Wat zijn entiteiten en geesten?

Het onderwerp 'entiteiten' of 'geesten' of alleen al de gedachte eraan roept bij vele mensen angst op. Niet voor niets zijn er zoveel namen voor iets wat onbekend en ongezien is. Kijk maar eens naar de vele benamingen voor geesten en entiteiten: obsessoren, djinns, aanhechtingen, spirituele lifters, dolende zielen, demonen, duivels, kwelgeesten, stemmen uit het verleden, deelpersoonlijkheden, etc. Het liefst blijft men dan ook ver bij dit onderwerp vandaan.

wie ga je bellen.png

Entiteit

Entiteiten zijn -simpel gesteld- zielen of wezens die geen fysiek lichaam hebben en zich in de astrale - onstoffelijke - sfeer bevinden.

Verdwaalde zielen

Vaak hebben we het echter over zielen die overleden zijn, maar nog ronddwalen op aarde. Met andere woorden: ze hebben niet de transitie gemaakt van dit leven naar het licht/de hemel/hiernamaals.


wat komen ze doen en HOE KOM IK ER WEER VANAF?

Entiteit en persoon hebben gezamenlijk onderliggend thema uit te werken

Ze dienen zich nooit zonder reden of zomaar onwillekeurig aan bij iemand. De relatie tussen entiteit en de persoon kan wel zo zijn dat beide personen elkaar nooit en op geen enkel vlak gekend hebben, maar onderling zit er een thematische verbinding, een sterke overeenkomst. Alleen is daar ook degene die last heeft van de entiteit zich niet bewust van, totdat dit samen met een gespecialiseerde therapeut wordt uitgezocht.

Op zoek naar ‘Thuis’ en ‘Rust’

Eigenlijk (en altijd) zijn ze op zoek naar rust en willen ze naar huis maar zijn ze de ‘weg’ kwijt doordat er iets niet goed gegaan is. Daarvoor hebben ze zonder dat ze zich hier bewust van zijn iemand nodig om hen hier mee te helpen, anders blijven ze ‘hangen’. Hierdoor klampen zij zich aan iemand vast (we spreken daarom ook over een aanhechting of een spirituele lifter). Alleen degene die met hen opgezadeld komt te zitten, heeft hier vaak geen weet van.

Entiteiten die enkel pijn willen veroorzaken

Daarnaast zijn er entiteiten die wel of niet ooit fysiek geleefd hebben, maar die er puur op uit zijn om iemand te schaden: demonen en duivels. Eeuwenlang zijn zij al zonder fysiek lichaam en bestaan dus uit energie. Hierbij gaat het dus over het verhaal van de energie die in de demonen zit. Waar zijn zij boos en verdrietig over? Wat willen zij kapot maken? Wanneer voelen zij zich beter? Wanneer we die vragen aan onszelf durven te stellen, kunnen we dat stukje (energie) ook in onszelf helen. 

 

Hoe kom ik aan die entiteiten en geesten (in mijn huis)

Relatie tussen entiteit en de persoon in kwestie of niet?

Entiteiten hebben altijd met de persoon die hen ontdekt te maken. Direct of indirect.

 • Wanneer het direct is, is het iemand geweest uit de familie-, vrienden- of kennissenkring. Iets is er nog niet uitgewerkt tussen beide personen en er zijn verbindende factoren en thema’s.

 • Wanneer het indirect is, bv vorige bewoners of een onbekende, gaat het om de verbindende factor, een thema wat bij beide personen aanwezig is, zoals verdriet, angst, boosheid, gehoord of gezien willen worden, onmacht, etc.

HET VERHAAL EN DE BOODSCHAP VAN EEN ENTITEIT

De entiteit is eigenlijk niet zo heel belangrijk, zoals je hierboven las, enkel het verhaal en dus de verbindende factoren en thema’s van de entiteit. Die gaat over kou, niet weg kunnen, verdriet, boosheid, (zelf)haat, (zelf)sabotage, eenzaamheid, onmacht, etc. De entiteit komt bij iemand om die persoon iets duidelijk te maken en dat is zijn verhaal. Altijd zoekt de entiteit het tegenovergestelde van wat hij uitzendt en vertelt: hij zendt donker en kou uit en zoekt licht en warmte. Hij is ‘verdwaald’, hij zoekt ‘zijn thuis’. Dat is hetgeen wat jij de entiteit en daarmee jezelf mag bieden.

Boeh!! Nu zie je me!

Boeh!! Nu zie je me!

Entiteiten worden pas opgemerkt wanneer er angst in het spel komt bij de waarnemer van de entiteit(en). En wanneer de entiteit eindelijk opgemerkt wordt, kan de angst bij de waarnemer verlammend werken. En dan begint ‘het spel’ van angst en macht eigenlijk (voor de waarnemer) en alle vreemde, rare en enge dingen die erbij komen kijken. Logisch, omdat het niet alledaags is. Pas achteraf is het volkomen logisch en is het een prachtige ervaring in liefde voor een ander en jezelf.

