Regressietherapie en Reïncarnatietherapie: De Therapie

Wat is regressietherapie en reïncarnatietherapie en hoe werkt het?

Met regressietherapie en reïncarnatietherapie gaan wij er vanuit dat alle problemen, op welk gebied dan ook, ooit ergens in het verleden tijdens een ervaring ontstaan zijn of de optelsom zijn van meerdere ervaringen en dat deze zich op mentaal, emotioneel, lichamelijk en/of spiritueel vlak uiten. Door terug te gaan naar die ervaring die het probleem of het trauma heeft veroorzaakt kan iemand ditmaal de ervaring wel ontladen én verwerken, wat als bevrijdend en helend wordt ervaren en wat doorwerkt in het hier en nu.

Terug naar de oorsprong van je probleem

Door terug te gaan in de tijd naar de absolute oorsprong en de kern van het probleem kan je het niet alleen ontladen, doorwerken en verwerken (helen), je krijgt ook inzicht en overzicht hoe een bepaalde ervaring of bepaalde ervaringen bijgedragen heeft tot waar jij nu mee zit en waarom het jou ‘overkomen’ is.

Met regressietherapie (regressie betekent terug gaan) kan je zelfs tot het moment van conceptie terug gaan, waar het eerste zaadje al gelegd kan zijn voor jouw latere probleem. Met reïncarnatietherapie (letterlijke vertaling: “Het aannemen van een menselijk lichaam door een hoger wezen , vleeswording, menswording) ga je zelfs verder terug in de tijd (vóór het moment van jouw conceptie), verder en verder naar jouw absolute begin: de bron van waaruit jij ontstaan bent. Hierdoor krijg je meer inzichten in ‘waarom’ bepaalde dingen gebeuren in jouw wereld en in jouw eigen unieke codering van jouw leven en de ervaringen en lessen daarin. Dit is het enige significante verschil tussen regressietherapie en reïncarnatietherapie.

Terug in je voorouderlijke lijn of terug in jouw persoonlijke geschiedenis

Terug in je voorouderlijke lijn of in je eigen persoonlijke geschiedenis

Terug in je voorouderlijke lijn of in je eigen persoonlijke geschiedenis

Wanneer je niet gelooft in vorige levens (reïncarnatie) kom je, als het ‘erfelijk’ bepaald is of in de genen zit, uit bij je voorouderlijke lijn, waar ervaringen die onaf zijn en voor verdriet of zelfhaat zorgden, net zo gemakkelijk in de genen en het DNA doorgegeven kunnen worden als bijvoorbeeld de talenten. Je hebt het vast weleens gehoord dat je iets hebt of doet ‘wat je van iemand in de familie hebt’. Met vorige levens kom je altijd uit bij jezelf. Maar uiteindelijk draait het altijd bij eenieder om de uiteindelijke keuze: Wil ik het houden of niet? Wil ik een andere keuze in mijn leven maken dan mijn (voor)ouders of mijn vorige levens? Wil ik het veranderen of niet? Uiteindelijk kom je bij precies dezelfde keuzes en (vrijwel) precies dezelfde inzichten uit: dit leven gaat over jou en hoe jij het wil leven.

Middels trance maak je je onderbewuste toegankelijk en ontvankelijk

Middels trance maak je je onderbewuste toegankelijk en ontvankelijk

Het gebruik van trance om toegang te krijgen tot je onderbewuste

In beide therapievormen wordt er gebruik gemaakt van trance (waar hypnotherapeuten ook vaak mee werken), een toestand die je kan vergelijken met wanneer je helemaal in een boek, film of spel zit en je vrijwel niet meer bewust bent van de tijd en de omgeving. Tijdens deze trancestaat wordt het onderbewuste toegankelijk en ontvankelijk voor het probleem én de oplossing, dit in tegenstelling tot onze dagelijkse 'wakkere' bewustzijn. Hierdoor kan je veel beter waarnemen wat er allemaal (negatief) in je veranderde door de ervaring en hoe en waar het vast is gaan zitten. Onverwerkte ervaringen kunnen eindelijk worden doorgewerkt, verwerkt en gaan, hoe gek het ook klinkt, uiteindelijk vóór je werken! Wanneer je je bewust bent van het probleem, word je vanzelf bewuster van het tegenovergestelde.


