Tweelingzielen

Het grote probleem van een tweelingziel is dat je de neiging gauw kan krijgen om te denken dat er iemand is die al je pijn en problemen kan wegnemen. Het missende stuk. De andere helft van wie jij bent. Dit is in potentie dus heel gevaarlijk. De veiligheid die jij in jezelf mist, moet dus gevonden worden in iemand anders. Je bent dus afhankelijk geworden van iets buiten je en je ontkent daarmee je eigen goddelijke oorsprong.

Tweelingzielen bestaan wel en ze zijn letterlijk wat het woord zegt: het zijn tweelingen. Het zijn zielen met dezelfde gevoelsvibratie, of je zou kunnen zeggen met dezelfde geboortetijd. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar op welke manier dan ook. Ze zijn ook niet man of vrouw. Maar ze zijn wel into elkaar.

WAAROM BESTAAN TWEELINGZIELEN? WAT IS HUN DOEL?

De reden van tweelingzielen is niet zoals je denkt om te leren. Eigenlijk is het helemaal niet om iets te ‘leren’. Het doel is puur plezier en creativiteit. Tweelingzielen hebben geen functie binnen dualiteit. Je ontmoet je tweelingziel wanneer je gezamenlijk transcendeert (opstijgt in bewustzijn), wanneer je jezelf weer identificeert met de God in jezelf die heel en onverdeeld is en die elke vorm of verschijning kan aannemen. Tweelingzielen ontmoeten elkaar op hun weg ‘naar huis’.

Op het moment dat je de Bron verlaat, begint de dualiteit (kennis van goed en kwijt, afgescheidenheid/Adam en Eva). Opeens is er donker én licht, groot en klein, ziek en gezond, etc. De realiteit is daarmee gespleten. Je hebt geen referentiekader meer voor ‘waar’ je bent.

At first you took your identity from “being-part-of-a-whole.” Now you are a single part torn loose from the whole. But without your conscious knowing, someone accompanies you who is equal to you, who resembles you as closely as anything could. You took up “the same space” in the blanket of oneness, so near to each other that you didn’t know you were two until you were born. What connects the two of you is something beyond duality, something that antedates the history of duality. This is hard to put into words properly, because it defies your usual definitions of identity in which you are either one or two and cannot be both at the same time.

Now you were both setting out on a journey, a long journey throughout many experiences. Both of you have experienced the extremes of duality, to discover gradually that your essence does not lie in duality but outside of it, in something which underlies it. As soon as you become deeply aware of this underlying oneness, your journey back begins. Little by little you feel less attached to external things such as power, fame, money or prestige. You understand more and more that the key is not what you experience but how you experience it. You create your own happiness or misery by your state of awareness. You are discovering the power of your own consciousness.

Once you have gone through all the highs and lows of duality there will be a moment when you meet your twin soul. In the energy and appearance of your twin soul, you will recognize a very deep part of yourself, your essence beyond duality, and by this very recognition you will start to understand yourself better and become aware of who you really are. Your twin is a frame of reference for you that carries you outside of the limited beliefs about yourself that you took in during your life and lifetimes before. You liberate yourself by seeing this reflection of you in your twin; it is like a reminder and it has nothing to do with emotional dependence. Meeting each other helps each of you to be stronger and more self-aware individuals, expressing your creativity and love on earth. It accelerates your return journey as it helps you step up to a higher level of oneness while fully retaining and expressing your I-ness, your unique individuality.

De tweelingziel fungeert als een soort link tussen individualiteit en een-zijn. Het is een soort van springplank naar een-zijn. Als je met je tweelingziel verbindt, bewust en stoffelijk, breng je iets nieuws tot stand: een derde energie dat is geboren uit hun gecombineerde actie. Die energie helpt altijd om bewustzijn van eenheid te vergroten dan enkel hun tweeen. Omdat ze op weg zijn naar huis, voelen tweelingzielen zich geinspireerd om de energieen van liefde en eenheid te verankeren in de aarde en dat doen zij op een manier die aansluit bij hun eigen unieke talenten en vaardigheden. Op deze wijze bouwt deze tweelingzielenliefde een springplank tussen Een-zijn en Eenheid

In plaats van dat 2 tweelingzielen 1 worden, worden zij als 1-en samen opgeteld 3.