De therapie

Wat is regressietherapie en reïncarnatietherapie en hoe werkt het?

Terug naar de oorsprong van je probleem

Heel-je-probleem-begin-bij-de-wortel.jpg

In deze therapie gaan wij er vanuit dat alle problemen, op welk gebied dan ook, ooit ergens in het verleden tijdens een ervaring ontstaan zijn of de optelsom zijn van meerdere ervaringen en dat deze op mentaal, emotioneel, lichamelijk en/of spiritueel niveau voor blokkades zorgen.

Door terug te gaan in de tijd naar de absolute oorsprong en de kern van het probleem kan je inzicht en overzicht krijgen hoe een bepaalde ervaring of bepaalde ervaringen bijgedragen hebben tot waar jij nu mee zit. Met regressietherapie (regressie betekent terug gaan) kan je zelfs tot het moment van conceptie terug gaan, waar het eerste zaadje al gelegd kan zijn voor jouw latere probleem. Met reïncarnatietherapie ga je zelfs verder terug in de tijd (voor het moment van jouw conceptie), verder en verder naar de bron van waaruit jij ontstaan bent. Vaak krijg je hierdoor meer inzichten in de ‘waarom’ vraag van je probleem en in jouw eigen unieke codering van jouw leven en de ervaringen en lessen daarin. Dit is het enige significante verschil tussen regressietherapie en reïncarnatietherapie.

Kort gezegd ga je met deze therapie terug in de tijd om blokkades te helen, zodat je er in het hier en nu geen last meer van hebt en je toekomst helderder/mooier of goed wordt.

Wanneer je niet gelooft in vorige levens (reïncarnatie) kom je, afhankelijk van het probleem, uit bij je voorouderlijke lijn, waar ervaringen die onaf zijn en voor verdriet of zelfhaat zorgden, net zo gemakkelijk in de genen en het DNA doorgegeven kunnen worden als bijvoorbeeld de talenten. Met vorige levens kom je altijd uit bij jezelf. Maar uiteindelijk draait het altijd bij eenieder om de uiteindelijke keuze: Wil ik het houden of niet? Wil ik een andere keuze in mijn leven maken dan mijn voorouders of mijn vorige levens? Wil ik het veranderen of niet? Uiteindelijk kom je bij precies dezelfde keuzes en (vrijwel) precies dezelfde inzichten uit: dit leven gaat over jou en hoe jij het wil leven.

Het gebruik van trance om toegang te krijgen tot je onderbewuste

In beide therapievormen wordt er gebruik gemaakt van trance (waar hypnotherapeuten ook vaak mee werken), een toestand die vergelijkbaar is met wanneer je bijvoorbeeld helemaal in een boek zit en je vrijwel niet meer bewust bent van de tijd en de omgeving. Tijdens deze trancestaat wordt het onderbewuste toegankelijk en ontvankelijk voor het probleem én de oplossing, dit in tegenstelling tot onze dagelijkse 'wakkere' bewustzijn. Hierdoor kan je veel beter waarnemen wat er allemaal in je veranderde door de ervaring en waar het vast is gaan zitten of voor problemen blijft zorgen.
Hoe gaat een therapiesessie en wat kan je verwachten?

Volledig bewust worden hoe en waar een probleem zich vast heeft gezet

Tijdens een herbeleving van het probleem of het trauma kan de cliënt moment voor moment bewust inzien en ervaren wat er allemaal gebeurt voor, tijdens en na het beleven van het probleem of trauma. Anders gezegd zou je kunnen zeggen dat je je probleem in 4D(imensionaal) bekijkt: mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel én dus oplost.

