Depressie

Depressie: In het probleem zit ook de oplossing

een mooi moment om echt jezelf te worden

Vrijwel iedereen heeft op bepaalde vlakken in zijn leven ‘een depressie’, een vlak wat somber gestemd is. Zo’n depressie kan zich op alle gebieden, lagen en niveau’s in het klein of in het groot afspelen, zoals relaties, school, geld, familie of werk. En vrijwel iedereen gaat af en toe door langere periodes heen waarin een gevoel van somberheid overheerst en waarin men kan denken:“Is dit het nu?”, “Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?”, “Ik kom er niet uit”, “Ik zit vast”, “Ik heb (er) geen zin meer (in)” of “Ik zie het (effe) niet meer zitten”. Dit zijn hele normale ‘depressieve’ gedachten die iedereen weleens gehad heeft en bij de meeste mensen gaat de depressie vanzelf over of heeft men een manier gevonden om hier mee om te kunnen gaan: een strategie (die vooralsnog werkt).

Echter, bij mensen die echt lijden aan een depressie werken al hun (overleving)strategieën niet meer, waardoor de depressie groter wordt en steeds meer ruimte kan innemen. Wanneer je merkt dat je zelf niet meer uit een depressie kan komen, is op zoek gaan naar hulp in de vorm van een therapeut, coach of psycholoog de beste stap die je kan zetten. En dat is niet iets om je over te schamen, omdat het uiteindelijk meer zal opleveren dan wat je je van tevoren had kunnen bedenken. In therapie gaan is daarom ook een mooie tijd om te beginnen met de grote schoonmaak van jezelf en om alle onnodige ballast die je in je leven hebt opgelopen van je af te werpen.

Bedolven onder een dikke depressie? Doe wat werkt. Test het uit!

Bedolven onder een dikke depressie? Doe wat werkt. Test het uit!

Reguliere therapieën en depressie

Volgens de reguliere zorg is een depressie een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten. Depressie wordt dus als een ‘ziekte’ gezien, wat in de basis ook klopt. Echter, de reguliere therapieën en medische wereld beschouwen ziekte vaak puur en enkel als negatief, iets waar je zo snel mogelijk vanaf moet. En daarnaast hebben ze vaak een standaardprocedure en algemeen pakket wat ze aanbieden aan iemand met een depressie. Maar hoe meer druk je iemand met een depressie oplegt en hoe onpersoonlijker je het maakt, hoe sneller iemand met een depressie zal opgeven.

Alternatieve therapieën en depressie

Depressie kan ook een fantastisch moment zijn om juist meer over jezelf en het leven te leren en je met je diepste zelf te verbinden. Alternatieve therapieën’ zien daarom depressie juist als een kans om nog meer contact en verbinding te krijgen met wie wij echt zijn en wat wij echt voelen. En op dit proces staat geen tijd, aangezien we ons hele leven blijven ervaren en leren. Als vanzelf komen we op een bepaald moment (en nu vind je het nog gek, maar het is uiteindelijk het júiste moment) onder de depressie vandaan.

Wanneer de depressie zodanig vormen aan begint te nemen dat je er een enorme hinder van ondervindt, is het eigenlijk een mooie tijd om te beginnen met de grote schoonmaak in jezelf en om alle onnodige ballast die je in je leven hebt opgelopen van je af te werpen, zodat je weer vrij kan stromen en leven.

 

Het voordeel van regressietherapie

Tijd om dat wat niet meer voor je werkt te veranderen

Depressie is ook een fantastisch moment om erachter te komen dat wat je geleerd hebt van je ouders of de mensen om je heen, de strategieën die zij gebruikten om het leven te kunnen handelen, niet meer voor jou werken. (Gefeliciteerd, je kan dus nu echt jezelf worden en zijn.) De vecht- of vluchtreacties helpen niet meer, waarna men bevriest, stil komt te staan. Deze vlucht- en vechtreacties hebben wij van onze ouders overgenomen en we hebben ze keer op keer gebruikt, totdat iets in ons zei:”Dit werkt totaal niet, laat maar zitten.” En eigenlijk is dat het begin van jouw nieuwe leven, jij wil het op je eigen manier doen. Alleen begin je eventjes op de bodem van jezelf.

Door je ouders strategieën te begrijpen en te begrijpen waarom ze de dingen deden die ze deden, met andere woorden, door achter het theatergordijn te kijken van iemand, ontstaat er vaak heel veel begrip voor de manier waarop de ouders de dingen gedaan hebben zoals ze gedaan hebben en dat het puur voortkwam uit o.a. verdriet, angst en gebrek aan zelfliefde. Door terug te gaan in de tijd naar momenten waarop er diepe onvrede optrad of waarin men het gevoel kreeg dat men totaal geen invloed op gebeurtenissen had (machteloos) had en door die momenten van veel meer hoeken en onder de oppervlakte te bekijken, wordt de stagnerende, indolente energie van de depressie vrijgemaakt. En dit kan soms heel snel gaan in de praktijk. Vaak is er met 4 sessies al zo’n vooruitgang geboekt die op zoveel vlakken tegelijkertijd doorwerkt, dat de persoon met depressie het gevoel heeft, eindelijk controle over zichzelf en het leven te krijgen. In mijn praktijk in Noordwijk kan ik enorm van die momenten genieten dat iemand met een ‘enorme’ depressie opeens ‘het licht’ gaat zien.

