook niet om afvallen, maar om worden wie je eigenlijk wil zijn. Van daaruit ontstaan hele nieuwe denkpatronen, die je in je onderbewuste kan programmeren: Ik ben blij met mezelf, ik eet altijd precies genoeg, ik ben blij met mijn lichaam, ik vind het heerlijk om af en toe te sporten.

Oefening: Ga met je gevoel en gedachten eens naar een moment in de toekomst waarin je doel is bereikt. Voel je zoals je wil zijn, ervaar de wereld om je heen zoals je wil dat het is. Hoe reageren mensen op je? Wat verandert er allemaal in je leven? Hoe denk je over jezelf? En merk welke veranderingen er plaatsvinden. Het oude (probleem) maakt plaats voor het nieuwe (dat wat je wil zijn). Er komt 'licht' op 'donkere' plekken en je onderbewuste gaat nieuwe wegen zien. Doe dit minimaal 17 seconden om in de flow te komen en geniet!

Overgewicht/ niet afvallen: enkele onderliggende oorzaken

Overgewicht als bescherming

Een man met overgewicht ging in regressie terug naar een vorig leven waarin hij op een marktplein terecht werd gesteld. Zijn kleren werden van zijn lichaam afgescheurd en getrokken, waarna hij uitgejoeld werd en bekogeld werd met rotte eieren. Hij voelde zich zó klein, zo dun, alsof alles recht door hem heen ging, alsof hij niet bestond. Hij wilde graag bescherming voor dit nare moment. Hij nam onderbewust de overtuiging aan dat een groter lichaam hem meer bescherming zou geven voor het geval hij hetzelfde zou moeten ondergaan, terwijl het in deze tijd niet meer in ons land gebeurt.

Hij werkte de ervaring uit dit vorig leven door en nam de nieuwe overtuiging aan dat hij nooit meer dit lot zou hoeven te ondergaan. Zijn lichaam herstelde en hij viel af zonder er echt moeite voor te doen. Ook begreep hij waarom hij altijd zo'n hekel had aan kapotte eieren.


Slank zijn betekent arm, ongelukkig, ongezond zijn

Een vrouw ging in regressie terug naar de tijd dat haar moeder zwanger van haar werd. Ze ontdekte dat zij al eerder geboren zou moeten worden, maar dat dit resulteerde in een miskraam, omdat zij het nog niet de goede tijd achtte. Haar moeder kreeg onderbewust het gevoel dat 'niet dikker worden' betekende dat er geen kindje zou komen. Bij de nieuwe zwangerschap was ze blij dat ze maar bleef en bleef groeien in omvang. Groeien in omvang, betekende voor cliënt dat alles goed ging, dat ze leefde, levend was.

In de daaropvolgende sessie ging zij iets verder terug en kwam in een concentratiekamp uit. Er was haar beloofd dat zij dit keer goed eten zou krijgen, iets waar ze naar snakte. Ze had zo'n honger. Maar eerst moest ze douchen. Tijdens het 'douchen' werd ze vergast, waarbij zij zich bewust werd van haar lichaam, dat uitgemergeld was. Ze haatte alles aan magere, slanke mensen. Dit was geen leven zo en eindigde in de dood. Nooit wilde ze hier nog mee geconfronteerd worden. Cliënt besefte dat slank zijn voor haar correspondeerde met arm, ongelukkig en ongezond zijn. Nadat dit uit haar onderbewuste verwijderd was en zij zichzelf overtuigde dat zij mocht zijn zoals zij wilde zijn en dat dit geen negatieve gevolgen meer zou hebben voor haar, begon zij met afvallen, wat makkelijker ging dan daarvoor. Ook bleef ze op een lager gewicht, zonder daar continu moeite voor te hoeven doen.


Overgewicht als verbinding met een ouder

Een cliënt was net als haar moeder 'dik'. Niemand schatte haar moeder op waarde. Niemand zag wat ze allemaal voor een ander over had. In plaats daarvan werd er achter haar rug om en soms in het bijzijn van haar over haar geroddeld en belachelijk gemaakt omdat ze zoveel at.

Cliënt zag, voelde en begreep het verdriet van haar moeder. Dit sloeg zij op in haar lichaam. Onderbewust wilde zij ook 'dik' zijn, zodat haar moeder er niet alleen voor zou staan. Slank zijn voor haar betekende op een onderbewust niveau dat zij haar moeder 'in de steek' liet. Cliënt begreep later dat zij haar moeder helemaal niet in de steek hoefde te laten door af te vallen. Ze kreeg zelfs meer en dieper inzicht in haar moeder en haar diepgewortelde liefde voor haar moeder. Haar relatie met haar moeder en de relatie met haar eigen lichaam verbeterde.

Overgewicht om geen seksuele aantrekkings-kracht te hebben op het andere geslacht

Een man kwam er tijdens een regressie achter dat hij zijn overgewicht gebruikte om als een soort natuurlijk castratiemiddel. Diep van binnen was hij bang dat wanneer hij slank en gespierd zou zijn, hij vrouwen zou proberen te versieren met valse beloftes om ze het bed in te krijgen (terwijl hij getrouwd was). Hij zou dan opzettelijk tegen ze liegen en daardoor een slecht gevoel over zichzelf krijgen. Als oplossing  hiervoor besliste hij onderbewust dat hij een barrière wilde. Na de sessie begreep hij dat zijn overgewicht met heel iets anders te maken had: met flirten en eerlijk zijn.

Een vrouw kwam er tijdens regressie achter dat zij meerdere keren verkracht was, omdat zij een prachtige jonge dame was. Haar overgewicht zorgde ervoor dat zij mannen geen seksuele aanleiding zou geven om haar te verkrachten.

Van paniekaanvallen afkomen met regressietherapie

Je paniekaanvallen waren vroeger de oplossing voor iets, maar nu niet meer

Tijdens regressie- en reincarnatietherapie kom je er altijd achter dat je paniekaanvallen een logisch gevolg waren (lees dit goed: waren) van een situatie die voor jouw gevoel nooit geëindigd is. Met andere woorden: die ervaring leeft nog steeds in je en omdat die ervaring zo heftig is, gaan de meeste mensen niet graag naar die ervaring toe. Vaak gaan paniekaanvallen veel verder door dan enkel dit huidige leven. Ze zitten als het ware al in je DNA en je genen, voorgeprogrammeerd.

Vrouw met agorafobie

Een vrouw van middelbare leeftijd durfde opeens de straat niet meer op.Daar zou weleens wat ergs kunnen gebeuren.” Bij de gedachte alleen al kromp ze ineen. Ze had het gevoel dat de mensen haar iets aan zouden doen, omdat ze ‘raar’ was en op dat soort mensen zat men daarbuiten niet op te wachten. Sterker nog, ze hadden een bloedhekel aan dat soort mensen. Al dit soort gedachten gingen door haar heen en voor haar was het meer dan echt.

Ze kwam in een vorig leven terecht als een kruidenvrouw, die met veel liefde en bevlogenheid zieke mensen hielp. Alles ging goed, alles was pais en vree en ze leefde een meer dan gelukkig en vervullend leven. Ze was bekend in de omgeving. Met grote regelmaat kwamen er mensen van naburige dorpen bij haar om geheeld te worden met de kruiden die zij bereidden. Maar op een bepaalde dag veranderde er iets daarbuiten. Mensen werden onrustig. Er was iets gaande, maar ze wist niet wat. Tot op een avond er op haar deur gebonkt werd en er geschreeuwd werd:”Kom naar buiten, jij vervloekte heks. We weten dat je daar binnen bent!”. Ze schrok op en keek door een spleetje in de deur naar buiten, waar ze mensen met fakkels zag staan. Het waren er rond de twintig. “We hebben je gezien!”, werd er geschreeuwd. Ze raakte in paniek, ze wist niet meer wat te doen, terwijl ze op haar deur begonnen te trappen. Ze wist meteen:”Hier kan ik niet tegenop. Dit win ik nooit.” Ze kon niet meer vluchten en bevroor. Op dat moment werd de deur ingetrapt en werd ze door twee mannen vastgepakt die haar naar buiten sleurden. Vanuit haar ooghoeken kon ze zien hoe haar dorpsgenoten alleen maar stonden toe te kijken, zonder iets te zeggen of zonder iets te doen. Helemaal alleen voelde zij zich. Het volgende moment voelde ze harde trappen in haar buik, op haar hoofd en het lichtje ging uit. Ze was dood.

De vrouw besefte dat ze nog steeds daar bevroren stond, het moment vlak voordat haar dood zijn intrede deed. Hier had ze het verhaal gestopt. Binnen blijven betekent (over)leven. En dat had ze haar huidige leven ook gedaan. Ze besefte ook dat ze zoveel talent had, wat nu niet meer tot ontluiking kon komen of wat ten goede kon komen aan haar en andere mensen. Alles was stilgezet, door de angst voor een mogelijke vernedering (niemand hielp haar).

Doordat ze besefte dat ze weer leefde in dit huidige leven, wist ze ook dat de dood niet bestond of dat het geen eindstation was. Maar ook besefte ze dat wanneer dat dit leven zou gebeuren, al die mensen voor minimaal 20 jaar de gevangenis in zouden moeten. En dat het dus eigenlijk niet meer kan. Een diep gevoel van rust overspoelde haar. Ze huilde van bevrijding. Alle spanning van al die jaren kwam eruit. Ze merkte op dat ze weer de kracht begon te voelen om zichzelf lief te hebben, dit leven te ontdekken en te leven en dat ze zich weer kon verbinden (stapje voor stapje) met wat ‘daarbuiten’ allemaal voor haar in petto lag.