Problemen op dit vlak kunnen zich uiten in bijvoorbeeld:

 • 'Iets', iemand of een bepaalde energie ergens (huis, werk, plaats) voelen, die negatief ervaren wordt.

 • Het gevoel te hebben dat men achtervolgt wordt door 'iets' of iemand.

 • Het gevoel dat iemand in haar/hem zit

 • Het gevoel onder invloed te staan van een ongezien iemand.

 

Op zoek naar de reden waarom iemand last heeft van een entiteit

Hoe diep zit de angst?

Belangrijk is het om te weten hoe diep de angst zit bij de waarnemer van de entiteit. Vaak dient er dan bij een therapeut gewerkt te worden aan thema’s en ervaringen in het verleden die te maken hadden met macht en onmacht en begrenzingen van het zelf. Daar zit een onnatuurlijk onbalans, waardoor de persoon teveel macht buiten zichzelf legt, bv in een boze God, of sterkere en slimmere mensen met meer macht. Hoe meer macht deze persoon aan de buitenwereld geeft, hoe meer de buitenwereld voor de persoon gaat bepalen hoe deze zijn/haar leven moet verlopen volgens hun noden en wensen. Ook wordt het bewustzijn veranderd over de duivel, satan, demonen, etc, wat eeuwenlang door de kerk misbruikt is om macht te krijgen. Door dit probleem met de entiteit wordt er een hele mooie kans geboden om te werken aan zichzelf, zodat het leven weer voor iemand begint te werken in plaats van tegen iemand in begint te werken.

Talent om het ongeziene op te merken en er contact mee te maken

Vaak schuilt er een bepaald talent in diegene die met deze klachten komt. Talent om te zien, te horen en te ervaren van datgene wat vaak ongezien is. Deze mensen voelen andere mensen vaker op een dieper niveau aan, maar missen de training om dit te begrijpen en om te zetten in iets wat positief is. Het feit dat je entiteiten op je pad tegenkomt moet je daarom ook niet zien als iets negatiefs, juist als iets positiefs als je maar bereid bent om dat onder ogen te komen wat nog 'ongezien' is. Vaak krijgen we een opleiding in het leven door bepaalde problemen. Hier zijn we (continu) mee bezig en we leren een hoop. Uiteindelijk werken we het probleem door, waarna we andere mensen tegenkomen met hetzelfde probleem.

Wat kan regressietherapie voor jou betekenen?

Tijdens een regressie maken we contact met dat deel of die persoon die problemen bezorgt. Dit kan zijn in dit leven of in een vorig leven. In een vorig leven kan er iets gebeurd zijn, waardoor men deze persoon 'meeneemt' naar dit huidige leven. Wij gaan dan op zoek naar de reden voor dit 'meebrengen' om vervolgens deze persoon of personen los te kunnen laten en hun weg te laten vervolgen naar het licht.

Entiteit in huidige leven

 • Wanneer het in dit leven ontstaan is, komen we vaak uit bij bv een operatie onder verdoving, tijdens drugsgebruik, een avond flink doorzakken in een kroeg, of een extreem traumatische ervaring. De entiteit blijkt een zelfde ervaring te hebben gehad als de persoon zelf. Als een magneet, zonder bewuste intentie, wordt hij dan door deze ervaring en energie aangetrokken om er vervolgens niet meer uit te komen.

 • Wanneer de persoon in een huis of op een andere fysieke plaats ervaren wordt, heeft het vaak met die plek te maken en een traumatische ervaring die daar heeft plaatsgevonden. De entiteit om wie het gaat zal uiteindelijk altijd vertrekken. Binnen 1 of desnoods 2 sessies. Vrijwel altijd zal je enorm bedankt worden door de entiteit, dat je naar zijn/haar probleem en verdriet hebt geluisterd, hem/haar 'echt' gehoord hebt en hem/haar weer op weg naar huis hebt geholpen. Vaak is er dan iets over het hoofd gezien in het huis. Dingen zijn er voor lief genomen of er is te weinig aandacht aan het huis gegeven, maar vaker heeft het over controle over je eigen leefomgeving te maken. De persoon die last heeft van een entiteit in huis, heeft vaak ook een thema op het gebied van grenzen aangeven en heeft daarmee geen controle over zijn eigen leven of leefomgeving.

Entiteit uit vorige levens

 • Een entiteit die aangehaakt is in een vorig leven, blijft net zolang meeverhuizen naar nieuwe levens, totdat ie ontdekt wordt, aangekeken wordt en losgelaten wordt. Tot die tijd, blijft het probleem wat met de entiteit te maken heeft, actief. Zo kan een entiteit bv aanhaken wanneer die boos is op de persoon bij wie die is. Er is hem iets aangedaan en dat moet onder ogen gezien worden. Je hebt hem iets beloofd of aangedaan in een vorig leven. Uit boosheid blijft hij je net zolang achtervolgen, totdat het uitgesproken is.

