Stemmen horen in je hoofd

Wel raar of niet raar?

Iets waar niet graag over gesproken wordt, omdat het 'raar' is volgens de overgrote meerderheid van de mensen en je daar meteen jezelf mee wegzet in een hoek waar je niet wil zitten, is het "horen van stemmen die niet van jezelf zijn". Wij allemaal hebben een stem in ons hoofd en vaak meerdere. De een noemt het een gids, de ander je diepste onderbewuste. Weer een ander heeft een klein duiveltje dat continu vragen stelt of kritiek heeft op iets.. Vaak worden deze stemmen niet als hinderlijk ervaren. Wanneer het wel als hinderlijk wordt ervaren, durft men er vaak niet mee voor de dag te komen, uit angst dat men raar of psychisch gestoord genoemd zal worden. En dat is toch wel het etiket wat de reguliere geneeskunde en de GGZ je ongewild meegeven. Het is psychotisch en heeft totaal geen waarde voor iemand, dus iemand moet er zo snel mogelijk vanaf, anders is het niet goed. Achteraf zal blijken dat het volledig normaal is. In die zin, dat iedereen wel op enig moment van zijn leven hier last van heeft gehad. Vaak gaat het vanzelf over, maar soms duurt het 'te lang' en krijgt deze stem of deze stemmen steeds meer en meer controle over ons leven. Het is dan de logische stap om er wat aan te doen.

eindelijk je eigen stem horen in stilte.jpeg

Stemmen uit het verleden

Vaak is het een stem van een overledene die aangehaakt is. Met andere woorden, iemand die overleden is, maar niet naar het licht gegaan is. Deze raakt verdwaald en zoekt iemand uit wiens aura 'openstaat'. Dit kan zijn door drugsgebruik, door een operatie die onder narcose wordt verricht of door een zeer traumatische ervaring, zoals incest of seksueel misbruik of doordat deze persoon hetzelfde thema in zijn/haar leven heeft. Afhankelijk wat de staat van deze overledene was (verdrietig, boos of woest), wordt er gesproken over demonen.

Wanneer het een demon of duivel is, is het niets anders dan een enorm verdrietig en zielig persoon, die zoveel ellende heeft meegemaakt, dat die iemand anders pijn wil doen (zoals hem pijn is aangedaan), koste wat kost. Vaak is er maar 1 of 2 sessies nodig om deze 'duivel' te verwijderen en terug te sturen naar het licht.

Deze stem kan ook uit 'het verleden' komen, uit een vorig leven of uit jouw voorouderlijke lijn, waarin er zich een traumatische ervaring heeft afgespeeld. Wanneer bv iemand op de gefolterd wordt, terwijl er continu "je bent een heks" en "je bent niks waard", wordt geschreeuwd. Dit kan dan zo'n diepe indruk achterlaten, dat het vanzelf door het onderbewuste als 'waar' ervaren kan worden.

Een stem uit het verleden/regressie

Een man van 28 had een enorme last van een stem in zijn hoofd. Continu was die aan het praten en wilde hem begeleiden. Hijzelf was ervan overtuigd dat het zijn geleidegids was, maar de informatie die hij doorkreeg over wat te doen tijdens een beslissing, was steevast fout. Als hij linksaf ging, op aanraden van zijn gids, bleek het later toch rechts geweest te moeten zijn. 

In regressie werd hij teruggestuurd naar het moment dat deze 'gids' bij hem gekomen was. Hij was 4 jaar oud en zat in het concentratiekamp. Er was iemand in de barak die voor hem zorgde, maar het was niet zijn vader. Het was een jongeman. "Ik zal voor je zorgen, als je bij mij blijft zal je niets overkomen". Alex heette hij. Hij vertrouwde op hem, er was niemand anders dan hij. Op een dag ging hij douchen en kwam niet meer terug. De volgende dag mocht hijzelf douchen. Tijdens het sterven en uit zijn lichaam gaan, verbond deze jongeman die de dag daarvoor gestorven was, zich aan hem. Hij zou zijn belofte nakomen. In het huidige leven zag de cliënt dat hij er nog steeds was, vanaf zijn geboorte. Hij bedankte hem vanuit zijn hart en voor al zijn goede bedoelingen, maar besloot dat hun wegen zouden scheiden. Ook hij had rust nodig. Ze namen afscheid en hij zag hem naar het licht toegaan, terwijl er bij hem verdriet ontstond en hij begon te huilen. "Het lijkt net alsof ik een stukje van mijzelf verlies. Alsof ik mijn beste vriend verloren ben." Hierna voelde hij zich lichter en Alex is nooit meer teruggekeerd.

 

Lees hier verder over het gerelateerde entiteiten/geesten en hoe je ze zelf kan verwijderen