Onverklaarbare lichaamspijnen

Onverklaarbaar dof gevoel aan linkerkant hoofd eindelijk verklaard

Een man van 30 jaar oud heeft al vanaf zijn 18e een dof gevoel aan de linkerkant van zijn hoofd. Dat is opeens gekomen, zegt hij. Wanneer hij aan die plek denkt, krijgt hij irritatie en komt er boosheid bij hem boven. Hij heeft er voornamelijk last van in 'drukke' tijden. Ook is hij bang dat het wellicht een hersentumor zou kunnen zijn. Zijn moeder heeft een hersentumor gehad en is eraan overleden.


In regressie gaat hij terug naar het leven van een Franse soldaat, die voor Napoleon vocht. Hij is heel trots dat hij enorm goed kan schieten. Bijna alle eerste keren zijn raak. Hierom geniet hij veel respect van zijn medesoldaten en officieren. Ook is hij niet bang om te sterven, hij vecht immers voor Napoleon, die altijd wint. Dan ziet hij dat hij in een veldslag is, en tussen de bomen staat. Hij richt op tegenstanders en schiet veelal raak en heeft een onoverwinnelijk gevoel, totdat hij in de verte iets ziet gebeuren en links van hem opeens iets voelt exploderen. Het volgende moment kijkt hij naar zichzelf en ziet dat de helft van zijn schedel eraf is en dat hij niet terug zijn lichaam in kan gaan. Hij is gestorven en boos dat hij op zo’n lullige en laffe, onmannelijke manier gestorven is. Door een kanonskogel! Niet een op een, zoals hij dat deed. Terwijl hij nog een keer naar zijn lichaam kijkt, ziet hij dat de linkerkant van zijn schedel eraf is, precies de plek waar hij altijd een dof gevoel heeft en waar hij het vermoeden van had dat het een hersentumor is.

Na dit leven losgelaten te hebben, waardoor ook zijn lichaam de doffe plek kan loslaten, komt hij uit bij de dood van zijn moeder toen hij achttien was. Zij overleed aan een hersentumor aan de linkerkant. Hij beseft dat hij het nooit begrepen (en dus verwerkt) heeft, dat zijn moeder al op zo’n vroege leeftijd moest sterven (op zo’n laffe en onmenselijke manier). Hij uit zijn verdriet en voelt dat de linkerkant van zijn hoofd weer ‘bij zijn lichaam’ begint te horen.
Na de sessie heeft hij er nooit meer last van gehad.

Relatieproblemen

Vrouw vertrouwt man ‘opeen’s niet meer

Een vrouw van 35 heeft sinds een jaar problemen met haar echtgenoot. Ze heeft hem altijd vertrouwd, maar sinds een jaar krijgt ze altijd een naar gevoel als hij van huis weggaat richting zijn werk. Ze heeft het gevoel dat 'daar' 'iets' gebeurt. Meerdere keren heeft ze hem daarop aangesproken, maar hij zegt dat er helemaal niks aan de hand is en dat het aan haar ligt. Hij beloofde haar dat er niks aan de hand was. Alleen dat hij het soms erg druk en zwaar had op zijn werk. Zij denkt echter dat er wel 'iets' is. Ze is immers toch niet gek? Of toch wel? Ze had al stiekem meerdere keren in zijn telefoon gekeken of ze iets kon vinden, terwijl ze ondertussen een unheimlich gevoel had. Alsof alles opeens over kan zijn, haar leven met haar man.

En het probleem begon in 1845…

Ze gaat terug naar het moment van ontstaan en komt terecht in 1845. Dolgelukkig is ze met haar man en kinderen. Ze heeft alles gekregen waar zij van gedroomd heeft. Veel van haar vriendinnen zijn getrouwd met iemand waar ze vanaf het begin of na verloop van tijd niet gelukkig mee waren. Zij echter niet. Zij had de man getrouwd op wie zij altijd al een oogje had. Nachtenlang droomde zij van hem dat hij haar hand zou vragen. En die dag was gekomen. Ook had ze gedroomd van kinderen samen met hem. Ook die dag(en) was gekomen. Hij verdiende goed met het fokken van paarden. Ook iets waar ze enorm van hield. Dolgelukkig was ze. Alles was perfect.

Tot op een dag dat er een man aan de deur kwam. Haar man stond aan de deur te praten met hem en kwam even later bezorgd bij haar om te vertellen dat hij opgeroepen was om zich bij het leger te voegen. Er was oorlog uitgebroken en alle gezonde mannen werden opgeroepen. Zij moest voor de paarden zorgen en voor de kinderen. Hij hoopte dat het niet al te lang zou duren en hij beloofde haar dat hij terug zou komen. Zij bleef thuis wachten en wachten, probeerde informatie in de buurt in te winnen over hoe de oorlog verliep en of zij al iets hadden gehoord. Ze wachtte op een brief van hem of het leger waarin stond dat alles goed was en dat hij snel zou terugkeren. Maanden gingen voorbij. Ze bad tot ze een ons woog, ze viel af. Er was 'iets'. Iets waar ze niet de vinger op kon leggen. Ze kreeg een onbestemd/unheimlich gevoel dat er iets mis was. Ze was immers toch niet gek? Maar ze moest positief blijven, zeiden de mensen in haar omgeving. Dan, na enkele maanden, wanneer de oorlog voorbij is, keren enkele mannen uit het dorp terug. Maar niet haar man. Nadat de mannen hun vrouwen zoenden en omhelsden, sprak zij hen aan om te vragen of ze iets van haar man wisten. Ze kreeg het verdrietige bericht te horen dat haar man niet meer terug zou komen. Ze was op dat moment 34 jaar oud en voor haar gevoel hield haar leven hierna op met bestaan.

Ze besefte dat dit moment uit een vorig leven nog steeds in haart voortleefde en was 'geactiveerd' op haar 34e door de verontruste blik in de ogen van haar man. De blik die nu met zijn werk te maken had, had in dat vorige leven met een oorlog te maken. Ze nam afscheid van haar man uit het vorig leven en haar kinderen en liet het leven daar los.

Ze besefte zich dat ze bang was om hem te verliezen, omdat ze diep van binnen zo ontzettend gelukkig met hem was en dat mocht hij overlijden, haar leven altijd door zou moeten gaan, omdat liefde altijd doorgaat. Alsof ze verliefd was geworden in haar eigen film ging ze vol liefde enthousiasme naar huis om ‘die eikel’ helemaal fijn te knijpen. 

 

Relatietherapie (hoe gaat dat?)

Relatietherapie: Samen jezelf en elkaar helen

Wanneer je het niet weet of erachter komt waarom je relatie niet werkt of wanneer je problemen hebt die maar niet opgelost worden, dan is regressie- en reïncarnatietherapie een interessante therapie om dieper op jezelf en de ander in te gaan. Samen in therapie gaan kan enorm helend werken. Samen je blootstellen aan datgene wat jullie bij elkaar heeft gebracht: liefde en de bereidheid om je kwetsbaar en open te stellen. 

Ontdek jezelf opnieuw, ontdek elkaar opnieuw

Elke relatie heeft zijn eigen dynamiek en is uniek. Talloze overeenkomsten zijn er te maken met andere relaties: Hoe zij het doen, elkaar liefhebben, in relatie staan tot en met elkaar. Feit is dat er ontelbare varianten op relaties zijn en dat er geen een vorm is die voor iedereen werkt. Daardoor zal er nooit via een computerprogramma gecheckt kunnen worden of jouw relatie zal (blijven) slagen. Ook een therapeut of een paragnost kan jou geen antwoord geven op of een stel bij elkaar blijft. Het is altijd iemands unieke beslissing: jouw beslissing.

Wat kun je verwachten bij mij in de praktijk?

De eerste keer dat wij afspreken, spreken wij gezamenlijk (met z'n 3en) af. Tijdens dit gesprek neem ik jullie mee naar een moment in de toekomst waarin jullie beide volledig gelukkig zijn, met jezelf en met elkaar, waarin de relatie vóór jullie werkt in plaats van tegen jullie. Dit is uiteindelijk het doel van de therapie.

2 vragen waardoor vrijwel alles duidelijk wordt wat voor problemen er onderhuids spelen:

"Stel je voor dat jullie volledig gelukkig zijn met elkaar en met jezelf, wat zou er dan allemaal veranderen in je/jullie leven?"

"Stel je voor dat ik jullie over een half jaar spreek en jullie zijn zo ongelooflijk gelukkig met elkaar, wat zou er dan allemaal gebeurt en veranderd zijn in de tussentijd?"

Vanzelf, wanneer we het over het doel hebben en hoe dat zou zijn en doorwerken in jullie levens, komen de daadwerkelijke onderliggende problemen boven. Ook de problemen waarmee iemand kampt, die niet gerelateerd zijn aan de partner, maar z’n oorsprong vinden in de eigen jeugd. Deze problemen inventariseer ik om zodoende inzicht te krijgen welke problemen het grootst zijn en waar het meeste te behalen valt. Met deze problemen gaan wij 1 op 1 werken. Eventueel zal er na een paar sessies weer gezamenlijk afgesproken worden.