Hoe gaat een therapiesessie en wat kan je verwachten?

Volledig bewust worden hoe en waar een probleem zich vast heeft gezet

Tijdens een herbeleving van het probleem of het trauma kan je moment voor moment bewust inzien en ervaren wat er allemaal gebeurt voor, tijdens en na het beleven van het probleem of trauma. Zo kan je ervaren wat er allemaal in je veranderde op het moment dat iets gebeurde. Zo ervaar je wat er veranderde in je gedachten, wat er veranderde in je lichaam, welke emoties je niet kon uiten en nog steeds vastzitten, door die ervaring. En die gedachten, emoties en gevoelens (of energieën) houden het probleem op z’n plek. Anders gezegd zou je kunnen zeggen dat je je probleem in 4D(imensionaal) bekijkt (mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel) en ervaart én dus oplost.

Soms is wat je denkt dat het probleem is helemaal niet het probleem…

Soms is wat je denkt dat het probleem is helemaal niet het probleem…

Soms worden nadelige besluiten voor iemand zelf in een split second besloten. Zo kan iemand in een split second besluiten om bijvoorbeeld geen verbinding meer te voelen met een bepaald lichaamsdeel of een overtuiging in zichzelf installeren die zegt:”Ik moet hier altijd voor blijven boeten, ik mag nooit meer rijk zijn of fijne relaties hebben.” En omdat het vaak zo snel gaat, zijn mensen zich er vaak later helemaal niet meer bewust van. Echter, het ‘programma’ wat ze geïnstalleerd hebben in hun onderbewuste blijft het gewoon draaien, want het onderbewuste is je trouwe dienaar.

Regressie- en reïncarnatietherapie spoort al deze programma’s, die de cliënt niet helpen of saboteren, op. En doordat de cliënt bewust wordt van wat het probleem of het trauma veroorzaakte, kan men opnieuw bewust een keuze maken om het anders te doen. Sommige mensen zeggen weleens:”Nu voelt het echt alsof die ervaring voorbij is.” Het mooie van deze therapie is dat je zelf de antwoorden en inzichten krijgt in plaats van dat ze van buitenaf aangedragen of opgedrongen worden. Je hoeft alleen maar naar je echte zelf te leren luisteren. Wat een mooi begin om volledig op jezelf te kunnen vertrouwen en te bouwen!

Lees het verhaal van een jongen met onverklaarbare lichaamspijnen die in split second kwamen.

Of wellicht kan je jouw probleem vinden bij voorbeelden

 
Wil jij weten waardoor het kwam?    Klik    om te vergroten

Wil jij weten waardoor het kwam? Klik om te vergroten


Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met andere therapieën?

Veel reguliere therapeuten, coaches en psychologen werken juist met de wakkere (bewuste) staat en vaak enkel maar op 1 of 2 vlakken (mentaal, emotioneel en/of lichamelijk). Tevens worden veel oplossingen juist van buitenaf (door de psycholoog, coach of therapeut in kwestie) aangedragen en soms zelfs opgedrongen. Daarnaast lijken veel disciplines verschillend van elkaar, maar vertonen zij juist veel gelijkenissen en overlappingen. Uiteindelijk leiden alle wegen naar Rome. Met een mooi woord als integratie psychotherapie of korter, psychotherapie, of energetische therapie, zit je eigenlijk ook al goed met deze therapie. Met het verschil dat je anderhalf uur je ogen dicht hebt en volledig open staat voor je eigen film, alles wat van jou is en met wat je wil te maken heeft en met wat je niet meer wil te maken. Met regressie- en reïncarnatietherapie komen de oplossingen volledig en vaak heel gemakkelijk uit de cliënt zelf.