Soms worden nadelige besluiten voor iemand zelf in een split second besloten. Zo kan iemand in een split second een beslissing nemen om bijvoorbeeld geen verbinding meer te voelen met een bepaald lichaamsdeel of een overtuiging in zichzelf installeren die zegt:”Ik moet hier altijd voor blijven boeten, ik mag nooit meer rijk zijn of fijne relaties hebben.” En omdat het vaak zo snel gaat, zijn mensen zich er vaak later helemaal niet meer bewust van. Echter, het ‘programma’ wat ze geïnstalleerd hebben in hun onderbewuste blijft het gewoon draaien. Regressie- en reïncarnatietherapie spoort al deze programma’s, die de cliënt niet helpen of saboteren, op. En doordat de cliënt bewust wordt van wat het probleem of het trauma veroorzaakte, kan men opnieuw, bewust, een keuze maken om het anders te doen. Sommige mensen zeggen weleens:”Nu voelt het echt alsof die ervaring voorbij is.” Het mooie van deze therapie is dat je zelf de antwoorden en inzichten krijgt in plaats van dat ze van buitenaf aangedragen of opgedrongen worden. Wat een mooi begin om volledig op jezelf te kunnen vertrouwen en te bouwen! Lees het verhaal van een jongen met onverklaarbare lichaamspijnen die in split second kwamen. Of kijk bij voorbeelden

Voor wie is regressie- en reïncarnatietherapie geschikt?

Deze therapie is voor iedereen geschikt die zelfverantwoordelijk en van zichzelf bewust is. De reis die je in jezelf gaat maken, is een reis naar de kern van wie je echt bent, onder alle strategieën en maskers door, om weer te worden wie je echt bent: de kapitein van jouw leven en hartsverlangens.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met andere therapieën?

Veel reguliere therapeuten, coaches en psychologen werken juist met de wakkere (bewuste) staat en vaak enkel maar op 1 of 2 vlakken (mentaal, emotioneel en/of lichamelijk). Tevens worden veel oplossingen juist van buitenaf (door de psycholoog, coach of therapeut in kwestie) aangedragen en soms zelfs opgedrongen. Met regressie- en reïncarnatietherapie komen de oplossingen volledig en vaak heel gemakkelijk uit de cliënt zelf.

Hypnotherapie: Deze therapie gebruikt een dieper niveau van trance, zodat het onderbewuste gemakkelijker opnieuw geprogrammeerd kan worden. Het is dan ook een korte en krachtige therapievorm. Hier ligt dan ook de grootste focus van hypnotherapie. Vaak is hypnotherapie enorm geschikt voor mensen die net dat ene zetje nodig hebben of die willen ervaren wat voor een weldaad de hypnotische staat van zijn voor hen kan betekenen. Zelfs Edwin Selij, die baanbrekend werk verricht op het gebied van hypnose en hypnotherapie en een fántastisch boek heeft geschreven ‘Breek je vrij’, raadt aan om, wanneer al het andere niet werkt, reïncarnatietherapie te doen, zodat iemand het probleem echt in de oorsprong en de kern heelt. Het voordeel van regressie- en reïncarnatietherapie is dat het eerst alle blokkades opspoort, waarna aan het einde met de herprogrammering c.q. heling wordt begonnen.

Mindfulness: Dit is een staat van bewustzijn, waarin je jezelf toestaat alles te ervaren van dat wat er is of kan zijn. Regressie- en reïncarnatietherapie brengt je terug naar de oorsprong van het probleem, waarin je mindful alles te zien krijgt waardoor jouw probleem ontstaan is, maar veel meer dan dat: je krijgt ook inzichten hoe het leven of het universum werkt. Aan het einde van de sessie komt de ‘positieve’ mindfulness, waarin je je meer en meer leert te verbinden met je gewenste toestand.

Reiki: Reiki is een heilzame energie die van buitenaf wordt gegeven (door iemand anders). Tijdens de regressiesessie kan de cliënt heel gemakkelijk zichzelf Reiki-energie geven.

Familieopstelling: Tijdens een familieopstellingen nemen andere mensen bepaalde stukjes, deelpersoonlijkheden of andere personen (familieleden) voor hun rekening. Zij beelden dit voor de persoon met het probleem uit. De persoon kan visueel zien en emotioneel ervaren wat het probleem is, hoe het werkt en hoe het geheeld kan worden. Tijdens regressie-en reïncarnatietherapie gebeurt precies hetzelfde, met het grote verschil dat regressie- en reïncarnatietherapie sneller gaat, verder gaat, dieper gaat en meer vlakken bestrijkt. Het enige nadeel is dat je deze therapie ‘alleen’ doet en bij familieopstellingen kan iemand door alle mensen die het probleem ‘samen’ met de persoon doen ook zich omarmd voelen door de omgeving wat een diep helende werking kan hebben.