Relatietherapie gaat over jou, je eigen persoonlijke geschiedenis en hoe die doorwerkt in jouw verbindingen

Relatietherapie kan een enorme boost geven in je persoonlijke ontwikkeling en in je begrip en liefde voor de ander, omdat we vaak de ander niet meer echt zien, enkel het gedrag. En door dit gedrag komen we vaak in een dader-slachtoffer (bokspartij) verhouding terecht met talloze beschuldigingen, niet begrijpen en afreageren. Als therapeut weet ik dat er eigenlijk iets moois aan de gang is en dat is de vraag naar een diepere verbinding met jezelf, waardoor je je nog dieper kan verbinden met de ander. Veel stellen zien relatietherapie echter een beetje als falen (in hun eigen kunnen of die van de partner), maar dat is het juist totaal niet. Het is echt het tegenovergestelde. Het is een reis dwars door alles wat je geleerd en jezelf aangeleerd is, richting de liefde die vrij is en helend is.

In veel therapieën wordt er op symptoomniveau gewerkt. Met andere woorden, puur op het probleem: bv. mijn partner is vreemdgegaan en daardoor voel ik me boos en verdrietig. Of hij luistert nooit echt naar mij en vindt zijn telefoon en vrienden belangrijk dan ik. Van daaruit worden er tips en oefeningen gegeven en ondertussen wordt er gevraagd hoe je je voelt. Deze therapie echter leidt je rechtstreeks naar waarom je dit probleem in je leven ervaart (als je je bijvoorbeeld het slachtoffer voelt) en het antwoord is nooit dat het enkel en alleen aan je partner ligt. Je hebt het uitgekozen omdat je iets wil leren en datgene wat je wil leren is altijd: Liefde. Helaas kan ik er niks anders van maken… Daarom is deze therapie alleen voor die stellen, die bereid zijn om zich over te geven aan de Liefde, wat de uitkomst ook moge zijn en die een vrije val in hunzelf durven te maken.

Lees hier over een ervaring van een vrouw die haar man niet vertrouwde en erachter kwam dat het probleem al die tijd bij haar lag.

Seksueel misbruik

Jezelf weer volledig kunnen liefhebben

Seksueel misbruik is één van de zwaarste trauma's, die een mens kan treffen. Het misbruik kan op zulke diepe lagen in- en doorwerken, die soms geeneens direct aan het trauma gerelateerd kunnen worden. Het slachtoffer kan een verdringingsmechanisme in werking hebben gezet om maar te kunnen overleven en kan soms zelfs datgene wat gebeurt is volledig verdrongen hebben. Zelfs een eenmalige en kortdurende ervaring op dit gebied kan desastreuze uitwerkingen hebben op het leven en de psyche van iemand. Daarbij komt vaak ook nog eens dat het moeilijk voor het slachtoffer is om het aan de buitenwereld te vertellen (of om de dader aan te klagen), uit angst dat de ervaring niet bewezen kan worden of dat de omgeving denkt dat het allemaal verzonnen is (om bv. aandacht te krijgen).

Een slachtoffer van misbruik kampt vrijwel altijd met 'foutieve' koppelingen, zoals "Ik heb geen nee gezegd, dus ik heb toegestemd", "Het is mijn eigen schuld",  "Ik zal er wel om gevraagd hebben" of "Het viel eigenlijk wel allemaal mee. Andere mensen hebben ergere dingen meegemaakt." Het is van groot belang om die foutieve koppelingen te ontkoppelen. De haat tegen zichzelf en anderen kan zo diep gaan, dat het zich op andere vlakken kan gaan uiten. En soms worden slachtoffers later daders van hetzelfde misdrijf, puur omdat hun ontwikkeling van seksualiteit stil is komen te staan op de leeftijd dat het seksueel misbruik begon. Men gaat op zoek om de onmacht die zij ervaren hebben, middels macht over een ander te neutraliseren. 

Alle lichamelijke en emotionele energieën die in het slachtoffer zijn gaan zitten, die niet van hen is, maar van de dader(s), moeten geuit worden. Hierna kan een nieuw positief zelfbeeld eigen gemaakt worden. Slachtoffers van misbruik zijn vrijwel altijd ongekend sterke persoonlijkheden en hebben veel verborgen talenten die het licht zien, wanneer het misbruik doorgewerkt en losgelaten is. Het trauma brengt vaak zo'n schaamte met zich mee, dat de vele positieve eigenschappen en talenten ondergesneeuwd zijn.

Kijk hier voor de zelftest m.b.t. seksueel misbruik van Ivonne Meeuwsen. Hierin worden veel symptomen en problemen beschreven.

Slachtoffer van seksueel misbruik? Blijf er niet mee zitten!

Wanneer je de stap durft te nemen om te beginnen met het helingsproces, begin je ook weer aan het terug krijgen van de controle over je eigen leven. De tegenwerking van en de schaamte over jezelf die je wellicht al die jaren ervaren hebt, mag plaats maken voor het tegenovergestelde: openheid, bevrijding, adem, je eigen lichaam liefhebben, verbinding maken met je volledige zijn en controle over jezelf over wat je wel of niet fijn vindt (ontdekken en zelfvergeving). 

Teruggaan naar de ervaring kan soms heel erg moeilijk zijn, soms te moeilijk. Het is echter van belang om er op die momenten dat het plaats vond erachter te komen, wat er allemaal fout ging, wat niet jouw fout was, zodat jij je natuurlijk reactie weer kan ontdekken ipv het verdringingsmechanisme. Het is van belang om erachter te komen wat er allemaal bij je 'binnen' is gekomen en waardoor jij niet ten volle jezelf kan zijn. Alles wat bij je 'binnengekomen' is op mentaal, emotioneel en lichamelijk gebied, wat niet van jou is, maar van de dader, gaan we teruggeven aan de dader of neutraliseren, zodat jij die ruimte weer kan opvullen met liefde voor jezelf en voor het leven.

Mocht je op zoek zijn naar een zeer diepe manier van heling van seksueel misbruik, dan adviseer ik je eens een kijkje te nemen hier bij De Gewijde Reis die met ayahuasca werken wat het helingsproces vele malen kan versnellen.

Voorbeeld uit regressie

Een vrouw van achter in de 50 had moeite om ‘seks’ met haar man te hebben. Vooral op oraal gebied, dan leek het alsof ze stikte. Ook kon ze niet tegen aanrakingen van haar man als ze er niet op voorbereid was.  Ze voelde zich dan zo klein worden en het leek net alsof ze niks meer te zeggen had.

In regressie ging ze terug naar het moment dat zij 3 jaar oud was. Haar moeder was weg en zij was alleen met haar vader. Vader was haar aan het kietelen, wat ze leuk vond. Het was zo gezellig. Vader had nooit aandacht voor haar, meestal zat hij in zijn stoel de krant te lezen of naar de radio te luisteren, maar nu opeens wel. Wat een speciaal moment. Hij kietelde haar ook bij haar vagina. Dat vond ze raar, maar haar vader zou toch wel weten wat die deed? Hij was tenslotte haar vader, die haar altijd zou beschermen. Opeens haalde hij zijn geslacht uit zijn broek. "Jij mag mij ook kietelen". Ze begreep er niks van en stond stil. Haar vader pakte haar hand, die ze instinctmatig terugtrok. De boze, geïrriteerde blik op haar vaders gezicht deed haar doen beseffen dat hij dit niet leuk vond. Haar hand werd steviger vastgepakt, waarna hij zich masturbeerde. Vader werd steeds blijer, terwijl zij eigenlijk steeds verdrietiger werd. Ze kreeg de overtuiging dat ze speciaal was, wanneer ze dit deed voor vader. Ook mocht ze niks vertellend tegen moeder. Dit was iets speciaals tussen alleen hun tweeën. Die dag was hij ontzettend blij en kreeg ze veel knuffels van vader.  In het volgende regressiemoment lag zij in haar bed. 5 jaar oud. Vader kwam bij haar kijken en stopte zijn geslacht in haar mond. Ze moest bijna stikken. Vader zei wel allemaal lieve woordjes en was daarna weer heel blij. Zelf moest ze bijna stikken.

Deze vrouw had nooit haar eigen seksualiteit ontdekt. Deze was onderworpen aan haar man en die wilde ze goed als het ging 'pleasen'. Ze kreeg er veel dankbaars voor terug. Maar onderhuids deed het pijn, stikte ze bijna. Ze heeft alle 'viezigheid' aan haar vader teruggegeven. Alle viezigheid die in haar mond en vagina is gaan zitten en alle plekken waar haar vader haar gekieteld had. Ze liet de koppeling los dat seks voor de ander (haar man) was en dat zij zo 'aandacht' verdiende. Ze liet de koppeling tussen haar man en haar vader los. Ze ontdekte na enkele sessies dat ze zelf een wil had, dat ze zelf behoeftes had, maar daar voelde zij zich schuldig over. Misschien dat haar vader het wel goed had gezien dat zij op dat moment 'opgewonden' was en waren de kietelingen terecht. Ook dit leerde ze los te laten, door in te zien dat een kind van 3 of 5 jaar geen seksuele gevoelens nog heeft en dat sommige mensen haar van iets probeerde te overtuigen wat haar niet aanging, maar enkel henzelf. Ze leerde de schuld los te laten van dat haar dit overkomen was, omdat ze zwak was en goedgelovig. Ze zag in dat er mensen waren die van zwakte gebruikt maakten. 

Langzaamaan werd haar lichaam steeds meer van haar. Ze begon haar eigen seksualiteit te ontdekken en ging samen met haar man sessies doen bij een tantracoach om te leren in het moment te blijven. Haar man leerde om zijn vrouw beter aan te voelen en te begrijpen.

