Ontdek de bron van jouw autoriteitsprobleem


Veel mensen hebben problemen met autoriteiten. Degene die geen autoriteitsproblemen hebben zijn of mensen die zelf autoriteit hebben of zij die er juist blij mee zijn, omdat ze zelf geen zin in autoriteit (bezitten) hebben.
- Maar ook dat is niet helemaal waar. Alleen hebben ze het zelf vaak nog niet door -. De mensen die problemen hebben met autoriteiten, voelen zich vaak een beetje slaaf of niet gehoord of gezien. Hun mening - of wat zij doen - doet er niet toe en dat is nog geeneens het allerergste: mensen met autoriteit hebben vaak ook macht over je...

 

“Alles wat met autoriteit te maken heeft wil ik kapotmaken”

Een man van rond de 45 jaar wil in regressietherapie voor zijn autoriteitsproblemen. Van jongs af aan had hij een gruwelijke hekel aan leraren, politie, officieren, rechters, leiders, managers, etc. Kort gezegd: iedereen die autoriteit had en zeker die personen die hun autoriteit misbruikten voor ‘hun zielige zelf’. Gelukkig had hij zijn eigen bedrijf en was hij daarin gelukkig, want werken voor een baas ging niet -nooit- zo goed.

In zijn leven had hij veel problemen ondervonden door zijn autoriteitsprobleem. In het leger deed hij er alles aan om zijn commandant ‘te zieken’. Ook wanneer die bekeurd werd door de politie, probeerde hij zo ver mogelijk door te gaan, zonder dat hij opgepakt kon worden. En vrijwel alle leraren op school probeerde hij op een of andere manier te sarren, totdat ze wanhopig werden. Het was alsof hij een “waas voor zijn ogen” kreeg, wanneer iemand een beetje autoritair ‘ging lopen doen’.

Als je niet doet wat ik zeg, dan…

Als je niet doet wat ik zeg, dan…

Regressie in huidige leven

Hij ging terug in de tijd naar zijn jeugd, waarin zijn vader hem continu klusjes liet doen. Afwassen, de tuin, de auto: alleen dan kreeg die dat kleine beetje waardering waar hij zo naar zocht, want écht contact had nu nooit gehad met zijn vader. Maar als hij er eerlijk naar keek, kreeg hij eigenlijk helemaal geen waardering. Het moest gewoon gebeuren, omdat vader dat wilde. Meer niet. Hij kreeg het gevoel dat er iets ‘mis’ met hem was, omdat hij geen persoonlijke, liefdevolle aandacht kreeg van zijn vader. En dat deed hem enorm veel verdriet wat nu omgeslagen was in boosheid. Hij overtuigde zich er zelf van dat “Doen wat gevraagd wordt, levert je uiteindelijk helemaal niks op, behalve ellende en verdriet.”

Regressie naar vorig leven

Iets verder terug in de tijd, kwam hij in een vorig leven waarin hij een gat aan het graven was. Hij was 10 jaar oud en zijn vader stond boven de grond, iets aan het eten was. Hij moest het zware werk doen en kreeg niks te eten, maar moest wel 'doorgaan’ met graven, want daar lette vader wel op. Uiteindelijk kwam hij uit het gedolven graf en zag hij dat vader geld in ontvangst nam van de eigenaar van de begraafplaats. Geld waarvan hij dus nu doorhad, dat hij daarvan nooit wat kreeg. In het volgende moment was hij waar aan het graven terwijl vader iets at. De schop die hij in zijn handen had vervormde tot iets waar hij zijn vader mee kon (en wilde) slaan. Het liefst wilde hij zijn vader doodslaan, maar hij deed het niet loyaal als hij was. De woede in zijn lichaam die hij wilde balanceren door zijn vader een klap te geven, bleef onaf en keerde zich tegen hem. Hij stierf later in de mijnen als mijnwerker (omdat zijn vader deze baan voor hem had geregeld en hij zou geld kon afdragen aan hem). Zijn leven had hij ‘voor’ zijn vader geleefd. Zijn eigen wensen en behoeften had hij aangepast aan die van zijn vader. En het had hem niks opgeleverd: behalve een ongelukkig leven en de dood. Woest en intens verdrietig was hij ervan.

