Wanneer kanker in iemands leven binnendringt, kan het lijken alsof de tijd in een keer sneller gaat lopen. Een tijd waarin verdriet, wanhoop en woede elkaar afwisselen, terwijl men zich onmachtig voelt en men een hele carrousel aan ziekenhuisbezoeken en onderzoeken moet ondergaan om de kans op een langer leven te vergroten…

Maar een van de vragen waar iemand die door kanker getroffen vaak geen antwoord op vindt is:”Waarom ik? Waarom moest mij dit overkomen?

regressietherapie en kanker.jpg

Kanker gaat over LEVEN, zelfliefde en zelfbehoud

Het universum gaat over leven. Onze ziel gaat over leven. Ons leven als mens gaat over leven. Alles leeft. Niets bestaat niet en iets kan niet opeens zomaar weg zijn/niets zijn. Kanker is spiritueel gezien een laatste eye opener voor LEVEN. Vaak heeft iemand iets zover weggedrukt, omdat het te pijnlijk is om aan te kijken en te doorvoelen, waardoor het op een gegeven moment tegen de persoon gaat keren in de vorm van een ziekte of een levensbedreigende ziekte als (meeste gevallen van) kanker.

Hoewel de wetenschap kanker niet ziet als een auto-immuunziekte (omdat kanker een fout is in het DNA, waardoor cellen zich verkeerd delen en niet eigen cellen vernietigd) is “iets” in het lichaam zich tegen de eigenaar gaan keren met alle gevolgen van dien.

Deze therapie duikt rechtstreeks middenin de kanker om het rechtstreeks aan te kijken en te doorvoelen en doorleven. Hierdoor kan energie weer gaan stromen en kan er ‘licht’ in de cellen gebracht worden. De boodschap is overgebracht en aangenomen, het lichaam kan zich nu weer meer gaan richten op herstellen, regenereren of doen waarvoor het bedoeld is.

Wat kan regressietherapie voor iemand met kanker betekenen?

Door middel van regressietherapie gaan we terug naar het allereerste ontstaan van de kanker. Met andere woorden: waar het zaadje geplant is. Van daaruit krijgt iemand inzicht hoe dit zaadje heeft kunnen ontluiken, welke factoren hierop van invloed waren, welke zaken zich tegen de cliënt keerde, welke onderdrukte emoties en trauma’s er zijn, en die invloed hebben en hebben gehad op de kanker.

In elke vorm van kanker zit dus een verhaal wat enkel bedoeld is voor diegene die het heeft. Dit verhaal gaat over de ziel, het leven en zelfliefde.

Het voordeel van de dood (alvast) ervaren (hebben)

In deze therapie gaan we er vanuit dat we een ziel zijn, die al meerdere (talloze) levens geleefd heeft om zo te blijven groeien en te ontwikkelen in bewustzijn. In een sessie gaat de cliënt naar een vorig leven toe. Dit vorige leven eindigt altijd met de dood. Door met de cliënt de sterfervaring in te gaan en het proces te volgen van wat daarna gebeurt, kan de cliënt zelf ervaren wat er gebeurt na de/zijn/haar dood. Veel mensen zien een prachtig, liefdevol wit licht of zien zielen die zij herkennen uit andere tijden. Ook kan men helpers en gidsen ontmoeten en krijgt men te zien wat het doel van het leven hier op aarde is. En dit alles niet als straf, maar in liefde. In plaats van wanhoop, komt er hoop. In plaats van woede komt er rust.

Kanker: een diep spiritueel proces aangaan

Het hebben van kanker kan een diep spiritueel proces zijn, waarin alles soms niet 1,2,3 in elkaar valt op de meest positieve manier. Door meerdere sessies te doen kan het probleem van kanker omcirkeld worden, zodat er licht op de meest donkere plekken kan schijnen en het positieve naar de voorgrond kan komen.

kanker-regressietherapie-reincarnatietherapie.jpg