 

 

Seksuele problemen

Veel weerstand op sex en bij het vrijen een brandend en snijdend gevoel

Een vrouw van in de 50 wil aan haar relatie werken. Veel gaat er goed, maar op seksueel gebied ervaart zij vanaf haar 24e veel weerstand. Het doet pijn als hij bij haar binnenkomt en geeft een snijdend en brandend gevoel. Ook voelt zij zich altijd daarna een hoer. De doktoren kunnen geen aanwijsbare verklaring geven. Ook wordt ze al bang als ze haar man ziet thuis komen en weet dat hij zin heeft.

In regressie komt ze uit in een vorig leven als non. Ze is volkomen gelukkig, alles gaat goed. Ze verzorgt de moestuin en houdt van liederen zingen. Dan merkt ze op dat de andere nonnen ongerust worden. Er klinkt geluid vanaf buiten de muren en vervolgens wordt de deur geforceerd. Een groep mannen rent naar binnen en pakken wie ze te pakken kunnen krijgen. De vrouw wordt bruut vastgepakt en verkracht door een man. Tijdens haar verkrachting leert zij zich uit te schakelen, en te wachten totdat het over is. Dan voelt zij een snijdend gevoel in haar schaamstreek en beseft ze dat de man een mes in haar vagina gestoken heeft. Terwijl zij het leven uit zich voelt vloeien en stervende is, staat de man op een roept naar:”Je bent een vieze hoer!”. Met al deze laatste emoties, gevoelens en gedachten, sterft zij. Ze is 24 jaar geworden.

Ze beseft dat als haar man ‘onverwachte’ sex wilde hebben, dat zij ‘uit haar lichaam’ ging. En ze snapte nu de link tussen het heden en het verleden. Ook begreep ze dat de man die haar uitmaakte voor hoer, eigenlijk zichzelf schaamde voor zijn daad en het op haar wilde afwentelen. Doordat ze in shock was, nam haar onderbewuste deze suggestie van hem aan voor waar.

Na deze sessie voelt zij zich een stuk beter en heeft zij besloten om weer te leren genieten van haar eigen seksualiteit. Ze besluit samen om met haar man tantra te gaan doen. Enkele maanden later vertelt zij en haar man zoveel nieuwe dingen hebben geleerd en dat zij zich steeds beter en beter kan ontspannen tijdens de seks, maar belangrijker nog, dat zij meer liefde, begrip en respect voor elkaar en zichzelf heeft.

Slaapproblemen

Eindelijk haar slaapproblemen verklaard

Niet in slaap kunnen komen en anders altijd om 3.00u ‘s nachts wakker worden

Een dame van pensioengerechtigde leeftijd kon maar niet in slaap komen. Haar lichaam was op. Zo moe was ze. Als ze staand kon slapen, had ze het gedaan, maar als ze ging liggen leek haar lichaam ‘wakker’ te worden. Zelfs wanneer ze dan eindelijk, eindelijk bijna in slaap viel, merkte ze opeens dat haar lichaam in een soort shock kwam en weer wakker werd. Gek werd ze ervan. De tranen stroomden over haar gezicht. Op was ze, helemaal op. Alsof ze geen controle over haar eigen leven had. Na doorvragen bleek ook dat ze geregeld om 3.00u s’nachts op de bank beneden thee zat te drinken, wachtend totdat de slaap weer zou komen.

Grote transities houden haar uit haar slaap

In regressie ging ze terug in de tijd en kwam ze als eerste uit bij een moment dat ze 12 jaar oud was. Het was de laatste dag van de grote schoolvakantie. De dag erna zou ze naar de middelbare school gaan. En ze keek hier erg tegenop. Ze had het moment proberen te vergeten en gehoopt dat het allemaal vanzelf zou gaan op die nieuwe school met die nieuwe klasgenoten, waar ze helemaal overnieuw moest beginnen omdat weinig andere kinderen met haar mee gingen naar die nieuwe school. En diegene die meegingen had ze niet echt contact mee. En daarna is het de eerste jaren ook flink misgegaan. Het waren zware tijden waarin ze geen vriendinnen had. Eenzaam was, diep eenzaam. Elke dag leek wel 2 dagen te duren. Uiteindelijk kreeg ze in de 3e klas een vriendin, die vanuit een andere stad verhuist was. Meteen vonden ze aansluiting bij elkaar en ontstond er een vriendschap die tot op de dag van vandaag hecht is.

Gemiste kans om haar ouders te verenigen

Ze ging nog een stukje verder terug in de tijd. Ze was 4 jaar oud en ze kon niet slapen. Ze voelde zich raar. Er was ‘iets’. Er hing ‘iets’ in de lucht. Ze moest huilen. Enige momenten later kwam haar moeder haar troosten. Nu zag ze voor het eerst dat moeder had gehuild. Hiervoor zag ze enkel de eerste korte lach in haar ogen. De lach die ze altijd had wanneer haar moeder haar aankeek. Maar nu zag ze voor het eerst dat moeder gehuild had. Er was ‘iets’. En toen herinnerde zij het zich weer. 2 jaar later zijn haar ouders uit elkaar gegaan. Onbewust had ze de relatie tussen haar ouders willen redden. Als ze op ‘dat’ moment ‘iets’ had gedaan, was het goedgekomen tussen haar ouders. Dat programma (van schuld) was blijven draaien in haar. Onbewust had ze de beslissing genomen. Ik moet wakker blijven, want dan kan ik mijn ouders redden. Opeens werd alles duidelijk.

3.00u ‘s nachts werd haar dood

Veel was voor haar al duidelijk. Ze was zo blij met dit inzicht en ook het feit dat ze de schuld kon loslaten, omdat het uiteindelijk goed was gekomen. Haar moeder had een nieuwe lieve vriend gevonden en haar vader had na 2 relaties ook uiteindelijk iemand gevonden waarvan zij dacht dat die de tijd wel zou doorstaan. Maar ze bleef zitten met die 3.00u ‘s nachts. Dat vond ze wel vreemd dat dat altijd 3.00u was.

Ze ging nog verder terug in de tijd en kwam in een vorig leven terecht. Ze lag te slapen. Heerlijk te slapen. Ze had zo hard gewerkt voor haar baas en was nu zo heerlijk moe. Tot het moment dat ze wakker schrok van een hand die op haar mond werd gelegd en die hard drukte. Ze werd verkracht en vermoord. Het was 3u ‘s nachts. Onbewust nam ze op dat moment de beslissing om ‘altijd wakker te zijn rond 3.00u ‘s nachts’, want anders zou zij ‘doodgaan’. Door om 3u wakker te zijn, had zij controle over haar leven in het hier en nu, haar huidige leven. Want dit mocht nóóit meer gebeuren. Nadat ze goed besefte dat dit in haar huidige leven niet meer zou gebeuren (haar huis was meer dan goed beveiligd), kon ze dit ‘positieve toen’ wat nu negatief uitwerkte, loslaten. Ze voelde ‘het zo uit haar lichaam glijden’. Een diepe ontspanning kwam over haar heen. Ze begon te gapen. Zo moe was ze van deze reis. Zo moe omdat het allemaal nooit was gestopt. Ze wilde niets liever dan slapen. Die nacht viel ze na Goede tijden, Slechte tijden in slaap om 5 uur ‘s ochtends wakker te worden. Ze had zo genoten van de weldaad die slapen met haar deed. Met plezier was ze thee gaan drinken en gaan luisteren naar de vogels buiten. Wat was ze gelukkig dat dingen konden veranderen.

Soulmate

Niet altijd je partner

Veel mensen zijn op zoek naar hun zielenmaatje of soulmate. De verwachting is vaak dat wanneer men hun soulmate tegenkomt, dat hun hele leven ten goede verandert en al hun problemen verdwijnen met het knippen van de vingers. Helaas komen wij dit in de praktijk weinig tegen.

In de praktijk zien we vaak dat iemand juist niet kiest om met zijn soulmate een liefdesrelatie aan te gaan. Er wordt eerder gekozen voor een snellere leercurve om zodoende te groeien als ziel. De soulmate incarneert vaak in een andere relatie dan een liefdesrelatie, bijvoorbeeld als opa, moeder, tante, of als broer of zus of als beste vriend. Het belangrijkste punt is dat twee zielenmaatjes ervoor hebben gekozen om in elkaars leven te functioneren in een ondersteunende rol. Niet enkel in moeilijke tijden, maar ook in mooie tijden. Mensen die ervoor hebben gekozen om een leven te leven zonder soulmate, kiezen vaak voor een zware weg, waarin ze veel willen leren (en doorstaan). Wanneer iemand ervoor kiest om met zijn soulmate een relatie te hebben in dit leven, zien we vaak dat ze samen aan hele moeilijke thema's werken, zoals bv het verlies van een kind. Ze hebben elkaar dan nodig om uit het verlies en zware verdriet te komen.

Er zijn 3 redenen waarom iemand ervoor kiest om geen soulmate in zijn/haar leven te hebben:

 • Voor het incarneren, besluiten de zielenmaatjes om dit keer niet samen te incarneren.

 • De soulmate is maar een korte tijd iemands leven. (bv. oma overlijdt op twee-jarige leeftijd)

 • De soulmates hebben besloten om elkaar op een later tijdstip in het leven elkaar te ontmoeten. (omdat men eerst nog zelf iets wil leren of afmaken, alvorens de tijd rijp is)

soulmates.jpg

Geen soulmate? Wat nu?