Zijn autoriteitsprobleem begon… door zijn eigen autoriteit!

autoriteitsproblemen.jpg

Hij begreep dat hier een gedeelte van zijn haat tegen autoriteiten kwam, maar het was voor hem nog niet volledig.Wat heeft dit met het leger te maken?” en “Ik voel ook een soort haat naar mezelf toe.” Daarop ging we een stukje verder terug in de tijd: Hij kwam in een indianenkamp terecht en terwijl hij om zich heen keek naar alle stamleden, besefte hij dat hij de leider was, de big chief. Iedereen had respect naar hem, mede doordat hij heel dominant kon zijn en heel veel macht tot zijn beschikking had. Hij regeerde met veel kracht en macht. Er mocht niet aan zijn positie getoornd worden. Zo af en toe liet hij zien wie de baas was.

De liefde van zijn leven kwijtgeraakt door zijn eigen autoriteit

En dan op een dag ontmoet hij een prachtige dame met prachtige ogen. Liefde op het eerste gezicht, voor beiden. Maar de Big Chief in hem bleef onaangeroerd. Hij was en bleef de baas en moest dit laten zien, omdat hij anders afgezet zou worden als hij zwakte toonde. Na verloop van tijd werden de problemen in het kamp groter en moest hij meer geweld gebruiken. Hij kwam in conflict met zichzelf. Een prachtige vrouw voor wie hij veel liefde voelde én zijn functie. En beide samen klopte niet. Hij zonderde zich af, wetende dat hij niet voor de liefde kon kiezen en verbrak de verbinding steeds meer emotioneel om te kunnen overleven als autoriteit. Tot enkele jaren later hij terug komt van een reis en hij zijn vrouw met iemand anders van een andere stam ziet praten en lachen en plezier hebben. Zoveel plezier had hij in lange tijd niet gezien. Het was precies zoals de eerste keer. Hij rende op haar af en vermoordde haar. Dit betekende het einde van zijn leven. In alle opzichten.

 

Eindelijk zijn jarenlange problemen met autoriteiten opgelost

De verborgen boodschap in zijn autoriteitsprobleem

In een keer vielen er heel veel kwartjes bij hem. Rigide vasthouden aan hiërarchie leidt nergens toe, maar er moet wel een hiërarchie zijn, maar daarbij komen wel veel verantwoordelijkheden. Hij begreep nu ook hoe alle mannen met macht zich voelen, met functies die hen een bepaalde uitstraling geven en de binnenwereld die zij voelen wanneer die functie ‘over’ is, of beëindigd is.

Hij begreep dat hij af en toe gewoon zijn autoriteit mocht gebruiken in zijn werk als hij mensen in dienst nam voor klussen die niet naar behoren functioneerden en dus niet nakwamen wat ze beloofden.

Hij begreep ook dat er unfinished business was tussen hem en zijn vader en dat het tijd was dat hij naar zichzelf ging luisteren en zijn vader vergaf omdat die niet wist wat die deed en niet kon weten hoe die een vader moest zijn.

Ook kreeg hij het inzicht in wat macht en autoriteit doet met je op het gebied van relaties. Eigenlijk hebben die mensen heel veel moeite met relaties en met hun echtgenote/echtgenoot. De echtgenote voelt zich vaak niet gezien en gehoord en drijft af van de relatie, uit verbinding, richting een nieuwe verbinding. Met andere woorden kan het leiden tot ongelijkwaardigheid.

Hij besefte ook meteen de reden waarom hij niet open stond voor een nieuwe relatie. Hij was bang om het leven van zijn nieuwe partner ‘te killen’ en daarnaast moest hij nog boeten voor het ‘vermoorden’ van de liefde van zijn leven. Ook begreep hij de koppeling dat als hij een eigen bedrijf had (dus autoriteit had over mensen) dat hij geen relatie aan kon gaan. Hij begreep dat hij weer mocht open gaan staan voor juist die liefde waarin beide ‘tot leven’ konden komen en blijven.

Opgelucht ging hij naar huis. Vanaf die dag keek hij voor altijd anders naar politieagenten, mensen in het leger en mannen met macht. Eigenlijk hadden ze ook wel iets ‘zieligs’ over zich…

Ontdoe jezelf van autoriteitsproblemen met regressietherapie

Heb jij ook last van autoriteitsproblemen? En ben je klaar met welke invloed dit heeft op je leven? En je wil naar de kern van je probleem toe om ermee af te rekenen? Mooi zo! Dan kan er heel veel voor jou - en je omgeving - veranderen.