 • Het kan ook een reflectie zijn van iemand uit een vorig leven. Je bent iemand tegengekomen in een vorig leven, die zo’n indruk op je maakte en waar je niks tegenin kon brengen. Met andere woorden, deze persoon had macht over je. Hierdoor ontstaat er angst voor sterke persoonlijkheden. Deze persoonlijkheden boezemen in het huidige leven angst in, waardoor iemand heel veel moeite moet doen om deze persoonlijkheden te ontwijken in zijn dagelijkse leven. Door terug te gaan naar dat vorige leven en het probleem aan te kijken, verandert de energie en is men niet meer bang voor sterke persoonlijkheden. Met andere woorden, de les is eigenlijk om zelf een sterke persoonlijkheid te worden.


Stappenplan: Zelf entiteiten weghalen

 1. Ga rustig op bed liggen.

 1. Adem rustig en goed door en stel je voor dat je in een kamer staat met wit licht. Maak contact met alle delen en stukjes in jezelf, die voor onrust zorgen. Weet van jezelf dat jij volledig controle hebt over jezelf. Jij bent de baas van jouw huis. Jij bepaalt voor wie je de deur open doet en wie je je huis uitzet.

 2. Zet alle onrustige stukjes buiten de kamer en laat het door het witte licht opgenomen worden. Eventueel kan je aartsengel Michael vragen om met zijn leger van witte engelen de entiteiten weg te halen en ze mee te nemen naar de voor hen beste plek. Zie dat het gebeurt, voel dat het gebeurt, geloof dat het gebeurt. Vaak mislukt het omdat we niet geloven dat het kan (angst). Pas door training met een ervaren therapeut of door het vaker te doen, hervindt men het geloof dat men het zelf kan. De angst wordt steeds minder en maakt plaats voor geloof dat men zelf tot alles in staat is.


Deelpersoonlijkheden

Een andere manier om tegen entiteiten of geesten aan te kijken is dat er bepaalde deelpersoonlijkheden of vorige persoonlijkheden of stukjes uit ons huidige leven nog niet 'gestorven' zijn of vrede gevonden hebben (innerlijke kinderen). Stukjes in onszelf hebben geen vrede gevonden in een situatie (bv. een verkrachting, een groot verlies, een relatie die niet goed uitgepakt heeft, gekwetst zijn door de ouders) en blijven op de achtergrond als een soort computerprogramma die continu deze ervaring met de gekoppelde gedachten en emoties blijft 'draaien'.

Hoe meer van deze programma's, hoe meer de deeltjes/programma's onze persoonlijkheid overnemen en op de voorgrond gaan draaien. Dit kan leiden tot schizofrenie. Van buitenaf lijkt het alsof iemand met schizofrenie ‘overgenomen’ is, geen eigen wil meer heeft, maar dit is niet waar. Niemand kan ‘overgenomen’ worden. Iemand kan wel onder invloed staan, zoals wanneer iemand dronken is en ‘niet meer weet wat ie doet’. Uiteindelijk is het van belang om onder die invloed uit te komen en daarom zal het monster/de entiteit/deelpersoonlijkheid/innerlijk kind aangekeken moeten worden, zodat je datgene wat je kwijt bent geraakt weer terug kan halen. Met andere woorden moet de boodschap begrepen worden en de kracht/energie teruggenomen worden.


EEN STEM UIT HET VERLEDEN | VOORBEELD UIT REGRESSIE

Een man van 28 had een enorme last van een stem in zijn hoofd. Continu was die aan het praten en wilde hem begeleiden. Hijzelf was ervan overtuigd dat het zijn geleidegids was, maar de informatie die hij doorkreeg over wat te doen tijdens een beslissing, was steevast fout. Als hij linksaf ging, op aanraden van zijn gids, bleek het later toch rechts geweest te moeten zijn. 

In regressie werd hij teruggestuurd naar het moment dat deze 'gids' bij hem gekomen was. Hij was 4 jaar oud en zat in het concentratiekamp. Er was iemand in de barak die voor hem zorgde, maar het was niet zijn vader. Het was een jongeman. "Ik zal voor je zorgen, als je bij mij blijft zal je niets overkomen". Alex heette hij. Hij vertrouwde op hem, er was niemand anders dan hij. Op een dag ging hij douchen en kwam niet meer terug. De volgende dag mocht hijzelf douchen. Tijdens het sterven en uit zijn lichaam gaan, verbond deze jongeman die de dag daarvoor gestorven was, zich aan hem. Hij zou zijn belofte nakomen. In het huidige leven zag de cliënt dat hij er nog steeds was, vanaf zijn geboorte. Hij bedankte hem vanuit zijn hart en voor al zijn goede bedoelingen, maar besloot dat hun wegen zouden scheiden. Ook hij had rust nodig. Ze namen afscheid en hij zag hem naar het licht toegaan, terwijl er bij hem verdriet ontstond en hij begon te huilen. "Het lijkt net alsof ik een stukje van mijzelf verlies. Alsof ik mijn beste vriend verloren ben." Hierna voelde hij zich lichter en Alex is nooit meer teruggekeerd.