Mensen die ervoor gekozen hebben om geen soulmate in dit leven te hebben, hebben vaak een zwaar pad uitgekozen. Vaak hebben ze het constante gevoel dat er iets mist in hun leven en een constant gevoel van eenzaamheid. Vaak hebben deze mensen zich dit leven ten doel gesteld om meer met zichzelf bezig te zijn, meer de focus op zichzelf te leggen ipv op een ander (omdat ze dit willen leren).

Wat kan deze therapie voor jou betekenen?

Door regressie te doen, kan zo iemand het gevoel van eenzaamheid leren los te laten, door in te gaan zien (en te ervaren) dat hun zielenmaatje er altijd is (alleen ergens anders), dat het universum er niet op uit is om hen een miserabel leven te geven en dat ze alles in zich hebben om het leven van hun dromen te leven. Middels regressie kunnen zij contact met hun soulmate maken en met hen praten, wat hen vaak enorm gerust stelt en erachter komen waarom zij ervoor gekozen hebben om elkaar dit leven niet te ontmoeten.

Stemmen horen

Wel raar of niet raar?

Iets waar niet graag over gesproken wordt, omdat het 'raar' is volgens de overgrote meerderheid van de mensen en je daar meteen jezelf mee wegzet in een hoek waar je niet wil zitten, is het "horen van stemmen die niet van jezelf zijn". Wij allemaal hebben een stem in ons hoofd en vaak meerdere. De een noemt het een gids, de ander je diepste onderbewuste. Vaak worden deze stemmen niet als hinderlijk ervaren. Wanneer het wel als hinderlijk wordt ervaren, durft men er vaak niet mee voor de dag te komen, uit angst dat men raar of psychisch gestoord genoemd zal worden. Achteraf zal blijken dat het volledig normaal is. In die zin, dat iedereen wel op enig moment van zijn leven hier last van heeft gehad. Vaak gaat het vanzelf over, maar soms duurt het 'te lang' en krijgt deze stem of deze stemmen steeds meer en meer controle over ons leven. Het is dan de logische stap om er wat aan te doen.

Stemmen uit het verleden

Vaak is het een stem van een overledene die aangehaakt is. Met andere woorden, iemand die overleden is, maar niet naar het licht gegaan is. Deze raakt verdwaald en zoekt iemand uit wiens aura 'openstaat'. Dit kan zijn door drugsgebruik, door een operatie die onder narcose wordt verricht of door een zeer traumatische ervaring, zoals incest of seksueel misbruik of doordat deze persoon hetzelfde thema in zijn/haar leven heeft. Afhankelijk wat de staat van deze overledene was (verdrietig, boos of woest), wordt er gesproken over demonen. Een demon/duivel is niets anders dan een enorm verdrietig en zielig persoon, die zoveel ellende heeft meegemaakt, dat die iemand anders pijn wil doen (zoals hem pijn is aangedaan), koste wat kost. Vaak is er maar 1 of 2 sessies nodig om deze 'duivel' te verwijderen en terug te sturen naar het licht.

Deze stem kan ook uit 'het verleden' komen, uit een vorig leven, waarin er zich een traumatische ervaring heeft afgespeeld. Wanneer bv iemand op de gefolterd wordt, terwijl er continu "je bent een heks" en "je bent niks waard", wordt geschreeuwd. Dit kan dan zo'n diepe indruk achterlaten, dat het vanzelf door het onderbewuste als 'waar' ervaren kan worden.

Een stem uit het verleden/regressie

Een man van 28 had een enorme last van een stem in zijn hoofd. Continu was die aan het praten en wilde hem begeleiden. Hijzelf was ervan overtuigd dat het zijn geleidegids was, maar de informatie die hij doorkreeg over wat te doen tijdens een beslissing, was steevast fout. Als hij linksaf ging, op aanraden van zijn gids, bleek het later toch rechts geweest te moeten zijn. 

In regressie werd hij teruggestuurd naar het moment dat deze 'gids' bij hem gekomen was. Hij was 4 jaar oud en zat in het concentratiekamp. Er was iemand in de barak die voor hem zorgde, maar het was niet zijn vader. Het was een jongeman. "Ik zal voor je zorgen, als je bij mij blijft zal je niets overkomen". Alex heette hij. Hij vertrouwde op hem, er was niemand anders dan hij. Op een dag ging hij douchen en kwam niet meer terug. De volgende dag mocht hijzelf douchen. Tijdens het sterven en uit zijn lichaam gaan, verbond deze jongeman die de dag daarvoor gestorven was, zich aan hem. Hij zou zijn belofte nakomen. In het huidige leven zag de cliënt dat hij er nog steeds was, vanaf zijn geboorte. Hij bedankte hem vanuit zijn hart en voor al zijn goede bedoelingen, maar besloot dat hun wegen zouden scheiden. Ook hij had rust nodig. Ze namen afscheid en hij zag hem naar het licht toegaan, terwijl er bij hem verdriet ontstond en hij begon te huilen. "Het lijkt net alsof ik een stukje van mijzelf verlies. Alsof ik mijn beste vriend verloren ben." Hierna voelde hij zich lichter en Alex is nooit meer teruggekeerd.

 

Lees hier verder over het gerelateerde entiteiten/geesten en hoe je ze zelf kan verwijderen

Verslavingen

regressietherapie.jpg

Het vinden van vrede

Veel mensen denken dat je verslaafd wordt als je (soft/hard) drugs gebruikt. Alcohol valt daar voor veel mensen niet onder, omdat het algemeen geaccepteerd is en men vaak zelf regelmatig drinkt (1 a 2 glazen wijn of bier per dag), maar wat niet als problematisch wordt gezien.

Mensen met een verslavingsprobleem zijn niet echt verslaafd aan de drugs (alcohol, sex, drugs) van hun keuze, maar zijn op een vrijwel niet te stoppen manier bezig met het wegblijven bij hun echte probleem. Wanneer er behoefte is aan een nieuwe dosis drugs en dit niet voorhanden is, komen er zaken naar voren als bv transpireren, onrust, diep verdriet, diepe boosheid, warrigheid en wanhoop. Vaak is dit zo'n enorm verdriet wat ze niet aankunnen. En dat is precies het probleem: men kan niet met de diepste emoties omgaan. De roes van de drugs zorgt ervoor dat ze de pijn minder of niet hoeven te voelen.

Onder het probleem van verslaving liggen vaak meerdere problemen. Zo kan de persoon enorm gekwetst en afgewezen zijn in hun jeugd (verwaarloosd en/of misbruikt), hebben ze moeite om in het leven van alledag hun draai te vinden en weten ze niet goed wat ze eigenlijk willen en kunnen in dit leven. Ook kan men hypergevoelig of -sensitief zijn, waardoor de hele wereld (en het daarbij gepaarde verdriet) bij hen binnenkomt. De zintuigen worden overladen en daarom zoeken ze iets wat hen ontlaadt. Drugs kan hen daarbij helpen.

De focus in de therapie ligt dan ook niet op de verslaving, maar op de onderliggende zaken. Wanneer men met het diepste verdriet heeft gewerkt en dit meer en meer een plaatsje heeft gegeven, komt er vanzelf een steeds mindere behoefte om te 'ontsnappen'. Iemand krijgt dan op een bepaald moment de wil en de overtuiging om in de nieuwe wereld zonder de verslaving te leven, omdat men nu de tools heeft om met de moeilijkheden van alledag om te gaan. Vaak zijn wij als mens er op gefocust dat het probleem per direct stopt. Stopt het niet, dan geven we alle hoop op op een nieuwe toekomst en kiezen we vaak weer voor hetzelfde om dit verdriet te stoppen.

 

“Rage” en “Vage” klachten en problemen

Eindelijk een verklaring voor waarom jij er last van hebt

Vaak duurt het een tijd voordat iemand naar buiten komt met zijn “vage” of “rare” klacht, omdat men het vaak niet aankan dat andere mensen hen een bepaalde hoek willen induwen met het probleem. Echter, wanneer mensen verder kijken, wordt ingezien dat alle klachten en problemen ooit ergens begonnen zijn en dat alle klachten, hoe raar, vaag of onbegrijpelijk, eigenlijk heel logisch zijn. Echter, veel mensen hebben niet de tijd of de zin om zichzelf hierin te onderwijzen. Heb je zelf een vage of rare klacht? Blijf er niet mee zitten, uiteindelijk is alles volkomen logisch. Lees hieronder over ervaringen van mensen met vage en rare klachten en waar het vandaan bleek te komen.

Ervaringen van mensen met vage en rare klachten

Een vrouw had iedere keer wanneer ze een man leuk vond en wanneer ze in een leuk gesprek stond, een rare sensatie in haar rechterenkel. Ook wanneer ze dan stond te praten met een leuke man, kwamen er gedachten boven “Ik ga straks hard op mijn bek.” In een vorig leven stond zij met een zwarte jonge slaaf te praten voor wie ze gevoelens koesterde. Zelf was ze een slavin, die net verkocht was. Tijdens het gesprek werd er aan haar enkelband getrokken en viel ze, waarna ze door de opzichter van haar nieuwe eigenaar op een kar geladen werd.

de-top-bereiken-van-je-doel.gif

Een man was op zoek naar een vrouw, een partner, maar tijdens het daten, wanneer het te leuk begon te worden, merkte hij dat hij botter werd en antwoorden begon te geven die niet van hem leken te zijn. In een vorig leven was hij de liefde van zijn leven tegengekomen, om haar 2 dagen later dood in bed aan te treffen. Hierna was zijn leven ‘over en voorbij’.