Werkwijze reguliere therapieën en depressie

Wat in mijn praktijk voor mijn gevoel begint op te vallen, is dat de cliënten van mij die ooit met de GGZ in aanraking zijn gekomen daar eigenlijk niet of nauwelijks het profijt van hebben gehad als waar ze van tevoren op hoopten. Sterker nog, ze voelen dat ze uiteindelijk nog meer patient zijn gemaakt en in de hoek van slachtoffer/machteloos zijn, geduwd werden. Het belangrijkste op dat moment was dat iemand er voor hen was, naast ze stond, hun diepste nood zagen. Vervolgens ‘kwamen ze maar niet verder of hadden ze niet het gevoel dat er echt naar hen werd omgekeken’. Achteraf beseffen ze dat dit positief was, omdat deze ontluisterende ervaring hen op een of andere manier positief getriggered heeft om een andere weg in te slaan.

Wat mij soms erg aangrijpt is dat sommige cliënten binnen een half uur mij vertellen dat de psycholoog met wie zij gewerkt hebben in enkele jaren niet zo ver en diep is gekomen als wat ik in een half uur voor elkaar kreeg. Mijn vraag aan hen is:”Maar wat ik doe ik anders dan zij dan?”, wordt steevast beantwoord met: ”Jij vraagt door naar mijn gevoel.” Daarom kan praten over hun depressie, over wat zij echt voelen en ervaren, al enorm helend werkend. Sommige van mijn sessies bestaan volledig uit praten. 2 uur lang kan er eindelijk verteld worden over alles wat iemand ervaren heeft. 1 uur is te kort (haal de tijd voor het gaan zitten, de koffie, het introgesprekje en de weg naar de uitgang er vanaf en je houdt niet veel tijd over). Als iemand net lekker op gang komt, moet deze alweer stoppen, iets leren wegdrukken, leren wachten, totdat het volgende moment zich aandient om te kunnen praten en hun emoties te uiten. Vaak wordt enkel de strategie van ‘Ik druk het weg’ extra aangewakkerd.

Vaak zien, horen of merken we vaak niet op bij andere mensen (of maar een klein gedeelte) dat zij met een depressie kampen, omdat veel mensen meesters geworden zijn in het wegpoetsen van gevoelens en sociaal aangepast gedrag (kunnen) vertonen. Daarbij is het ook niet makkelijk om echt openlijk te delen dat je het even niet ziet zitten. Vaak wil iemand met een depressie er niet over praten omdat het bijvoorbeeld sociaal niet geaccepteerd wordt of omdat ze dan zogenaamde goedbedoelde adviezen krijgen (“Joh, je hebt zoveel om van te genieten”), of omdat men bang is dat andere mensen verkeerd over hen gaan denken of niet meer met hen willen omgaan. In de zin die men uitspreekt over hun depressie zit eigenlijk al het probleem én de oplossing. Ergens in het verleden is er een moment geweest, wat maar niet geëindigd is. Een stukje ik is daar blijven hangen. Nog steeds op zoek naar het antwoord, naar rust, naar heling. Door dit weer terug te gaan naar dat exacte moment, kan de energie die in het probleem is gaan zitten voor andere zaken gebruikt worden. Soms is het maar één ervaring die een diepe, langdurige depressie kan veroorzaken, zoals bij seksueel misbruik of een overval.

Veel therapeuten en coaches gaan hier aan voorbij en gaan in gevecht met de Hele Depressie of proberen iemand weer in het zadel te helpen door structuur in hun leven aan te brengen. Voor de persoon met de depressie wordt dan juist de depressie soms nog groter gemaakt (een bijna onmogelijke taak), waardoor het geloof in eigen kunnen om een positieve verandering te maken afneemt.


(TIP!) Oefening: Jezelf uit een depressie halen

  • Ga ergens rustig zitten of liggen waar je niet wordt gestoord

  • Word je bewust van je probleem

  • Wat is precies het tegenovergestelde van je probleem?

  • Nee, geen ja maar… Wat is precies het tegenovergestelde van je probleem?

  • Goed zo! En…Hoe zou je leven eruit zien, voelen en verlopen als dit zo zou zijn?

  • Blijf minimaal een minuut bij het tegenovergestelde. Je onderbewuste zal zich aanpassen aan deze nieuwe manier van kijken naar je leven, door manieren te vinden om daar te komen wat je je net voorstelde. De eerste 17 seconden probeert je onderbewuste het idee/voorstelling af te wijzen, aan te klagen, te vervagen. Na 17 seconden begint het langzaamaan te accepteren en het nieuwe te verkennen. Na 60 seconden heeft je onderbewuste het voorgestelde als waar of bijna helemaal als waar aangenomen. Vaak is het het moeilijkst om in het gevoel en de voorstelling te blijven, omdat we dat niet gewend zijn en omdat we nooit geleerd hebben wat een enorm voordeel dit met zich meebrengt. Het andere probleem is de diepte. Omdat we vaak geleerd hebben ons gevoel uit te schakelen, te controleren of niet helemaal te vertrouwen, blijven we soms steken op een bepaalde diepte in het gevoel en voorstellingsvermogen. Het enige wat het behoeft is dat je het later nog een keer doet. En nog een keer. En nog…


Wil jij van je depressie, depressieve gevoelens of somberheid af? Doe dan wat werkt. Deze therapie biedt vele voordelen die de reguliere coach of psycholoog niet heeft, omdat het je rechtstreeks daar waar de depressie ontstaan is brengt.

Mijn praktijk in Noordwijk is perfect gelegen en op korte afstand goed bereikbaar vanaf de N206 via Leiden of Den Haag.