Een jongedame wilde heel graag op het podium staan in grote theaterstukken. Alles had ze ervoor over, nu speelde ze alle kleine rollen die haar werden aangeboden. Vele rollen kreeg ze aangeboden en ze was altijd heel communicatief en reageerde altijd direct op een vraag of aanvraag. Maar wanneer het rollen waren die ze echt wilde spelen, of een hoofdpersoon uit het stuk betrof, reageerde ze opeens niet meer of te laat. Ze begreep er niks van. Alles alles dan opeens traag werd en het haar maar niet lukte om meteen te reageren. In een vorig leven had zij de rol van haar leven, waarna ze haar vrienden verloor, haar familie, door de rol die ze speelde. Haar relatie ging hier ook door uit en ze kreeg heel veel roem en een heel ongelukkig, eenzaam leven.

Een man had een stem in zijn hoofd, waarvan hij dacht dat het een geleidegids was. Deze fluisterde hem in wat hij moest doen, welke weg hij moest kiezen, welke producten, etc. En iedere keer was het verkeerd, leidde het hem de verkeerde weg in. In een vorig leven bleek dat deze ‘geleidegids’ geen geleidegids was, maar iemand die hem wilde helpen in het concentratiekamp, wat niet lukte. Hij had zichzelf beloofd om hem de volgende keer wel te helpen, vandaar dat hij nu weer bij de man was. Na het loslaten van de geleidegids, kon hij zijn eigen intuïtie weer volgen.

Een vrouw maakte altijd precies vier keer haar aanrecht schoon. In een vorig leven bleek zij de opdracht te hebben gekregen dat ze iets moest schoonmaken en dat het eruit moest zien alsof het vier keer schoongemaakt was. Ze had het twee keer gedaan en kreeg ontslag, waarna ze stierf van de honger. Om te blijven ‘leven’, moest ze het vier keer doen.


Waarom gebeurt mij dit (altijd)?

voorbeeld regressie reincarnatie noordwijk katwijk voorhout noordwijkerhout.jpg

Antwoorden vinden op je vragen

“Waarom gebeurt of overkomt mij dit (altijd)?”, is vaak een van de belangrijkste vragen waar iemand voor in therapie gaat. Iemand die een ernstige ziekte krijgt en mogelijk daarmee de dood in de ogen kijkt of iemand die al meerdere keren in zijn leven beroofd is, zal eerder met deze vraag geconfronteerd worden dan iemand die zijn hand breekt. Wanneer deze vraag zich in jouw leven aandient, kan het erg fijn zijn en je een hoop rust geven wanneer je daar antwoord op krijgt.

De verklaring ligt in het verleden

Wanneer het je bijvoorbeeld maar niet lukt om een baan te blijven houden, je iedere keer de 'verkeerde' partner tegenkomt of dat je van het ene ongeluk in het andere overgaat, ligt er eigenlijk altijd een verklaring ergens in het verleden: Een blokkade wat nog niet opgelost is en waar je in het hier en nu iedere keer mee geconfronteerd wordt, totdat het opgelost wordt. "Je oude ik (aannames, programma's, zelfsabotage en strategieën) zit je ik van het hier en nu in de weg". Regressie is dan bij uitstek een uitstekend middel om daar achter te komen en het te veranderen. De schuld die vaak bij de ander is gelegd (bv. "zij hebben mij dit aangedaan"), zal veranderen naar blijdschap over het feit dat je zelf kan aantrekken wat je wil in dit leven ipv dat je je altijd moet wapenen tegen zaken die je niet meer wil. Immers, jij bent het die controle heeft over je eigen leven en jouw reactie op de gebeurtenissen in je leven.

Zelfliefde, zelfvergeving en vergeving is de sleutel

Iemand die bijvoorbeeld al in zijn huidige leven meerdere keren overvallen is door criminelen en enkel en alleen hen de schuld geeft en de maatschappij ("die criminelen krijgen veel te lage straffen en daar moet ik voor boeten), ervaart in een vorig leven vaak zelf de rol als crimineel. Vanuit de ogen van de crimineel zal hij zijn eigen leven gade slaan en achter nieuwe inzichten komen. Zo kan hij dan op een diep niveau begrijpen dat deze criminelen niks hebben, geen liefde hebben gehad, veel pijn en verdriet hebben en jaloers zijn op mensen die dat wel allemaal hebben. Mogelijk ook dat hij ervaart dat hij zich helemaal niet verbonden voelde met wie hij beroofde en wat die persoon allemaal daarna moest doorstaan. Vaak is de les dan geleerd en snapt hij de criminelen die het iedere keer op hem hadden gemunt. Hij komt dan ook vaak op het punt van vergeving en zelfvergeving, en van naastenliefde en zelfliefde, wat ervoor zorgt dat de blokkade opgeheven wordt en hij die ervaring niet meer hoeft 'aan te trekken', omdat de les geleerd is. 

Wat er hier vaak na gebeurt, is dat er dan zoveel kwartjes tegelijk binnen te vallen, waardoor het lijkt alsof de schellen van de ogen zijn afgevallen en iemand 'herboren' is. Ze hervinden een enthousiasme in hoe het universum werkt en kijken volledig anders tegen zaken, ‘karma’ en zichzelf aan. Vaak is dit het startpunt voor iemand om volledig controle over zijn eigen leven te krijgen en uit alle slachtofferrollen te stappen, die hem daarvoor gevangen hielden.  

Worst case scenario

Wellicht zou regressie geen verandering meer kunnen aanbrengen in je situatie (wanneer je bijvoorbeeld uitbehandeld bent door de doktoren), maar wel verandering in de beleving van het hier en nu en waar je (uiteindelijk) naartoe gaat. Mensen die uitbehandeld zijn, ervaren vaak dat ze nog heel veel boosheid, pijn, verdriet en onbegrip kunnen 'opruimen', waardoor ze uit die draaicirkel komen en vrede in en om zich heen vinden. Het ervaren van een eerdere sterfervaring in een vorig leven en het daarna binnentreden en ervaren van 'de hemel' of het hiernamaals, en hoe het daar aan toe gaat, kan iemand zoveel rust geven, wat vrijwel geen enkele andere therapie hen kan bieden. 

Waarom kom ik maar niet van die klacht af?

Voor sommige mensen is het bijna een levenstaak geworden om van hun klacht af te komen. Iedere keer komen de symptomen van het probleem terug of er blijft altijd een restje zitten. Het probleem heeft hen in hun zoektocht van therapie naar therapie gebracht. Vergeten wordt vaak dat deze zoektocht positief is geweest en hen langs heel veel aspecten van zichzelf heeft gevoerd. Maar aan elke zoektocht moet toch een keer een goed einde komen? 

Moeilijk gezegd verdwijnt het probleem pas als het volledig geneutraliseerd is, volledig 'gezuiverd' is, wanneer alle weerstand weggenomen is of wanneer het voor je begint te werken ipv tegen je werkt. Of anders gezegd: wanneer je verbonden raakt met de andere kant van het probleem. En dat is vaak waar de restjes blijven zitten, waardoor er niet volledig geheeld is. Immers, het onderbewust is zo gewend geraakt aan 'ziek' zijn dat, dat het onderbewuste zich niet meer kan verbinden met een 'gezond' leven. En die mindset is het allerbelangrijkste en komen in veel therapieën niet aan bod. Veel therapeuten en psychologen blijven zich focussen op de ziekte. Kort gezegd komen ze niet verder dan de ziekte te behandelen met hoop op beter resultaat of dat de psyche of het lichaam ‘uit zichzelf’ het weer gaat doen of overnemen. Vaak zien we kleine verschuivingen omdat het echte geloof dat men weer gezond kan en mag zijn niet aanwezig is.

Voor mij is (de techniek die ik gebruik met) regressie- en reïncarnatietherapie een prachtige manier om je onderbewuste weer volledig wakker en bewust te maken van je natuurlijke staat van gezond zijn. Want hoe gek het ook klinkt: je natuurlijke staat is gezond zijn. Je moet je er alleen even weer aan herinnerd worden.


Mentaal

Een klacht kan zich op mentaal vlak nestelen. Je moet hierbij denken aan gedachten die weerstand oproepen of die saboteren, zoals:”Het zal wel weer terug komen”. “Ik kom er toch nooit vanaf.” Of zelfs:”Wie ben ik zonder mijn klacht?”


Emotioneel

Vaak durven we of gaan we niet tot het diepste punt van onze emotie. De ziel doet er dan wat langer over om op dat punt te komen. Het neemt als het ware een aanloopje om de grote sprong te wagen of het werkt netjes de dichtstbijzijnde lagen af.

 


Lichamelijk

Soms blijven mensen op afstand van hun lichaam. Zo kan iemand die al heel lang last heeft van zijn been, het hebben over 'dat been', waarmee ze het op onbewust op afstand plaatsen. Het been hoort dan niet volledig bij het lichaam. Het volledig integreren van het been in het zijn zorgt er dan voor dat het been weer volledig deel uitmaakt van het lichaam en automatisch (zonder er actief mee bezig te zijn) zijn functie kan vervullen.

Bij veel mensen zit er in hun onderbewuste dat als er een lichamelijk probleem is, dat dit lichamelijk (of op een fysieke wijze) geheeld dient te worden. Vaak is het dan goed om hiervoor meer lichaamsgerichte therapie te doen of bv een orthomoleculaire therapie. Doordat het onderbewuste hierin gelooft, zal het helingsproces sneller op gang komen en zijn werk doen.


Spiritueel

Vaak blijven er ook restjes zitten op het gebied van het geloof "Ik geloof niet dat je weer volledig kan herstellen" of het jezelf gunnen "Ik mag niet volledig gezond zijn" of "Ik moet eerst nog boete doen". Wanneer dit niet hersteld is en op de automatische piloot gaat, blijft er altijd een open einde. Anders gezegd is de diep positieve boodschap die in de klacht lag nog niet volledig geïntegreerd.

Reïncarnatietherapie onderscheidt zich van andere therapieën, omdat het alles inzichtelijk kan maken wat met het probleem te maken heeft. Zo kan 'niet gezond mogen zijn', zijn oorsprong hebben in een ver verleden, waarin iemand op een bepaald punt in zijn/haar leven de beslissing nam om niet meer gezond te mogen zijn.

Vervloekingen

Soms krijgen mensen het gevoel dat zij vervloekt zijn, dat er iets met hen is, waardoor er altijd nare dingen in hun leven gebeuren. Iedere keer krijgt iemand een ongeluk met de fiets. Of iedere keer als iemand dan eindelijk de man van zijn/haar leven ontmoet gaat er wel ‘iets’ fout. Alsof je de klok erop gelijk kunt zetten. Alsof de duvel ermee speelt. Vaak noemen ze het in eerste instantie geen vervloeking, maar gewoon ‘pech’ of ‘ongeluk’.

Een vervloeking is niet anders dan een ingeving van binnen of van buiten die volledig overgenomen is door het onderbewuste. Met andere woorden, de ingeving is door alle kritische barrières geslopen en als waar geaccepteerd. “Ik krijg nooit een vriendin’ wordt letterlijk door het onderbewuste overgenomen en wanneer iemand leuk contact heeft met een dame, gebeurt er altijd wel iets waardoor er geen relatie meer inzit. ‘Alsof de duvel ermee speelt’.

Deze ingeving of overtuiging eigenlijk kan zelf gefabriceerd zijn als een soort conclusie op een ervaring. Maar het kan ook door druk van buitenaf binnenkomen, door bv groepsdruk of doordat iemand autoriteit over de persoon heeft (vader, moeder, werkgever). Wanneer iemand niet gelooft dat hij hierin zelf een zegje heeft, wordt de suggestie overgenomen en dus als waar geaccepteerd. Sommige mensen ervaren dit letterlijk als ‘overgenomen’ worden. Uiteindelijk kan je nooit en te nimmer volledig ‘overgenomen’ worden. Je gelooft er alleen zo stellig in dat het je niet lukt om het te veranderen of los te laten.

In veel culturen zijn voodoo en bezweringen heel normaal en groeien kinderen hiermee op. Wanneer het ‘gewone’ niet werkt, kies men voor ‘niet-gewone’/occulte maatregelen. Men zoekt vaak dan naar de beste of meest machtige voodoo priester of priesteres die er is. Daarmee overtuigen zij zichzelf ook meteen van het feit dat degene bij wie ze komen ook dat is wat zij denken: Machtig. Ook wanneer je wijs is gemaakt dat degene die de voodoo heeft uitgesproken een van de machtigste voodoo priesters is, is het proces om de ‘vloek’ te verbreken heel simpel. Alles wat iemand hoeft te doen is het aan te kijken en in te zien dat het werkt op angst. Daarna vervliegt de vervloeking in enkele seconden.

Regressietherapie rekent af met nare overtuigingen en vervloekingen

Door middel van regressietherapie sporen we die overtuigingen op en gaan naar het precieze moment dat deze overtuiging geaccepteerd werd. Dit kan in de praktijk overal zijn, de jeugd, tijdens de geboorte of zwangerschap, of zelfs verder terug… Door het daar te veranderen en het anders te laten verlopen, laat het onderbewuste de overtuiging los en neemt een nieuwe overtuiging over. Hierdoor komt de versnelling weer in zijn vooruit te staan en gaan dingen weer vóór iemand werken.

Stalking

To stalk or not to stalk

Vele mensen schamen zich ervoor dat ze deze gevoelens hebben of hebben gehad. Vrijwel iedereen doet het in meer of mindere mate. Zo kijken veel mensen weleens op Facebook bij anderen, ex-en of oud klasgenoten en soms kijken mensen weleens vaker en langer naar een bepaald persoon. En soms kan het zo zijn dat we met iemand op een of andere manier een bepaalde ‘relatie’ hebben, waar heel veel aandacht naar uit gaat.

Jongeman die zijn ex stalkte

Een jongeman had een relatie gehad met een vrouw die hij op een bepaald moment, op het laatst in de relatie, verdacht van vreemdgaan. Hij was er heilig van overtuigd dat de reden voor het beëindigen van hun relatie (door haar) een andere man was, hoewel zij in alle toonaarden had ontkend. Hij kreeg op het laatst van hun relatie ook de gedachte dat zij gewoon een ‘vieze hoer’ was, die maar met jan en alleman neukte. Het mysterie liet hem maar niet los, het maakte hem gek. Sms’jes en appjes stuurde hij continu naar haar, waarin hij haar continu vroeg om eerlijk toe te geven dat zij verliefd was op een ander, of dat er een ander in het spel was, zodat hij rust zou krijgen en verder met zijn leven kon. Hij had er zo’n hartenpijn en steken in zijn hart van gekregen. In het weekend zette hij zijn wekker om 12 uur ‘s avonds om vervolgens in zijn auto te stappen en naar haar huis te rijden om te kunnen zien of de lichten nog branden. Of de lichten wel of niet brandden, hij was er heilig van overtuigd dat er iemand bij haar was. Hij probeerde door de gordijnen schaduwen te herkennen, maar hij kwam nooit tot meer dan 1 schaduw. Misschien was die geheime relatie wel over, of was ze klaar met neuken, maar het was zo klaar als een klontje dat het gebeurd was.

Het begon allemaal (verkeerd) in een Christelijke kostschool

In regressie ging hij rechtstreeks terug naar een vorig leven. Hij kwam uit bij een Christelijke kostschool, waar hij met een oudere man alleen in een kamer was. Hij was 12 jaar oud en deze man was de belangrijkste man van school. Zijn ouders hadden hem naar deze school gestuurd, trots als ze waren, hopende dat hun zoon later het evangelie zou verkondigen en de armen en zieken zou helpen in God’s naam. Zijn ouders hadden hem geïnstrueerd om deze man volledig te vertrouwen en te volgen. Hij zou hem een man van God maken. Maar hij was nu bang op een of andere manier. De sfeer was anders en ook wel weer speciaal. De man in zijn zwarte habijt vertelde hem dat hij speciaal was en dat hij God’s liefde aan hem wilde geven. Hij stelde ook allerlei vragen over of hij weleens met zichzelf speelde. Dat dat deed hij niet. De man zou het hem uitleggen en laten zien. Eigenlijk wilde hij het helemaal niet. Het was vreemd en toch vond hij het ergens fijn, omdat hij speciaal gevonden werd en zijn lichaam er soms prettig op reageerde. Het was toch een fijn gevoel wat hij nog niet kende.

De liefde ontdekken en gelijk alles kwijtraken

Een paar jaar gingen zo verder. Hij dacht dat het erbij hoorde. En het samenzijn met deze man verlichtte soms de eenzaamheid die hij continu voelde, omdat hij nooit contact had met zijn ouders. Tot het moment dat hij niet meer geroepen werd voor de speciale bijeenkomsten. Na een paar weken, was zijn koffer gepakt en moest hij de school verlaten, omdat hij gezondigd had. Totaal verbouwereerd was hij. Nog maar 16 jaar oud. Hij snapte niks meer van de wereld en hij had niet genoeg geld om naar zijn ouderlijk huis te reizen. Hij reisde dus, in totale shock, verdriet en afwezigheid, naar het dichtstbijzijnde stadje. Daar vond hij een kamer boven een kroeg. In de kroeg kwam er een meisje naar hem toe. Wat een mooi meisje! En wat was ze lief! Het leek wel alsof ze hem kende en door hem heen kon kijken. Hij dronk bier en werd al gauw dronken, waarna zij hem naar boven bracht, zodat hij kon gaan slapen. Ze zei lieve dingen en zei dat ze samen met hem weg wilde gaan van dit stadje. Zij sliep ook in de kroeg. Wat was hij blij, hij vond eindelijk aansluiting in zijn leven. Eindelijk verbinding met iemand die eerlijk en lief was! Die avond werd hij wakker van het geluid in de kroeg. Hij stapte zijn kamer uit om te kijken of zij er nog was in de kroeg, maar hij kon haar niet vinden. Wel hoorde hij geluiden uit haar kamer, gegiegel, rare geluiden die hij niet herkende. In een reflex deed hij de deur open, wellicht was ze alleen en in zichzelf aan het lachen. Bij het opendoen, zag hij dat er een man bovenop haar lag. Ze hadden het beide naar hun zin. Geschrokken veerde de man op en rende op hem af. Het meisje keek ook geschrokken. De jongen kreeg er nog net uit:”Wat ben jij aan het doen?”, toen hij een mes in zijn hartstreek kreeg. Daarna werd alles stil.

Inzicht in eigen gedrag

Hij besefte dat deze ervaring zich nog doorspeelde in het dagelijks leven. Dat hij eigenlijk zoveel pijn had, dat deze verbinding tot stilstand kwam. Haar beslissing leek in dit huidige leven uit het niets te komen, wat hem enorm triggerde in onverwerkte emoties uit een vorig leven. Hij voelde zich weer ‘zomaar’ zonder reden aan de kant gezet. Niemand hield rekening met hem, niemand vertelde hem de waarheid (dat ze een prostituee was omdat dit de enige manier was om geld te verdienen), men was alleen maar met zichzelf bezig en daarbij werden grove leugens niet geschuwd. Hij kon zich nu nog beter herinneren hoeveel pijn het hem deed, toen zijn alcoholistische vader hem het huis had uitgeschopt op zijn 16e, omdat hij een nieuwe vriendin kreeg.

Hij kon zichzelf nu ook van een afstandje bekijken, vanuit de ogen van zijn ex en haar invoelen. Ze vond zijn pijn te moeilijk en zelf zat ze ook nog met een hoop onverwerkte emoties. Ze had het gevoel er helemaal niet voor hem te kunnen zijn, hoe ze haar best ook deed. Dit zorgde ervoor dat zij zich slechter en slechter ging voelen over zichzelf en de relatie. Ze wilde hem ook niets beloven wat ze misschien niet zou kunnen waarmaken. Hij zag dit in en zag haar liefde voor hem, hoewel het een ander soort liefde was. Van ziel tot ziel. Zij wist dat zij niet voor elkaar bestemd waren. Hij bedankte haar, omhelsde haar en bood haar haar excuses aan. Zij bood haar excuses aan en beide wensten elkaar een fantastische leven met een fantastische partner.

Meteen was zijn dwangmatige handelen om het mysterie op te lossen weg. Zijn gedachten dat het toch een ‘vieze hoer’ was en alle andere gevoelens en gedachten, verdwenen als sneeuw voor de zon. Wat was hij opgelucht! Een paar weken later was hij iemand tegengekomen met wie hij nu een relatie had. En hij kon alles met haar bespreken, zijn jeugd, zijn voorgaande relatie, waarin hij haar stalkte en dacht het een hoer was. Ook zij had het nodige meegemaakt en ‘rare dingen’ gedaan of ondoordachte beslissingen gemaakt. Maar als hij naar haar keek, zag hij iets anders, en dat was iemand die eerlijk was, open was en hem zeg en respecteerde. Hoe mooi kon het leven verlopen.

Zit je zelf in een ervaring waarin je jezelf niet kan stoppen? Waarin je je ex of iemand anders stalkt, omdat je iets te weten wil komen, achter iets wil komen, of omdat je ‘iets’ terug wilt, wat je kwijt bent? Met regressietherapie ga je naar de oorzaak, zodat je al deze energie kan vrijmaken en in kan gaan zetten voor dingen die voor je werken in plaats van tegen je werken.

Zich van lichaam vervreemd voelen

“Andere mensen nemen beslissingen voor mij”

Een man van 50 had zijn hele leven er last van dat er beslissingen voor hem genomen werden, dat hij in dingen ‘geluld’ werd door andere en dat hij geen echt contact met zijn lichaam had rond zijn 24e. Ook voelde hij zich niet ‘sterk staan’ in zijn relatie.

Oorzaak probleem in huidige leven

In het huidige leven ervoer hij een ervaring met zijn ex vriendin, die hem beloog en bedroog, en hem gevangen hield in een ‘my way or the highway’ relatie. Wanneer hij hier niet in mee wilde gaan, “hield hij dus niet echt van haar en was hij dus eigenlijk al die tijd een leugenaar.”, wat ze hem vrijwel dagelijks op een bijna maniakale wijze inpeperde. Dit had hij zo vaak gehoord dat het ‘in’ hem was gaan zitten.

Oorzaak probleem in vorige leven

Nog verder terug kwam hij in een vorig leven waarin hij soldaat in een concentratiekamp was. Hij was een jonge Duitser en wilde hier helemaal niet zijn. Hij had niks met Hitler en geloofde in niks van wat hij zei. Immers, hij had om hem heen gezien hoe mensen waren veranderd, harder geworden, bozer geworden, haatdragender geworden. Met zijn geweer om zijn schouder stond hij buiten het kamp te kijken naar Joodse mannen die hun handen door het gaas staken. “Geef ons eten”. “Geef ons eten.” Naast hem hoorde hij andere soldaten lachen en neerkijken op de gevangen Joden. Tussen de Joden sprong er een iemand uit. Deze Jood keek hem recht aan en lachte. Hij zag bij de Duitse jongen angst in zijn ogen en dat hij machteloos was. Weken gingen er voorbij en hij had met niemand contact in deze hel. Elke dag was een hel. Elke dag was alles wat hij deed een verschrikking. Wat er uit zijn mond kwam, was niet echt en hij voelde zich steeds meer een geest worden, als hij geen contact meer had met zijn lichaam. ‘s Avonds zat hij in de kantine wezenloos voor zich uit te kijken en probeerde op de juiste momenten zich aan te passen aan de omstandigheden. Het volgende moment zit hij op zijn knieën en wordt hij vermoordt door Poolse soldaten. Eerst wordt hij vernederd. Hij verzet zich niet, bij het zien van het overtal aan soldaten en omdat hij inzag dat zijn gesmeek niet werkte. Gehoorzaam gaat hij op zijn knieën zitten, waarna hij een nekschot krijgt. Hij was 24 jaar.

Meer jezelf mogen zijn

De man ziet in dat hij alles maar laat gebeuren in zijn leven en dat hij alleen maar toekijkt, ook in de relatie met zijn ex-vriendin. Hij had altijd het gevoel dat als hij echt zou zeggen wat hij dacht en voelde dat er ‘oorlog’ zou uitbreken en dat hij dan ‘kapot zou gaan’. Hij besefte dat die diepe emotie die hij continu voelde met deze ervaringen te maken hadden en dat die ervaringen hem juist wilde leren dat hij meer zichzelf mag en juist móet zijn, meer ruimte mag innemen, meer uitspreken wat hij vindt, zodat hij niet meer in een of andere ‘hel’ of ‘gevangenis’ terecht komt. Het ‘gevaar’ dat het (de oorlog) weer zou gebeuren, waardoor hij in hetzelfde zou komen, was weg. Hij besefte dat hij ‘vrij’ was en huilde.

Zelfmoordgedachten

dali painting.jpg

Mensen lopen er niet graag te koop mee, wanneer ze zelfmoordgedachten hebben. Het vertellen aan de omgeving resulteert vaak in goedbedoeld advies of mooie oneliners. In het ergste geval geeft iemand, door openheid van zaken te geven, zijn controle weg over zijn leven: de omgeving houdt hen nauwlettend in de gaten op mogelijk iets wat op zelfmoord zou kunnen uitlopen. Iets wat eerst zich binnenin afspeelde, begint nu opeens ook buiten rondom afgespeeld.

Steeds frequenter en langduriger

Zelfmoordgedachten kunnen heel kort zijn, in de trant van:”Ik heb er geen zin meer in, van mij hoeft het leven niet meer, ik ben er zo klaar mee, etc.” Zelfmoordgedachten kunnen ook vaker achter elkaar heel kort zijn, zoals:”Als mij dit weer niet lukt, ben ik echt mislukt en dan hou ik ermee op.” Zwaarder wordt het als dit op meerdere vlakken begint te spelen. Vaak weet de persoon zelf niet meer dan waardoor de depressie komt of waar het ‘gat’ nu zit.

Waar komen ze vandaan?

Regressietherapie kan heel snel werken voor iemand die met zelfmoordgedachten rondloopt. Veel zware ladingen kunnen in enkele sessies al verdwijnen. Vele inzichten kunnen er verkregen worden. In de praktijk komen onderstaande zaken geregeld voor bij iemand met deze gedachten:

 • Entiteiten die niet overgegaan zijn en zijn blijven hangen bij iemand/Deelpersoonlijkheden of losse ervaringen in het leven waarin enorm veel boosheid of verdriet is geweest wat nog niet is opgelost, vrede mee gemaakt is.

 • Veel somberheid, depressieve gevoelens in de familie.

 • Tijdens de conceptie, via vader en/of moeder

 • Tijdens de zwangerschap, via moeder

 • Tijdens de jeugd

 • In de voorouderlijke lijn speelt het ook een thema/in vorige levens zijn er meerdere levens afgesloten, waarin men niet het leven kon leiden wat men voor ogen had.

 • Uit de voorouderlijke lijn/vorige levens zijn er overtuigingen meegenomen, die te maken hebben met bv. 'Het heeft allemaal geen zin meer’ of ‘Niemand zit op mij te wachten, wat voeg ik nou toe aan het leven?’.

Zelfliefdegedachten

Het punt waarop het wat moeilijker kan worden is het punt wat te doen als de focus niet meer op ‘de dood’ ligt. Daarin kan het mogelijk belangrijk zijn om therapie te volgen die te maken hebben met het verbinden met de nieuwe persoon in de toekomst. Wat zou deze persoon doen als die zou kunnen en mogen doen wat hij/zij zou willen? Vaak zit er in iemand die rondliep met zelfmoordgedachten iemand die weer andere mensen met deze thematiek kan helpen, o.a. doordat ze de juiste snaar weten te raken bij de ander of dat ze gelijk vertrouwen opwekken bij de ander.

Vaak zit er juist iemand ‘onder’ de zelfmoordgedachten die juist heel sterk van het leven houdt en naar het leven verlangt. Vaak is de intensiteit en de hoeveelheid leven die men voorgeschoteld krijgt iets teveel van het goede om goed doorleefd te worden.